A A A
Menu

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu. Na základě kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o 10% obyvatel kraje. Pro zlepšení kvality života této minority vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Jednou z jeho realizací je Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem.

Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje. Od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením, pro kterou se ujal název Svět podle nás.

VÝZVA - CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRO UMĚLCE S HENDIKEPEM 2021

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2021 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.

Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Pro koho je ocenění určeno a jaké jsou podmínky jeho získání?

Přihláška musí obsahovat:

Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.

Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:

Kontaktní osoba: Ing. Hana Vídenská, tel. 595 622 790, e-mail: hana.videnska@msk.cz

Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Den a hodina budou upřesněny.