koronaweb
Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 grafická a tabulková část

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015-2020

Graf 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015‑2020

  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Dotace 13 726,5 14 534,1 14 651,6 16 585,0 19 656,4 22 521,8
Vlastní příjmy 5 360,4 6 116,1 6 723,5 7 499,9 8 223,1 7 678,5
Celkem 19 086,9 20 650,2 21 375,1 24 084,8 27 879,5 30 200,3

Graf 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015-2020

Graf 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015‑2020

  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Běžné výdaje 16 356,7 16 889,8 18 636,1 21 071,9 24 267,2 27 856,3
Kapitálové výdaje 4 410,0 1 192,6 1 361,6 3 075,1 3 013,7 2 762,4
Celkem 20 766,7 18 082,3 19 997,7 24 147,0 27 280,8 30 618,7

Graf 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Graf 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Druh příjmu %
Daňové příjmy 23,3
Nedaňové příjmy 2,0
Investiční dotace 3,9
Neinvestiční dotace 70,7
Kapitálové příjmy 0,1

Graf 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Graf 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Oblast %
Cestovní ruch 0,4
Doprava a chytrý region 11,7
Krizové řízení 0,8
Kultura 2,4
Ostatní 0,8
Regionální rozvoj 0,7
Sociální věci 10,9
Školství 61,7
Všeobecná veřejná správa a služby 2,0
Zdravotnictví 7,1
Životní prostředí 1,7

Graf 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2020

Graf 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2020

Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2020
Odvětví/dotační program %
Cestovní ruch 1,9
Krizové řízení 0,3
Kultura 1,0
Regionální rozvoj 2,3
Sociální věci 86,3
Školství 1,7
Zdravotnictví 0,2
Životní prostředí 6,3

13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka č. 1: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2020 - příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 000 1 500 000 1 759 817 117,3
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 000 13 000 29 204 224,6
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 165 000 160 000 178 218 111,4
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000 800 000 1 334 070 166,8
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 35 000 35 496 35 496 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 700 000 3 327 000 3 657 891 109,9
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 500 3 500 14 011 400,3
- 1357 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 17 369 116
- 1361 Správní poplatky 1 800 1 818 1 978 108,8
    Daňové příjmy 7 355 300 5 855 814 7 028 054 120,0
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1039 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 2 2 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 2 2 100,0
 
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 9 9 100,0
2143 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 4 0,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 67 67 100,0
2143   Cestovní ruch 0 76 80 105,3
 
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 322 2 322 100,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 19 19 100,0
2212   Silnice 0 2 341 2 341 100,0
 
2229 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 1 0,0
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 5 236 5 395 103,0
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 24 28 116,7
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 60 60 100,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 5 320 5 484 103,1
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 544 1 544 100,0
2251   Letiště 8 954 1 544 1 544 100,0
 
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 6 275 6 712 107,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 0 6 275 6 712 107,0
 
2294 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 089 1 089 100,0
2294 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 590 590 100,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní 0 1 679 1 679 100,0
 
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 16 16 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 16 16 100,0
 
3117 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 53 0,0
3117   První stupeň základních škol 0 0 53 0,0
 
3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 345 345 345 100,0
3121   Gymnázia 345 345 345 100,0
 
3127 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3127   Střední školy 0 100 100 100,0
 
3147 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 300 1 300 1 300 100,0
3147   Domovy mládeže 1 300 1 300 1 300 100,0
 
3233 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 749 749 100,0
3233 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 134 134 100,0
3233   Střediska volného času 0 883 883 100,0
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 3 150 3 150 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 3 150 3 150 100,0
 
3311 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 3 000 3 000 100,0
3311   Divadelní činnost 0 3 000 3 000 100,0
 
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 7 7 100,0
3312   Hudební činnost 0 7 7 100,0
 
3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 3 100 3 100 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 3 100 3 100 100,0
 
3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 6 300 6 300 100,0
3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 22 22 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 6 322 6 322 100,0
 
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 242 242 242 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 57 58 101,8
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 242 300 301 100,3
 
3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 331 331 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 331 331 100,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 473 473 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 312 341 109,3
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3419   Ostatní sportovní činnost 0 786 815 103,7
 
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 9 0,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 17 18 105,9
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 17 27 158,8
 
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 677 17 677 17 677 100,0
3522 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 53 53 100,0
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 18 18 100,0
3522 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 26 0,0
3522   Ostatní nemocnice 17 677 17 749 17 774 100,1
 
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 12 12 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0 12 12 100,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 77 77 100,0
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 3 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 80 80 100,0
 
3635 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 401 2 401 1 963 81,8
3635   Územní plánování 2 401 2 401 1 963 81,8
 
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3636   Územní rozvoj 0 1 1 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 819 2 249 1 517 67,5
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000 3 028 3 086 101,9
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 55 55 100,0
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 301 348 115,6
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 860 5 637 5 010 88,9
 
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 510 225 225 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 510 225 225 100,0
 
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 143 738 516,1
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 652 47 7,2
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 795 785 98,7
 
3900 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 2 2 100,0
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 9 9 100,0
3900 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 5 0,0
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 11 16 145,5
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4339 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 72 72 100,0
4339 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 72 72 100,0
 
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 0 0 0,0
 
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 43 43 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 43 43 100,0
 
4351 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 25 25 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 25 25 100,0
 
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 5 727 5 727 100,0
4357 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 570 570 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 6 297 6 297 100,0
 
4373 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 500 500 100,0
4373   Domy na půl cesty 0 500 500 100,0
 
4375 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 84 84 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 84 84 100,0
 
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 440 480 109,1
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 440 480 109,1
 
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 30 30 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 627 652 104,0
4399 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 1 100,0
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 560 560 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 11 11 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 1 229 1 254 102,0
 
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 26 26 100,0
5171   Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 26 26 100,0
 
5213 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0 5 011 4 964 99,1
5213 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 400 400 100,0
5213   Krizová opatření 0 5 411 5 364 99,1
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 870 870 721 82,9
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 870 870 721 82,9
 
5279 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 5 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0 5 5 100,0
 
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 4 400 4 400 4 400 100,0
 
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 15 15 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 15 15 100,0
 
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 11 21 190,9
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 119 137 115,1
6113   Zastupitelstva krajů 0 130 158 121,5
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 122 121 99,2
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 561 779 779 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 4 50,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 5 0 0,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 30 21 70,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 157 150 95,5
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 1 0,0
6172   Činnost regionální správy 1 670 1 101 1 076 97,7
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000 30 984 40 750 131,5
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 0 600 0,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000 30 984 41 350 133,5
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 2 104 2 121 100,8
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 2 104 2 121 100,8
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 18 349 19 021 103,7
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 1 964 1 964 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 43 792 43 998 100,5
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 64 105 64 983 101,4
 
6409 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 11 438 11 438 100,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 141 1 969 92,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 13 579 13 407 98,7
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 13 151 11 151 7 699 69,0
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 143 754 143 754 143 754 100,0
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 4 845 9 845 9 866 100,2
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 334 623 316 788 251 573 79,4
    Přijaté splátky půjčených prostředků 496 373 481 538 412 892 85,7
 
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2212 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 56 56 100,0
2212   Silnice 0 56 56 100,0
 
3522 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 1 1 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 1 1 100,0
 
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 12 185 12 239 100,4
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 12 000 3 004 3 004 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000 15 189 15 243 100,4
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 450 16 450 16 450 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 16 450 16 450 16 450 100,0
 
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 17 152 17 152 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 156 273 156 273 156 273 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0 209 639 209 639 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 380 225 20 860 688 20 860 679 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 522 1 194 1 138 95,3
- 4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 1 707 1 707 100,0
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 381 75 540 75 459 99,9
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 526 21 907 21 796 99,5
- 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 1 185 876 876 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 7 666 1 176 1 708 145,2
    Neinvestiční přijaté transfery 619 778 21 346 152 21 346 427 100,0
 
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 7 888 7 846 99,5
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 546 831 1 153 263 1 153 262 100,0
- 4218 Investiční převody z Národního fondu 0 150 150 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 66 784 14 427 14 107 97,8
    Investiční přijaté transfery 1 613 615 1 175 728 1 175 365 100,0
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 17 220 342 0,0
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 790 583 0,0
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 18 010 925 0,0
 
  Daňové příjmy celkem 7 355 300 5 855 814 7 028 055 120,0
  Nedaňové příjmy celkem 570 252 676 761 618 729 91,4
  Kapitálové příjmy celkem 36 450 31 696 31 750 100,2
  Přijaté transfery celkem 2 233 393 22 521 879 22 521 791 100,0
  Konsolidace příjmů 0 0 18 010 925 0,0
  Příjmy celkem 10 195 395 29 086 150 48 211 250 165,8
  Příjmy po konsolidaci 10 195 395 29 086 150 30 200 325 103,8

