A A A
Menu

Kraj rozjíždí projekty reagující na změnu klimatu

Moravskoslezský kraj podepsal s Evropskou komisí dotační smlouvu na 10 milionů eur. Tyto peníze kraj využije na zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám. V rámci desetiletého projektu bude kraj přispívat na adaptační plány i konkrétní opatření, jako je využívání dešťové vody, zelené střechy nebo úprava veřejných prostranství ve městech. To vše s využitím nejmodernějších technologií a na základě zkušeností nejlepší dostupné praxe. To vše v rámci projektu LIFE COALA.

Celkové náklady projektu LIFE COALA jsou vyčísleny na 410 milionů korun, z Evropy na ně kraj získal 60tiprocentní pokrytí, tedy skoro čtvrt miliardy korun. „Finanční spoluúčast kraje a všech partnerů, kteří už jsou nebo budou do projektu zapojení, je nutná, ale rozhodně se vyplatí. Naše peníze se mohou díky novým projektům, které v rámci LIFE COALA ještě vzniknou, až zdvojnásobit. Pro rozvoj našeho regionu a zvyšování jeho odolnosti vůči klimatickým změnám je to velmi důležité.

„Klimatická změna se stala jedním z hlavních světových témat. Všichni víme, že se musí něco začít dít, a to i na regionálních úrovních. Podniky a obce i ostatní subjekty buď neví, jak na to, nebo jim chybí odborné kapacity, podklady a informace o možnostech podpory takových projektů, a tak nejsou dostatečně aktivní. V Moravskoslezském kraji toto pomůže překonat právě LIFE COALA. Vzniknou tři poradenská centra, jejichž pracovníci budou aktivně oslovovat vedení měst a obcí i soukromých subjektů v našem kraji. Společně najdou možnosti, jak v projektech na změny klimatu reagovat,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák a připomněl, že kraj si jako první v republice před dvěma lety nechal zpracovat Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu. Díky LIFE COALA tak v regionu výrazně přibude projektů, které budou využívat strategii a její navrhovaná adaptační opatření. Ta mají v letních měsících pomoci snížit teplotu ve městech, zlepšit využívání srážkových vod, redukovat smog a přízemní ozon nebo zatraktivnit prostředí pro trávení času venku.

Kraj rozjíždí projekty reagující na změnu klimatu

„Mám-li uvést jednoduchý příklad: nějaká obec má například v plánu rekultivovat veřejný prostor. Buď rekonstrukce dopadne vydlážděným pláckem s lavičkou, nějakým záhonkem a dvěma odpadkovými koši, nebo vznikne funkční prostranství, které třeba i v době veder nabídne příjemné stinné prostředí, kde si lze odpočinout. Když se při přípravě tohoto projektu obec zapojí do LIFE COALA, získá odbornou i finanční podporu. LIFE COALA totiž počítá s financováním vstupních studií, projektové přípravy a někdy i samotných investic,“ vysvětlila radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Finance z LIFE COALA jsou tedy primárně určeny na financování adaptačních plánů, odborných studií a projektových příprav. Pokryjí také náklady na kvalifikované odborníky a kapacity, částečně i na samotné investiční akce. „Moravskoslezský kraj se zaměří na stovky budov ve svém majetku. Připravíme pro ně plán zlepšování jejich odolnosti vůči změnám klimatu i snižování emisí skleníkových plynů. Na vybraných budovách také zrealizujeme pilotní opatření. Na změny klimatu je ale nutné reagovat nejen ve stavitelství, ale třeba i v zemědělství, v dopravě, cestovním ruchu nebo průmyslu. Všechny tyto oblasti jsou v LIFE COALA zahrnuty. V souladu s krajskou adaptační strategií by se například měla proměnit také pohornická krajina Karvinska v rámci projektu POHO2030,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu navrhuje opatření nejen ve městech, ale na celém území regionu. K dispozici ji zdarma mají města a obce v kraji i soukromé subjekty.

Moravskoslezský kraj začal s přípravami projektu LIFE COALA v roce 2019, po složitém dotačním procesu byla na konci minulého roku podepsána smlouva s Evropskou komisí, podpis schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém jednání 16. prosince 2021. Kraj se letos chystá na zpracování prvních studí zaměřených na zeleň v krajině a ve městech a třeba také na spuštění informačního systému o klimatických změnách, který bude přístupný jak samosprávám, tak dalším zájemcům. Aktivity spouští také další partneři projektu, například statutární město Karviná začne letos chystat rekonstrukci veřejných prostranství a zadání studie pro využití Karvinského moře.