Zpráva

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MÁ JAKO PRVNÍ V REPUBLICE „ZELENÝ“ KRAJSKÝ ÚŘAD S CERTIFIKOVANÝM MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝM SYSTÉMEM ŘÍZENÍ EMAS

Na zasedání zastupitelstva kraje dne 5. 9. 2012 ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslav Soural slavnostně převzal od certifikačního orgánu mezinárodně platné osvědčení. Vyvrcholilo tak 18měsíční úsilí krajského úřadu o nastavení systému řízení instituce, které je prokazatelně přívětivé k životnímu prostředí a navazuje na aktivity, které v této oblasti úřad běžně činil již řadu let. Celý proces byl završen zavedením systému EMAS. Tento systém má zaveden v České republice v rámci krajských úřadů pouze Krajský úřad Moravskoslezského kraje a z obdobných institucí je to pouze město Chrudim.

„Zavedení systému EMAS na krajském úřadě byl dlouhodobý a náročný proces, který se nám nakonec podařilo úspěšně završit. I přesto je to jen počátek trvalého povinného zlepšování, v němž úřad minimalizuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí, a to jak přímo, například šetřením energiemi a papírem, podporou využívání druhotných surovin, tak i nepřímo při výkonu svých dalších kompetencí. Velkým přínosem zavedení tohoto systému je jasné stanovení a definování odpovědnosti za jednotlivé činnosti, které ovlivňují nebo mohou přímo či nepřímo ovlivňovat životní prostředí, což v praxi znamená, že při jakékoliv činnosti úřadu se hodnotí také její vliv na životní prostředí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana kraje pro životní prostředí a dopravu Miroslav Novák.

„EMAS na úřadě rovněž chápeme jako dobrý signál pro všechny občany kraje, pro obce a města i pro podnikatele v tom smyslu, že stav životního prostředí nám není lhostejný. Chceme být tímto i pro další instituce příkladem dobré praxe a motivací. Zvýšené povědomí zaměstnanců úřadu o ochraně životního prostředí je i o uvědomění si, že každý z nás může trochou přispět k tomu, aby se stav životního prostředí nezhoršoval,“ dodal 1. náměstek hejtmana kraje pro životní prostředí a dopravu Miroslav Novák.

frame-scrollup