Tabulka č. 2: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2020 - výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 10 10 99,2
1019 5169 Nákup ostatních služeb 50 29 0 0,0
1019 5175 Pohoštění 100 10 0 0,0
1019 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 268 142 53,0
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 800 1 128 675 59,8
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 1 222 681 55,7
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000 2 666 1 508 56,6
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 700 462 66,0
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 327 2 330 53,8
1039 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 32 32 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 076 1 076 100,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000 4 616 2 148 46,5
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 1 175 574 48,9
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000 11 925 6 621 55,5
 
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,0
1070   Rybářství 0 25 25 100,0
 
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 13 000 14 616 8 154 55,8
 
2115 5169 Nákup ostatních služeb 0 453 271 59,9
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 299 22 003 22 003 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 17 299 22 456 22 274 99,2
 
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 948 573 60,4
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 101 101 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 6 752 5 338 79,1
2141 5164 Nájemné 4 000 48 48 100,0
2141 5169 Nákup ostatních služeb 5 300 526 478 90,8
2141 5175 Pohoštění 1 500 376 376 100,0
2141 5194 Věcné dary 355 355 264 74,4
2141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 40 40 100,0
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141   Vnitřní obchod 22 055 9 196 7 268 79,0
 
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000 3 727 3 297 88,4
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 3 340 3 109 93,1
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 450 2 531 1 761 69,6
2143 5151 Studená voda 7 2 2 99,8
2143 5152 Teplo 50 112 112 100,0
2143 5154 Elektrická energie 20 20 20 100,0
2143 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 1 53,2
2143 5164 Nájemné 6 886 9 712 9 545 98,3
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 85 43 50,6
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 20 20 0 0,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 500 326 189 58,1
2143 5169 Nákup ostatních služeb 22 625 20 759 15 941 76,8
2143 5171 Opravy a udržování 120 282 72 25,7
2143 5172 Programové vybavení 0 17 17 100,0
2143 5173 Cestovné 200 200 73 36,3
2143 5175 Pohoštění 700 948 723 76,2
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140 167 127 76,1
2143 5194 Věcné dary 20 20 0 0,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 327 659 654 99,3
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 106 17 928 14 264 79,6
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 250 250 100,0
2143 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 720 4 393 3 532 80,4
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 16 578 20 224 19 697 97,4
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 786 14 156 13 219 93,4
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 560 1 380 1 000 72,5
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 220 220 100,0
2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 500 500 500 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 347 1 730 1 604 92,8
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 8 8 93,8
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 0 0,0
2143   Cestovní ruch 72 000 103 745 89 979 86,7
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 400 400 100,0
 
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 77 55 72,0
2212 5154 Elektrická energie 60 60 55 91,6
2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 989 482 48,7
2212 5171 Opravy a udržování 240 40 0 0,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 805 879 784 119 784 084 100,0
2212 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 209 639 209 639 100,0
2212   Silnice 806 760 994 924 994 315 99,9
 
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 3 13,9
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 0 0 ×
2219 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 431 0 0,0
2219 5169 Nákup ostatních služeb 200 542 342 63,1
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 0 0,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 700 1 493 345 23,1
 
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 850 850 850 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 850 850 850 100,0
 
2229 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 7 7 100,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 7 7 100,0
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 267 267 100,0
2241   Železniční dráhy 8 200 267 267 100,0
 
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 742 1 733 63,2
2251 5169 Nákup ostatních služeb 0 200 200 100,0
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 544 447 82,2
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 54 000 51 600 51 600 100,0
2251   Letiště 62 954 55 085 53 980 98,0
 
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 254 859 469 54,6
2292 5169 Nákup ostatních služeb 0 127 63 49,3
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 845 346 1 007 563 975 096 96,8
2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 41 450 44 884 44 884 100,0
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 628 9 106 9 106 100,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 896 678 1 062 539 1 029 618 96,9
 
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 956 515 53,8
2293 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 92 92 100,0
2293 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 57 000 0 0 ×
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 80 000 1 048 607 57,9
 
2294 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 825 162 19,6
2294 5192 Poskytnuté náhrady 1 000 737 200 27,1
2294 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 042 065 1 062 545 1 042 544 98,1
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní 1 043 315 1 064 107 1 042 906 98,0
 
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 150 86 57,3
2299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 150 150 100,0
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 74 59 78,6
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 27 21 78,6
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 80,6
2299 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 2 1 51,4
2299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 100 0 0,0
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 277 42 15,2
2299 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 99,3
2299 5164 Nájemné 220 323 226 70,0
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 4 782 2 465 51,5
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 741 661 630 95,3
2299 5169 Nákup ostatních služeb 9 766 7 263 4 705 64,8
2299 5173 Cestovné 200 200 0 0,0
2299 5175 Pohoštění 350 199 0 0,0
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 14 14 100,0
2299 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 200 200 100,0
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 576 576 100,0
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 100 34 33,6
2299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 60 60 100,0
2299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 15 15 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 17 429 15 174 9 284 61,2
 
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 3 126 2 047 65,5
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 3 126 2 047 65,5
 
2369 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 694 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 1 500 694 0 0,0
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 200 4 720 46,3
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 10 200 4 720 46,3
 
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 3 033 140 3 345 312 3 258 868 97,4
 
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 3 258 3 258 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 51 699 51 699 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 460 1 460 100,0
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 965 965 965 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 431 693 2 431 693 100,0
3111   Mateřské školy 965 2 489 074 2 489 074 100,0
 
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 260 5 260 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 952 9 043 9 043 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 93 594 93 594 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 6 952 107 897 107 897 100,0
 
3113 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 206 206 100,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 60 336 60 336 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 661 4 874 4 874 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 50 893 50 893 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 6 215 476 6 215 476 100,0
3113   Základní školy 4 661 6 331 785 6 331 785 100,0
 
3114 5167 Služby školení a vzdělávání 0 4 4 99,7
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 81 274 81 274 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 42 390 49 875 47 572 95,4
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 475 497 475 497 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 30 299 30 299 100,0
3114 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 240 3 240 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 42 390 640 190 637 886 99,6
 
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 7 095 7 095 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 7 951 7 951 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 587 043 587 043 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 602 088 602 088 100,0
 
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 282 257 91,4
3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5 5 99,8
3121 5169 Nákup ostatních služeb 0 595 595 100,0
3121 5171 Opravy a udržování 0 18 853 18 853 100,0
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 54 347 54 347 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 113 859 110 758 110 758 100,0
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 846 833 846 833 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 11 519 11 519 100,0
3121 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 996 7 996 100,0
3121   Gymnázia 113 859 1 051 188 1 051 164 100,0
 
3122 5123 Podlimitní technické zhodnocení 100 100 1 0,9
3122 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 20 0 0,0
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000 7 971 643 8,1
3122 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 17 83,5
3122 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 3 29,0
3122 5169 Nákup ostatních služeb 200 653 538 82,3
3122 5171 Opravy a udržování 4 000 0 0 ×
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 213 721 213 721 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 207 816 111 319 108 136 97,1
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 690 769 690 769 100,0
3122 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 521 2 271 64,5
3122   Střední odborné školy 218 116 1 028 104 1 016 098 98,8
 
3123 5167 Služby školení a vzdělávání 0 12 0 0,0
3123 5169 Nákup ostatních služeb 200 0 0 ×
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 43 367 43 367 100,0
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 167 723 0 0 ×
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 167 923 43 380 43 367 100,0
 
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 27 700 22 779 20 510 90,0
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 132 196 132 196 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 27 700 154 975 152 705 98,5
 
3125 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 000 989 98,9
3125 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 10 48,2
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 999 999 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 431 3 431 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 677 13 486 13 486 100,0
3125 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 339 3 339 100,0
3125 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 251 3 251 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 12 677 25 525 25 504 99,9
 
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 726 7 514 7 514 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 94 057 94 057 100,0
3126   Konzervatoře 7 726 101 571 101 571 100,0
 
3127 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 197 560 197 560 100,0
3127 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 32 173 32 173 100,0
3127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 316 290 315 490 99,7
3127 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 666 450 1 666 450 100,0
3127 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 778 1 778 100,0
3127   Střední školy 0 2 214 251 2 213 451 100,0
 
3133 5171 Opravy a udržování 0 1 010 1 010 100,0
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 74 843 88 956 78 659 88,4
3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 288 236 288 236 100,0
3133   Dětské domovy 74 843 378 202 367 905 97,3
 
3141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 180 180 100,0
3141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 45 45 100,0
3141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 16 16 99,9
3141 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 99,4
3141 5169 Nákup ostatních služeb 0 200 0 0,0
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 135 135 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 14 712 14 712 100,0
3141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 527 527 100,0
3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 58 58 100,0
3141 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 690 447 64,9
3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 27 162 15 657 57,6
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 31 932 31 932 31 932 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 143 006 143 006 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 879 331 879 331 100,0
3141   Školní stravování 31 932 1 097 993 1 086 046 98,9
 
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 265 1 265 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 18 055 18 055 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 912 1 912 1 912 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 46 384 46 384 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 637 820 637 820 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 912 705 436 705 436 100,0
 
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 490 490 490 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 10 331 10 331 100,0
3145   Internáty 490 10 821 10 821 100,0
 
3146 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 015 3 015 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 999 8 591 8 591 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 161 590 161 590 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 8 999 173 196 173 196 100,0
 
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 019 1 019 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 948 948 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 16 603 16 475 16 475 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 70 357 70 357 100,0
3147   Domovy mládeže 16 603 88 799 88 799 100,0
 
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 131 5 925 5 925 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5 131 5 925 5 925 100,0
 
3150 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 11 990 11 990 100,0
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 52 913 52 913 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 737 4 737 4 737 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 49 837 49 837 100,0
3150   Vyšší odborné školy 4 737 119 477 119 477 100,0
 
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 39 941 39 941 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 16 557 16 557 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 624 5 896 5 894 100,0
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 612 873 612 873 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 92 108 92 108 100,0
3231   Základní umělecké školy 2 624 767 374 767 372 100,0
 
3233 5154 Elektrická energie 0 1 1 100,0
3233 5163 Služby peněžních ústavů 0 0 0 99,1
3233 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 055 1 055 100,0
3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 50 50 100,0
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 193 611 193 611 100,0
3233   Střediska volného času 50 194 717 194 717 100,0
 
3291 5167 Služby školení a vzdělávání 15 0 0 ×
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 240 0 0 ×
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 255 0 0 ×
 
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 960 2 821 95,3
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 900 567 62,9
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 782 738 94,3
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 283 268 94,7
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 13 12 93,8
3299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 936 2 433 2 115 86,9
3299 5042 Odměny za užití počítačových programů 7 866 7 056 7 049 99,9
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 220 156 70,7
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 47 784 387 49,3
3299 5162 Služby elektronických komunikací 0 21 18 84,1
3299 5164 Nájemné 105 260 17 6,5
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 560 170 30,4
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 463 1 870 1 809 96,8
3299 5169 Nákup ostatních služeb 6 309 6 910 1 742 25,2
3299 5173 Cestovné 270 1 026 75 7,3
3299 5175 Pohoštění 85 423 68 16,2
3299 5194 Věcné dary 35 22 18 81,8
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 6 000 4 300 71,7
3299 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 370 50 50 100,0
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 8 286 6 898 83,2
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 782 2 983 2 683 89,9
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 320 1 356 961 70,8
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 88 157 4 988 4 613 92,5
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 120 70 58,3
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 36 530 30 830 84,4
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 033 1 033 100,0
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 6 101 0 0,0
3299 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 370 350 350 100,0
3299 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 1 064 602 56,6
3299 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 000 1 000 100,0
3299 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 15 15 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 109 615 96 399 71 432 74,1
 
3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2 769 2 769 100,0
3311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 135 135 100,0
3311 5167 Služby školení a vzdělávání 0 8 8 100,0
3311 5171 Opravy a udržování 0 730 730 100,0
3311 5172 Programové vybavení 0 127 127 100,0
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 300 3 083 3 062 99,3
3311 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 300 300 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 800 803 589 73,3
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 400 5 045 5 045 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 68 851 66 645 66 645 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 700 6 700 100,0
3311   Divadelní činnost 81 351 86 345 86 109 99,7
 
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 650 650 650 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 5 200 5 552 5 461 98,4
3312 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 500 1 262 1 262 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 900 4 489 4 249 94,7
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 3 935 3 935 100,0
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 60 60 100,0
3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 190 190 100,0
3312   Hudební činnost 15 250 16 138 15 807 98,0
 
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 400 400 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 400 400 100,0
 
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 500 15 500 15 500 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 52 347 52 489 52 489 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 355 355 100,0
3314 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 50 50 50 100,0
3314   Činnosti knihovnické 67 897 68 394 68 394 100,0
 
3315 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 568 568 100,0
3315 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 14 14 100,0
3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 110 7 350 7 035 95,7
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 150 150 99,9
3315 5167 Služby školení a vzdělávání 27 42 15 35,8
3315 5169 Nákup ostatních služeb 0 29 29 99,9
3315 5171 Opravy a udržování 63 169 169 100,0
3315 5172 Programové vybavení 27 44 17 38,0
3315 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 241 241 100,0
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 180 364 183 465 180 357 98,3
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 458 6 458 100,0
3315 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 505 15 400 14 190 92,1
3315   Činnosti muzeí a galerií 211 121 213 929 209 242 97,8
 
3316 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 190 190 100,0
3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 92 92 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 282 282 100,0
 
3317 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 150 150 100,0
3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 500 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 650 650 100,0
 
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500 1 843 1 712 92,9
3319 5042 Odměny za užití počítačových programů 3 3 2 68,6
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 930 563 556 98,9
3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 210 179 49 27,5
3319 5167 Služby školení a vzdělávání 200 0 0 ×
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 136 100 99 99,2
3319 5169 Nákup ostatních služeb 500 484 447 92,4
3319 5175 Pohoštění 60 0 0 ×
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 645 645 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 800 1 355 1 060 78,2
3319 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 949 949 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 413 5 041 93,1
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 300 1 630 1 578 96,8
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18 110 0 0 ×
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 400 2 210 1 766 79,9
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 84 84 100,0
3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 030 1 030 100,0
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 199 199 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 110 57 57 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 25 259 16 744 15 276 91,2
 
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 137 112 81,7
3322 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 34 28 81,6
3322 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 12 10 81,4
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 70,5
3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 442 542 37,6
3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 1 5,4
3322 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 0 0,0
3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 5 269 3 428 65,1
3322 5171 Opravy a udržování 27 100 19 850 12 881 64,9
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 9 868 7 371 74,7
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 878 878 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 27 193 21 863 80,4
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 15 000 0 0 ×
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 23 280 6 948 29,8
3322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 34 200 30 320 22 398 73,9
3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 500 0 0,0
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 3 105 2 998 96,6
3322   Zachování a obnova kulturních památek 77 300 122 910 79 459 64,6
 
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 0 0 ×
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 0 0 ×
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 110 0 0 ×
 
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 9 400 10 798 9 393 87,0
3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 478 236 49,4
3341   Rozhlas a televize 9 400 11 276 9 629 85,4
 
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 344 151 43,8
3349 5169 Nákup ostatních služeb 12 400 12 934 8 280 64,0
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 400 13 278 8 431 63,5
 
3391 5164 Nájemné 10 0 0 ×
3391 5175 Pohoštění 40 0 0 ×
3391   Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 50 0 0 ×
 
3399 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 105 105 100,0
3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 3 576 3 576 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5 000 3 681 3 681 100,0
 
3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 350 1 018 1 018 100,0
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 850 1 589 739 46,5
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 12 9 75,4
3419 5164 Nájemné 140 0 0 ×
3419 5169 Nákup ostatních služeb 500 14 14 99,6
3419 5173 Cestovné 360 1 376 469 34,1
3419 5175 Pohoštění 210 20 0 0,0
3419 5194 Věcné dary 20 40 40 100,0
3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 30 30 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 000 29 369 25 419 86,6
3419 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 4 300 3 600 3 300 91,7
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 121 082 84 682 82 014 96,8
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 400 50 50 100,0
3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 800 800 800 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 400 925 875 94,6
3419 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 120 225 145 64,4
3419   Ostatní sportovní činnost 140 562 123 750 114 921 92,9
 
3421 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 40 40 100,0
3421 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 070 1 178 1 175 99,7
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 154 2 623 2 505 95,5
3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 425 606 576 95,1
3421   Využití volného času dětí a mládeže 5 649 4 447 4 296 96,6
 
3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 200 156 77,6
3522 5167 Služby školení a vzdělávání 0 1 1 99,2
3522 5169 Nákup ostatních služeb 0 182 182 100,0
3522 5171 Opravy a udržování 5 000 11 316 9 569 84,6
3522 5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem 0 1 500 1 500 100,0
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 103 099 233 815 233 294 99,8
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 467 960 467 626 99,9
3522 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 8 170 0 0,0
3522 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 149 3 765 2 206 58,6
3522   Ostatní nemocnice 110 248 726 908 714 533 98,3
 
3525 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 200 200 100,0
3525   Hospice 0 200 200 100,0
 
3526 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 375 11 375 11 375 100,0
3526 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 802 3 802 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 11 375 15 177 15 177 100,0
 
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 571 694 568 390 552 770 97,3
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 125 805 125 805 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 571 694 694 195 678 575 97,7
 
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0 31 25 80,6
3541 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 10 10 99,9
3541 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 8 8 99,6
3541 5164 Nájemné 5 4 1 25,0
3541 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 55 55 100,0
3541 5167 Služby školení a vzdělávání 20 79 70 88,6
3541 5169 Nákup ostatních služeb 0 5 5 100,0
3541 5173 Cestovné 65 18 8 44,4
3541 5175 Pohoštění 30 19 0 0,0
3541 5194 Věcné dary 30 30 30 100,0
3541 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 117 117 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 199 199 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 355 355 100,0
3541 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 34 34 100,0
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 759 759 100,0
3541 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 50 50 100,0
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 536 536 100,0
3541 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 106 106 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 200 2 415 2 368 98,1
 
3549 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 500 106 106 100,0
3549 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 500 280 280 100,0
3549 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 663 1 598 96,1
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 558 1 558 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 393 1 393 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 0 0 ×
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 5 000 4 934 98,7
 
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3 216 1 687 52,5
3599 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 429 1 794 1 722 96,0
3599 5042 Odměny za užití počítačových programů 3 3 3 100,0
3599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 30 30 100,0
3599 5162 Služby elektronických komunikací 50 210 206 98,1
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 050 50 0 0,0
3599 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 625 10 611 7 291 68,7
3599 5169 Nákup ostatních služeb 29 571 21 740 19 856 91,3
3599 5175 Pohoštění 230 221 0 0,0
3599 5192 Poskytnuté náhrady 50 50 0 0,0
3599 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 400 250 62,5
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 225 190 84,4
3599 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 169 169 100,0
3599 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 0 0 ×
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 723 5 973 5 973 100,0
3599 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 350 386 386 100,0
3599 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 140 140 140 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 59 265 45 218 37 903 83,8
 
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 200 14 7,2
3635 5169 Nákup ostatních služeb 6 300 5 628 3 678 65,3
3635   Územní plánování 6 600 5 828 3 692 63,3
 
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 420 386 91,9
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 105 96 91,1
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 38 35 91,8
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 69,6
3636 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 235 235 100,0
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 10 7 70,4
3636 5164 Nájemné 14 000 0 0 ×
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11 200 4 053 3 225 79,6
3636 5169 Nákup ostatních služeb 25 700 6 284 6 109 97,2
3636 5173 Cestovné 0 3 0 0,0
3636 5175 Pohoštění 0 32 2 7,2
3636 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000 5 000 5 000 100,0
3636 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 205 1 309 1 309 100,0
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 15 932 11 343 10 895 96,0
3636 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 411 411 100,0
3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 600 2 192 2 192 100,0
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 720 803 803 100,0
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 367 1 962 1 910 97,3
3636 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 950 7 727 7 727 100,0
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 28 103 6 518 6 458 99,1
3636 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 438 438 100,0
3636 5541 Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím 864 813 813 100,0
3636   Územní rozvoj 112 641 49 699 48 053 96,7
 
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 3 525 3 420 97,0
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0 455 405 89,0
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 927 900 97,0
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 342 326 95,3
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 19 14 73,9
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 155 297 297 100,0
3639 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 646 646 100,0
3639 5122 Podlimitní věcná břemena 40 40 14 34,4
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 1 1 91,8
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 0 0 ×
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 985 302 102 33,7
3639 5141 Úroky vlastní 2 867 2 867 2 866 100,0
3639 5151 Studená voda 170 170 82 48,1
3639 5152 Teplo 700 700 383 54,7
3639 5154 Elektrická energie 700 700 459 65,6
3639 5162 Služby elektronických komunikací 4 4 0 3,6
3639 5164 Nájemné 585 508 382 75,3
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11 350 9 245 7 031 76,1
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 200 128 51 39,8
3639 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 6 130 1 961 1 613 82,3
3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 937 23 185 19 402 83,7
3639 5171 Opravy a udržování 0 59 59 100,0
3639 5173 Cestovné 222 186 166 89,4
3639 5175 Pohoštění 543 393 182 46,4
3639 5176 Účastnické poplatky na konference 150 0 0 ×
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 999 4 784 4 784 100,0
3639 5194 Věcné dary 90 112 112 100,0
3639 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 50 50 100,0
3639 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 450 11 726 11 650 99,4
3639 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 120 80 66,7
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 3 534 3 140 88,9
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 800 1 582 729 46,1
3639 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 5 300 6 908 6 807 98,6
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 900 673 672 99,9
3639 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 150 150 99,9
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 268 5 110 222 4,3
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 130 645 81 408 67 198 82,5
 
3713 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 9 038 7 075 78,3
3713 5021 Ostatní osobní výdaje 0 324 84 25,9
3713 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 2 352 1 775 75,5
3713 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 847 644 76,1
3713 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 159 30 18,9
3713 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 43 0 0,0
3713 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 2 809 0 0,0
3713 5175 Pohoštění 0 13 0 0,0
3713 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 378 55 14,6
3713   Změny technologií vytápění 11 000 15 964 9 664 60,5
 
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 500 2 100 2 100 100,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 2 500 2 100 2 100 100,0
 
3719 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 265 227 85,5
3719 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 66 56 85,2
3719 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 24 20 85,7
3719 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 74,4
3719 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 70 40 57,1
3719 5164 Nájemné 0 20 0 0,0
3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 182 182 100,0
3719 5169 Nákup ostatních služeb 750 706 0 0,0
3719 5173 Cestovné 200 5 0 0,0
3719 5175 Pohoštění 75 106 0 0,0
3719 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 215 0 0,0
3719 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 800 228 0 0,0
3719 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 900 0 0 ×
3719 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 290 0 0,0
3719 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 1 900 4 732 0 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6 775 6 910 525 7,6
 
3727 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 0 0 ×
3727 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 900 900 900 100,0
3727 5321 Neinvestiční transfery obcím 330 0 0 ×
3727   Prevence vzniku odpadů 1 430 900 900 100,0
 
3729 5169 Nákup ostatních služeb 200 0 0 ×
3729 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 400 0 0 ×
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000 2 352 960 40,8
3729 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 190 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 3 600 2 542 960 37,8
 
3741 5169 Nákup ostatních služeb 29 085 3 082 423 13,7
3741 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 405 405 100,0
3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 300 1 330 1 330 100,0
3741 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 4 2 51,3
3741 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0 6 127 6 109 99,7
3741   Ochrana druhů a stanovišť 30 385 10 949 8 269 75,5
 
3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 5 4 76,0
3742 5169 Nákup ostatních služeb 3 200 3 501 3 092 88,3
3742 5192 Poskytnuté náhrady 700 861 756 87,8
3742   Chráněné části přírody 4 000 4 367 3 852 88,2
 
3744 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 0 0,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 100 100 0 0,0
 
3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 444 0 0 ×
3749 5169 Nákup ostatních služeb 13 000 0 0 ×
3749   Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny 13 444 0 0 ×
 
3769 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 8 8 100,0
3769 5164 Nájemné 50 68 34 49,8
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 1 210 762 63,0
3769 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 146 146 100,0
3769 5169 Nákup ostatních služeb 1 210 1 376 252 18,3
3769 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3 000 1 906 63,5
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 150 5 808 3 109 53,5
 
3792 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 084 2 177 1 911 87,8
3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 31 0 0,0
3792 5164 Nájemné 15 15 0 0,0
3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 196 196 100,0
3792 5169 Nákup ostatních služeb 600 476 242 50,8
3792 5173 Cestovné 0 30 0 0,0
3792 5175 Pohoštění 0 38 0 0,0
3792 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 100 100 100,0
3792 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 238 237 99,8
3792 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 220 213 96,8
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 675 1 640 97,9
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 2 136 2 005 93,9
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 400 5 5 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 8 699 7 338 6 549 89,2
 
3799 5161 Poštovní služby 0 30 11 36,7
3799 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 500 298 59,6
3799 5169 Nákup ostatních služeb 7 500 785 516 65,7
3799 5175 Pohoštění 0 10 5 50,9
3799 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 50 0 0,0
3799 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 68 68 100,0
3799 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 540 182 33,7
3799   Ostatní ekologické záležitosti 8 500 1 983 1 080 54,5
 
3900 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 000 2 073 505 24,4
3900 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 080 1 465 1 465 100,0
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 426 1 898 1 775 93,5
3900 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 120 576 576 100,0
3900 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 000 0 0 ×
3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 474 13 517 4 481 33,2
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 18 100 19 529 8 802 45,1
 
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 2 634 860 20 815 129 20 598 734 99,0
 
4229 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 114 114 100,0
4229 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 54 54 100,0
4229   Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 0 168 168 100,0
 
4312 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 200 121 60,3
4312 5021 Ostatní osobní výdaje 0 800 733 91,7
4312 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 250 211 84,5
4312 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 90 77 85,2
4312 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 4 4 84,5
4312 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 10 10 100,0
4312 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 50 10 19,2
4312 5162 Služby elektronických komunikací 0 10 8 85,3
4312 5164 Nájemné 0 100 6 6,0
4312 5167 Služby školení a vzdělávání 0 320 0 0,0
4312 5169 Nákup ostatních služeb 150 7 464 788 10,6
4312 5173 Cestovné 0 50 0 0,0
4312 5175 Pohoštění 0 40 9 21,9
4312 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 17 584 17 584 100,0
4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 11 738 11 738 100,0
4312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 16 330 16 330 100,0
4312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 705 3 705 100,0
4312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 400 4 900 4 900 100,0
4312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 8 902 8 902 100,0
4312 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 193 1 193 1 193 100,0
4312 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 805 2 805 2 805 100,0
4312 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 945 945 945 100,0
4312   Odborné sociální poradenství 9 493 77 490 70 078 90,4
 
4319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 160 112 70,1
4319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3 000 1 190 39,7
4319 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 325 100 30,7
4319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 117 36 30,9
4319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 10 2 16,6
4319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 465 452 30,9
4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 230 8 3,5
4319 5162 Služby elektronických komunikací 0 5 0 0,0
4319 5164 Nájemné 0 180 42 23,3
4319 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 550 432 12,2
4319 5169 Nákup ostatních služeb 6 515 9 402 2 186 23,3
4319 5173 Cestovné 0 5 700 1 561 27,4
4319 5175 Pohoštění 0 40 9 23,6
4319 5194 Věcné dary 0 850 216 25,4
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 900 7 900 6 850 86,7
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 14 415 32 933 13 197 40,1
 
4324 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 3 600 3 577 99,3
4324 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 700 2 680 99,3
4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 710 701 98,7
4324 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 60 600 60 600 60 600 100,0
4324 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 643 11 697 92,5
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 60 600 80 253 79 254 98,8
 
4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 1 650 1 399 84,8
4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0 7 070 5 736 81,1
4329 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 2 060 1 725 83,8
4329 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 809 626 77,4
4329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 41 29 70,1
4329 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 10 10 96,5
4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 30 20 66,5
4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 627 293 46,8
4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 670 106 15,9
4329 5162 Služby elektronických komunikací 0 87 47 54,1
4329 5164 Nájemné 0 680 198 29,1
4329 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 120 454 21,4
4329 5169 Nákup ostatních služeb 1 285 14 993 1 253 8,4
4329 5173 Cestovné 0 1 160 172 14,8
4329 5175 Pohoštění 0 415 37 9,0
4329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 10 0 0,0
4329 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 195 195 100,0
4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 650 600 92,3
4329 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 197 197 100,0
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 285 33 474 13 098 39,1
 
4339 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 458 458 100,0
4339 5021 Ostatní osobní výdaje 0 244 244 99,9
4339 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 160 158 99,1
4339 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 58 58 99,7
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 3 99,6
4339 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 150 105 39 37,3
4339 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 483 474 98,1
4339 5162 Služby elektronických komunikací 0 3 3 99,5
4339 5164 Nájemné 100 728 663 91,0
4339 5167 Služby školení a vzdělávání 0 147 147 100,0
4339 5169 Nákup ostatních služeb 2 778 1 733 757 43,7
4339 5173 Cestovné 0 124 124 100,0
4339 5175 Pohoštění 0 67 56 84,0
4339 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 412 412 100,0
4339 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 597 597 100,0
4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 1 395 1 395 100,0
4339 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 84 84 100,0
4339 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 29 95,2
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3 258 6 832 5 702 83,5
 
4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 296 296 100,0
4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 73 73 100,0
4342 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 27 27 100,0
4342 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 100,0
4342 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 50 50 100,0
4342 5173 Cestovné 0 3 3 100,0
4342 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 60 60 100,0
4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 50 50 100,0
4342 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 0 0 ×
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 600 560 560 100,0
 
4343 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 1 850 1 850 100,0
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 0 1 850 1 850 100,0
 
4344 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 23 834 23 834 100,0
4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 13 000 13 000 100,0
4344 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 39 745 39 745 100,0
4344 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 114 114 100,0
4344 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 178 2 178 100,0
4344 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 583 3 583 100,0
4344 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 651 3 651 3 651 100,0
4344 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 198 1 198 1 198 100,0
4344 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 1 692 1 692 1 692 100,0
4344   Sociální rehabilitace 6 541 88 994 88 994 100,0
 
4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 22 20 91,3
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 0 240 44 18,1
4349 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 57 5 8,9
4349 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 21 2 8,8
4349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 0 5,1
4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 0 0,0
4349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 22 0 0,0
4349 5162 Služby elektronických komunikací 0 5 0 0,0
4349 5164 Nájemné 0 200 0 0,0
4349 5167 Služby školení a vzdělávání 0 400 0 0,0
4349 5169 Nákup ostatních služeb 650 1 208 0 0,0
4349 5173 Cestovné 0 500 0 0,0
4349 5175 Pohoštění 0 40 0 0,0
4349 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 527 527 100,0
4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 890 890 100,0
4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 570 570 100,0
4349 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 475 475 0 0,0
4349 5492 Dary obyvatelstvu 0 800 800 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 125 5 998 2 857 47,6
 
4350 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 22 22 100,0
4350 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 52 52 99,9
4350 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 3 99,8
4350 5169 Nákup ostatních služeb 0 57 57 100,0
4350 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 9 843 9 843 100,0
4350 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 46 639 46 639 100,0
4350 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 4 035 4 035 100,0
4350 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 101 787 101 787 100,0
4350 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 336 214 336 214 100,0
4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 60 200 25 250 25 250 100,0
4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 139 109 139 109 100,0
4350 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 7 974 7 974 7 974 100,0
4350 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 704 704 704 100,0
4350 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 12 046 12 046 12 046 100,0
4350 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 900 21 900 21 900 100,0
4350   Domovy pro seniory 102 824 705 634 705 634 100,0
 
4351 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 47 934 47 934 100,0
4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 44 797 44 797 100,0
4351 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 81 517 81 517 100,0
4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 67 540 67 540 100,0
4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 130 130 100,0
4351 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 609 2 609 100,0
4351 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 4 091 4 091 4 091 100,0
4351 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 310 3 310 3 310 100,0
4351 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 7 992 7 992 7 992 100,0
4351 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 700 700 700 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 16 093 260 619 260 619 100,0
 
4352 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 200 200 100,0
4352   Tísňová péče 0 200 200 100,0
 
4354 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 26 26 100,0
4354 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 857 585 0 0,0
4354 5169 Nákup ostatních služeb 0 64 64 99,5
4354 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 694 2 694 100,0
4354 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 213 2 213 100,0
4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 20 038 20 038 100,0
4354 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 12 760 12 760 100,0
4354 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 400 6 600 5 000 75,8
4354 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 80 490 80 490 100,0
4354 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 000 5 000 5 000 100,0
4354   Chráněné bydlení 11 257 130 469 128 284 98,3
 
4355 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 793 3 793 100,0
4355 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 473 473 473 100,0
4355   Týdenní stacionáře 473 4 266 4 266 100,0
 
4356 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 10 167 10 167 100,0
4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 104 10 104 100,0
4356 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 42 371 42 371 100,0
4356 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 29 506 29 506 100,0
4356 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 827 827 827 100,0
4356 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 153 2 153 2 153 100,0
4356 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 8 477 8 477 8 477 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 11 457 103 605 103 605 100,0
 
4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 663 536 179 33,4
4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 25 15 57,6
4357 5167 Služby školení a vzdělávání 0 4 0 0,0
4357 5169 Nákup ostatních služeb 50 51 51 100,0
4357 5172 Programové vybavení 0 29 0 0,0
4357 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 7 152 7 152 100,0
4357 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 21 472 21 472 100,0
4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 32 048 32 048 100,0
4357 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 63 255 63 255 100,0
4357 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 177 664 177 664 100,0
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 198 980 123 900 123 510 99,7
4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 436 355 436 355 100,0
4357 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 309 1 309 1 309 100,0
4357 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 8 473 8 473 8 473 100,0
4357 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 11 226 11 226 11 226 100,0
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 84 600 84 600 84 600 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 313 301 968 098 967 308 99,9
 
4358 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 763 4 763 100,0
4358 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 127 9 127 100,0
4358 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 18 336 18 336 100,0
4358 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 381 2 381 100,0
4358   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 34 607 34 607 100,0
 
4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 160 0 0,0
4359 5021 Ostatní osobní výdaje 0 200 26 12,9
4359 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 50 0 0,0
4359 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 18 0 0,0
4359 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 0,0
4359 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 8 7 90,0
4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 200 0 0,0
4359 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5 4 83,8
4359 5162 Služby elektronických komunikací 0 3 3 98,4
4359 5164 Nájemné 0 30 7 22,8
4359 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 120 29 24,4
4359 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 010 130 4,3
4359 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 350 229 226 98,8
4359 5169 Nákup ostatních služeb 925 5 656 725 12,8
4359 5173 Cestovné 0 10 0 0,0
4359 5175 Pohoštění 0 160 14 8,5
4359 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 501 501 100,0
4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 288 1 288 100,0
4359 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 14 412 14 412 100,0
4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 15 695 15 695 100,0
4359 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 116 116 116 100,0
4359 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 260 260 260 100,0
4359 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 1 525 1 525 1 525 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3 184 43 657 34 968 80,1
 
4371 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 16 495 16 495 100,0
4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 18 457 18 457 100,0
4371 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 36 414 36 414 100,0
4371 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 713 2 713 100,0
4371 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 231 2 231 2 231 100,0
4371 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 674 2 674 2 674 100,0
4371 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 5 074 5 074 5 074 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9 979 84 058 84 058 100,0
 
4372 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 109 2 109 100,0
4372 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 621 5 621 100,0
4372 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 717 2 717 100,0
4372   Krizová pomoc 0 10 447 10 447 100,0
 
4373 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 4 548 4 548 100,0
4373 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 358 2 358 100,0
4373 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 689 1 689 100,0
4373   Domy na půl cesty 0 8 595 8 595 100,0
 
4374 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 7 461 7 461 100,0
4374 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 77 498 77 498 100,0
4374 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 106 238 106 222 100,0
4374 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 18 164 18 164 100,0
4374 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 13 531 13 531 13 531 100,0
4374 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 11 061 11 061 11 061 100,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 24 592 233 953 233 937 100,0
 
4375 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 24 958 24 958 100,0
4375 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 13 825 13 825 100,0
4375 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 17 221 17 221 100,0
4375 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 608 3 608 100,0
4375 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 5 509 5 509 5 509 100,0
4375 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 709 2 709 2 709 100,0
4375 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 1 681 1 681 1 681 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 899 69 511 69 511 100,0
 
4376 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 6 630 6 630 100,0
4376 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 13 366 13 366 100,0
4376 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 376 2 376 100,0
4376 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 249 1 249 100,0
4376 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 622 3 622 3 622 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 3 622 27 243 27 243 100,0
 
4377 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 167 1 402 0 0,0
4377 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 10 683 10 683 100,0
4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 488 5 488 100,0
4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 33 344 33 344 100,0
4377 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 753 9 753 100,0
4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 992 992 100,0
4377 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 19 383 19 383 100,0
4377 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 997 997 997 100,0
4377 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 440 440 440 100,0
4377 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 572 572 572 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 3 176 83 053 81 651 98,3
 
4378 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 15 442 15 355 99,4
4378 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 26 919 26 919 100,0
4378 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 12 979 12 979 100,0
4378 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 159 2 159 100,0
4378 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 542 2 542 2 542 100,0
4378 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 5 613 5 613 5 613 100,0
4378   Terénní programy 8 155 65 654 65 567 99,9
 
4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 3 320 3 006 90,6
4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2 293 1 684 73,4
4379 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 392 1 157 83,1
4379 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 505 420 83,1
4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 24 19 82,4
4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 5 0 0,0
4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 140 81 58,1
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 647 158 24,3
4379 5162 Služby elektronických komunikací 0 20 12 61,2
4379 5164 Nájemné 0 212 53 24,9
4379 5167 Služby školení a vzdělávání 0 1 170 200 17,1
4379 5169 Nákup ostatních služeb 107 464 42 811 209 0,5
4379 5173 Cestovné 0 440 79 17,9
4379 5175 Pohoštění 0 100 37 36,7
4379 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 100 0 0,0
4379 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 919 3 919 100,0
4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 982 10 982 100,0
4379 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 13 766 13 766 100,0
4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 0 0 ×
4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 941 1 941 100,0
4379 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 814 1 814 100,0
4379 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 792 792 792 100,0
4379 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 849 1 849 1 849 100,0
4379 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 417 417 417 100,0
4379 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 357 357 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 114 522 90 016 42 951 47,7
 
4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 1 720 1 652 96,0
4399 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2 400 2 214 92,3
4399 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 027 940 91,5
4399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 362 341 94,2
4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 16 15 89,0
4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 826 816 98,8
4399 5164 Nájemné 0 60 6 10,3
4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 144 44 0 0,0
4399 5167 Služby školení a vzdělávání 30 130 80 61,2
4399 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 56 56 0 0,0
4399 5169 Nákup ostatních služeb 3 570 5 974 4 0,1
4399 5173 Cestovné 0 170 28 16,5
4399 5175 Pohoštění 0 40 8 20,4
4399 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 480 480 100,0
4399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 846 1 846 100,0
4399 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 761 1 761 100,0
4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 300 1 067 1 067 100,0
4399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 799 799 100,0
4399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 124 500 0 0 ×
4399 5492 Dary obyvatelstvu 70 0 0 ×
4399 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 2 405 0 0,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 131 670 21 184 12 056 56,9
 
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 862 521 3 273 421 3 151 263 96,3
 
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 0 0 ×
5212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 888 888 100,0
5212 5169 Nákup ostatních služeb 4 000 770 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 5 000 1 658 888 53,6
 
5213 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 0 0 ×
5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 16 494 14 733 89,3
5213 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 392 388 99,0
5213 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 145 10 147 9 431 92,9
5213 5164 Nájemné 100 1 645 1 319 80,2
5213 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 648 644 99,3
5213 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 70 70 69 98,5
5213 5169 Nákup ostatních služeb 100 2 387 2 039 85,4
5213 5175 Pohoštění 360 130 38 29,1
5213 5192 Poskytnuté náhrady 0 11 049 3 861 34,9
5213 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 907 1 907 100,0
5213 5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem 0 19 290 13 290 68,9
5213 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 166 165 99,5
5213 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 14 139 13 789 97,5
5213 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 495 260 52,4
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 500 0 0 ×
5213   Krizová opatření 1 355 78 959 61 933 78,4
 
5273 5042 Odměny za užití počítačových programů 110 0 0 ×
5273 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 790 745 745 100,0
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 573 2 573 2 573 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 3 473 3 318 3 318 100,0
 
5279 5164 Nájemné 20 0 0 ×
5279 5175 Pohoštění 60 0 0 ×
5279 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 300 300 300 100,0
5279 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 850 7 894 7 629 96,6
5279 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 1 1 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4 230 8 195 7 930 96,8
 
5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 8 0 0,0
5311 5175 Pohoštění 0 10 0 0,0
5311 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 442 2 300 2 300 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 3 442 2 318 2 300 99,2
 
5399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 478 1 478 100,0
5399 5169 Nákup ostatních služeb 0 63 61 97,0
5399   Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 0 1 540 1 539 99,9
 
5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 4 400 4 400 4 400 100,0
 
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 450 5 525 507 9,2
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 2 084 2 084 100,0
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 200 2 380 2 380 100,0
5512 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 1 405 0 0,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 9 650 11 393 4 971 43,6
 
5519 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 400 0 0 ×
5519 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 58 0 0,0
5519 5194 Věcné dary 0 1 235 1 235 100,0
5519 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 20 000 15 000 15 000 100,0
5519 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 0 0 ×
5519   Ostatní záležitosti požární ochrany 22 600 16 293 16 235 99,6
 
5521 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 88 88 100,0
5521 5169 Nákup ostatních služeb 700 36 0 0,0
5521 5171 Opravy a udržování 0 108 108 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 700 233 197 84,5
 
5591 5164 Nájemné 20 0 0 ×
5591 5175 Pohoštění 30 0 0 ×
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 50 0 0 ×
 
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 54 900 128 309 103 710 80,8
 
6113 5019 Ostatní platy 630 450 330 73,3
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 630 429 68,1
6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 30 007 26 516 25 556 96,4
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 624 524 424 81,0
6113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 327 3 370 3 356 99,6
6113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 616 2 568 2 452 95,5
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 215 152 111 73,3
6113 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 167 397 366 92,1
6113 5042 Odměny za užití počítačových programů 740 522 522 100,0
6113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 0 0 ×
6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 166 153 94 61,3
6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 880 2 510 2 326 92,7
6113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 890 980 399 40,7
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 800 678 84,8
6113 5162 Služby elektronických komunikací 420 388 252 65,0
6113 5163 Služby peněžních ústavů 7 6 6 100,0
6113 5164 Nájemné 2 370 2 439 2 368 97,1
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 1 003 600 109 18,1
6113 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 500 510 486 95,2
6113 5169 Nákup ostatních služeb 846 746 211 28,3
6113 5171 Opravy a udržování 700 600 300 50,0
6113 5173 Cestovné 1 560 705 497 70,5
6113 5175 Pohoštění 2 650 1 770 1 000 56,5
6113 5176 Účastnické poplatky na konference 130 62 32 51,9
6113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 850 822 805 97,9
6113 5191 Zaplacené sankce 0 1 1 99,5
6113 5192 Poskytnuté náhrady 0 10 6 60,2
6113 5194 Věcné dary 200 200 19 9,6
6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 8 50,0
6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
6113 5492 Dary obyvatelstvu 5 5 5 100,0
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 400 500 199 39,9
6113 5901 Nespecifikované rezervy 14 000 863 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 70 274 49 880 43 348 86,9
 
6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 320 312 97,5
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 219 0 0,0
6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 134 77 57,7
6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 42 28 67,2
6115 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 10 0 0,0
6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 10 0 0,0
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 57 4 6,6
6115 5162 Služby elektronických komunikací 0 40 0 0,0
6115 5164 Nájemné 0 75 0 0,0
6115 5173 Cestovné 0 59 1 2,5
6115 5175 Pohoštění 0 60 1 2,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 025 424 41,4
 
6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 342 227 332 525 324 889 97,7
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 6 067 3 665 60,4
6172 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 86 112 83 992 81 812 97,4
6172 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 250 30 481 29 686 97,4
6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 458 1 574 1 398 88,8
6172 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 0 0 86,7
6172 5042 Odměny za užití počítačových programů 9 591 6 291 5 993 95,3
6172 5123 Podlimitní technické zhodnocení 250 298 232 77,9
6172 5131 Potraviny 8 8 2 24,3
6172 5132 Ochranné pomůcky 150 95 25 26,2
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 110 70 63,3
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 150 188 41 21,8
6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 665 415 313 75,5
6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 870 15 308 11 543 75,4
6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 705 3 928 3 210 81,7
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 1 1,5
6172 5151 Studená voda 520 520 383 73,7
6172 5152 Teplo 3 100 3 100 2 156 69,5
6172 5154 Elektrická energie 3 900 3 900 2 986 76,6
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 1 000 659 65,9
6172 5161 Poštovní služby 2 005 1 705 1 602 93,9
6172 5162 Služby elektronických komunikací 715 1 415 1 134 80,2
6172 5163 Služby peněžních ústavů 35 24 24 100,0
6172 5164 Nájemné 220 141 35 24,5
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 050 2 291 761 33,2
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 5 800 6 090 4 175 68,6
6172 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 29 848 26 962 17 279 64,1
6172 5169 Nákup ostatních služeb 29 748 25 553 20 915 81,8
6172 5171 Opravy a udržování 9 287 7 241 4 767 65,8
6172 5172 Programové vybavení 272 152 118 77,5
6172 5173 Cestovné 5 485 3 197 1 492 46,7
6172 5175 Pohoštění 970 557 349 62,6
6172 5176 Účastnické poplatky na konference 500 179 146 81,5
6172 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 249 284 92 32,5
6172 5192 Poskytnuté náhrady 500 1 154 388 33,6
6172 5194 Věcné dary 100 100 0 0,0
6172 5361 Nákup kolků 50 70 51 72,9
6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 085 175 39 22,4
6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 2 000 1 980 99,0
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 689 16 259 14 039 86,4
6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 1 1 99,9
6172   Činnost regionální správy 606 165 585 399 538 451 92,0
 
6174 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 7 581 7 581 5 978 78,9
6174   Činnost regionálních rad 7 581 7 581 5 978 78,9
 
6223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15 8 52,5
6223 5164 Nájemné 350 151 130 85,9
6223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 0 0 ×
6223 5169 Nákup ostatních služeb 500 150 115 76,4
6223 5173 Cestovné 2 480 572 529 92,5
6223 5175 Pohoštění 800 363 330 90,8
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 4 285 1 251 1 111 88,8
 
6310 5141 Úroky vlastní 45 000 40 000 17 999 45,0
6310 5163 Služby peněžních ústavů 500 500 198 39,6
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 45 500 40 500 18 197 44,9
 
6320 5163 Služby peněžních ústavů 43 500 45 220 39 844 88,1
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 43 500 45 220 39 844 88,1
 
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 17 787 -43 -0,2
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 35 000 35 496 35 496 100,0
6399   Ostatní finanční operace 55 000 53 283 35 453 66,5
 
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0 51 569 51 568 100,0
6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 057 1 057 100,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 52 627 52 625 100,0
 
6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0 127 127 100,0
6409 5901 Nespecifikované rezervy 60 000 0 0 ×
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 60 000 127 127 100,0
 
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 892 305 836 893 735 558 87,9
 
6330 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 14 666 ×
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 17 663 961 ×
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 0 3 225 ×
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 329 073 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 18 010 925 ×
 
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 6322 Investiční transfery spolkům 0 370 370 100,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 370 370 100,0
 
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 370 370 100,0
 
2115 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 868 868 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 868 868 100,0
 
2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 100 100 100,0
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 771 771 100,0
2143 6123 Dopravní prostředky 0 1 889 0 0,0
2143 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 674 0 0,0
2143 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 687 685 99,6
2143 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 912 1 911 100,0
2143 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 95 95 100,0
2143 6322 Investiční transfery spolkům 6 500 2 367 2 357 99,6
2143 6341 Investiční transfery obcím 1 630 19 369 10 598 54,7
2143 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 145 1 281 1 041 81,3
2143   Cestovní ruch 8 275 29 145 17 558 60,2
 
2212 6121 Budovy, haly a stavby 296 647 246 855 241 080 97,7
2212 6130 Pozemky 13 000 10 000 9 671 96,7
2212 6341 Investiční transfery obcím 25 700 0 0 ×
2212 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 110 100 127 860 126 310 98,8
2212 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 738 7 696 99,4
2212   Silnice 445 447 392 453 384 757 98,0
 
2219 6111 Programové vybavení 300 300 0 0,0
2219 6341 Investiční transfery obcím 0 27 865 2 865 10,3
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 28 165 2 865 10,2
 
2251 6121 Budovy, haly a stavby 64 200 5 295 4 811 90,9
2251 6201 Nákup akcií 17 254 17 254 17 254 100,0
2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 6 656 6 581 98,9
2251   Letiště 81 454 29 205 28 646 98,1
 
2299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 7 800 7 800 100,0
2299 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 2 900 2 900 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 10 700 10 700 100,0
 
2321 6341 Investiční transfery obcím 0 2 164 1 184 54,7
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 2 164 1 184 54,7
 
2369 6111 Programové vybavení 0 2 000 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 2 000 0 0,0
 
2399 6341 Investiční transfery obcím 15 000 42 004 25 808 61,4
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 42 004 25 808 61,4
 
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 550 476 536 704 472 385 88,0
 
3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 684 3 683 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 0 3 684 3 683 100,0
 
3113 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 400 5 339 5 339 100,0
3113   Základní školy 5 400 5 339 5 339 100,0
 
3114 6121 Budovy, haly a stavby 28 018 5 791 3 673 63,4
3114 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 49 48 98,8
3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 600 19 842 17 989 90,7
3114 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 60 60 100,0
3114 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 60 60 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 30 618 25 803 21 830 84,6
 
3121 6121 Budovy, haly a stavby 68 607 69 517 53 124 76,4
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 415 1 083 76,5
3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 800 47 850 28 042 58,6
3121 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 518 4 518 100,0
3121 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 958 9 958 100,0
3121   Gymnázia 75 407 133 259 96 725 72,6
 
3122 6111 Programové vybavení 0 310 0 0,0
3122 6121 Budovy, haly a stavby 82 803 36 310 34 240 94,3
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 41 600 14 510 210 1,4
3122 6125 Výpočetní technika 2 000 500 0 0,0
3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 14 800 57 161 46 792 81,9
3122 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 150 150 100,0
3122 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 222 480 39,3
3122   Střední odborné školy 141 203 110 163 81 871 74,3
 
3123 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 587 191 32,6
3123 6121 Budovy, haly a stavby 123 000 100 497 97 104 96,6
3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 000 2 230 969 43,5
3123 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 14 100 20 116 10 516 52,3
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 139 100 123 430 108 781 88,1
 
3124 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 660 2 660 2 004 75,3
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 660 2 660 2 004 75,3
 
3125 6121 Budovy, haly a stavby 18 000 23 493 13 734 58,5
3125 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 19 500 19 500 19 500 100,0
3125 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 5 833 5 833 100,0
3125 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 511 1 511 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 37 500 50 337 40 578 80,6
 
3126 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 176 1 176 100,0
3126   Konzervatoře 0 1 176 1 176 100,0
 
3127 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 293 4 960 53,4
3127 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 332 3 332 100,0
3127 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 700 3 700 100,0
3127   Střední školy 0 16 325 11 992 73,5
 
3133 6121 Budovy, haly a stavby 1 700 6 224 6 224 100,0
3133 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 391 391 100,0
3133 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 900 13 225 13 170 99,6
3133   Dětské domovy 6 600 19 841 19 786 99,7
 
3146 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 783 732 93,4
3146   Zařízení výchovného poradenství 0 783 732 93,4
 
3147 6121 Budovy, haly a stavby 11 300 1 281 915 71,4
3147 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 284 284 100,0
3147   Domovy mládeže 11 300 1 566 1 199 76,6
 
3231 6121 Budovy, haly a stavby 9 341 1 175 319 27,2
3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 750 15 053 14 060 93,4
3231   Základní umělecké školy 16 091 16 228 14 379 88,6
 
3299 6121 Budovy, haly a stavby 5 500 6 330 1 335 21,1
3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 0 0 ×
3299 6125 Výpočetní technika 300 0 0 ×
3299 6322 Investiční transfery spolkům 0 230 0 0,0
3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 500 1 100 0 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 9 800 7 660 1 335 17,4
 
3311 6111 Programové vybavení 0 271 271 100,0
3311 6121 Budovy, haly a stavby 0 18 766 18 766 100,0
3311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 12 006 12 006 100,0
3311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 750 0 0,0
3311   Divadelní činnost 0 33 792 31 042 91,9
 
3314 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 47 826 10 182 21,3
3314   Činnosti knihovnické 20 000 47 826 10 182 21,3
 
3315 6111 Programové vybavení 3 105 8 134 1 478 18,2
3315 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 2 316 2 316 100,0
3315 6121 Budovy, haly a stavby 155 867 135 727 123 486 91,0
3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 600 21 533 19 595 91,0
3315 6125 Výpočetní technika 7 000 7 012 29 0,4
3315 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 560 13 630 13 625 100,0
3315 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 360 3 360 100,0
3315 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 272 3 227 98,6
3315   Činnosti muzeí a galerií 201 132 194 984 167 115 85,7
 
3319 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 80 80 100,0
3319 6322 Investiční transfery spolkům 0 550 550 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 630 630 100,0
 
3322 6121 Budovy, haly a stavby 8 500 35 517 34 192 96,3
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 9 600 2 471 1 768 71,6
3322 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 500 2 498 99,9
3322 6341 Investiční transfery obcím 50 000 53 760 0 0,0
3322 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 13 000 12 116 13 0,1
3322   Zachování a obnova kulturních památek 81 100 106 364 38 471 36,2
 
3326 6341 Investiční transfery obcím 700 700 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 700 700 0 0,0
 
3399 6322 Investiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 100 100 100,0
 
3419 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 3 150 3 150 100,0
3419 6322 Investiční transfery spolkům 0 19 788 2 788 14,1
3419   Ostatní sportovní činnost 0 22 938 5 938 25,9
 
3421 6322 Investiční transfery spolkům 0 255 255 100,0
3421 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 200 200 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 455 455 100,0
 
3522 6121 Budovy, haly a stavby 94 794 132 629 114 013 86,0
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 109 26 23,6
3522 6316 Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem 0 1 500 1 500 100,0
3522 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 259 884 430 593 305 140 70,9
3522 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 114 422 114 422 100,0
3522 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 148 274 215 837 132 734 61,5
3522   Ostatní nemocnice 502 952 895 090 667 835 74,6
 
3526 6201 Nákup akcií 0 25 500 0 0,0
3526 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 17 000 22 200 1 135 5,1
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 17 000 47 700 1 135 2,4
 
3533 6121 Budovy, haly a stavby 1 844 1 844 109 5,9
3533 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 25 000 40 339 38 645 95,8
3533 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 255 12 255 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 26 844 54 439 51 010 93,7
 
3549 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 200 200 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 200 200 100,0
 
3599 6111 Programové vybavení 0 1 301 0 0,0
3599 6322 Investiční transfery spolkům 0 325 325 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 1 626 325 20,0
 
3636 6121 Budovy, haly a stavby 15 000 64 0 0,0
3636 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 203 203 100,0
3636 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 230 824 596 72,3
3636 6341 Investiční transfery obcím 59 802 54 224 37 015 68,3
3636 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 674 118 17,5
3636 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 54 54 100,0
3636 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 194 194 100,0
3636   Územní rozvoj 75 032 56 238 38 181 67,9
 
3639 6111 Programové vybavení 500 1 839 1 161 63,1
3639 6121 Budovy, haly a stavby 13 564 18 364 18 364 100,0
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 141 1 944 1 944 100,0
3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 54 0 0,0
3639 6130 Pozemky 9 000 8 007 7 987 99,8
3639 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 170 1 050 89,7
3639 6341 Investiční transfery obcím 2 800 1 276 500 39,2
3639 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 100 000 93 552 93 552 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 127 005 126 206 124 557 98,7
 
3713 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 662 947 806 898 425 671 52,8
3713   Změny technologií vytápění 662 947 806 898 425 671 52,8
 
3716 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 700 700 100,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 700 700 100,0
 
3729 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 300 150 50,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 300 150 50,0
 
3792 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 42 42 100,0
3792 6322 Investiční transfery spolkům 0 81 81 100,0
3792 6341 Investiční transfery obcím 0 500 500 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 623 623 100,0
 
3799 6322 Investiční transfery spolkům 0 200 0 0,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 200 0 0,0
 
3900 6341 Investiční transfery obcím 0 763 763 100,0
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 763 763 100,0
 
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 2 190 391 2 917 024 1 976 494 67,8
 
4324 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 550 0 0,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 550 0 0,0
 
4329 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 200 200 100,0
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 200 200 100,0
 
4344 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 540 540 100,0
4344 6322 Investiční transfery spolkům 0 300 300 100,0
4344 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 225 225 100,0
4344   Sociální rehabilitace 0 1 064 1 064 100,0
 
4350 6121 Budovy, haly a stavby 3 500 13 861 11 726 84,6
4350 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 184 1 184 100,0
4350 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 300 300 100,0
4350 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 480 480 100,0
4350 6322 Investiční transfery spolkům 0 64 64 100,0
4350 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 4 703 4 703 100,0
4350 6341 Investiční transfery obcím 1 500 6 543 4 672 71,4
4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 600 12 440 11 947 96,0
4350   Domovy pro seniory 5 600 39 575 35 076 88,6
 
4351 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 300 300 100,0
4351 6322 Investiční transfery spolkům 0 471 471 100,0
4351 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 991 1 991 100,0
4351 6341 Investiční transfery obcím 0 70 70 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 2 832 2 832 100,0
 
4354 6121 Budovy, haly a stavby 38 739 11 938 7 859 65,8
4354 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 308 0 0,0
4354 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 088 1 088 100,0
4354 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 100 795 6,6
4354   Chráněné bydlení 38 739 25 433 9 741 38,3
 
4356 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 106 106 100,0
4356 6322 Investiční transfery spolkům 0 500 500 100,0
4356 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 285 1 285 100,0
4356 6341 Investiční transfery obcím 0 249 249 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 2 140 2 140 100,0
 
4357 6121 Budovy, haly a stavby 284 624 112 587 87 871 78,0
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 850 14 423 4 201 29,1
4357 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 370 370 100,0
4357 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 300 1 300 100,0
4357 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 460 1 460 100,0
4357 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 744 744 100,0
4357 6341 Investiční transfery obcím 0 609 609 100,0
4357 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 300 6 974 4 974 71,3
4357 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 461 461 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 295 774 138 928 101 991 73,4
 
4359 6341 Investiční transfery obcím 0 120 120 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 120 120 100,0
 
4371 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 531 531 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 531 531 100,0
 
4374 6322 Investiční transfery spolkům 0 2 030 2 030 100,0
4347 6341 Investiční transfery obcím 0 201 194 96,4
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 2 231 2 224 99,7
 
4375 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 264 264 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 264 264 100,0
 
4376 6322 Investiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0 100 100 100,0
 
4377 6121 Budovy, haly a stavby 41 527 18 383 13 533 73,6
4377 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 221 0 0,0
4377 6322 Investiční transfery spolkům 0 980 980 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 41 527 20 584 14 513 70,5
 
4378 6322 Investiční transfery spolkům 0 252 252 100,0
4378 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 260 260 100,0
4378   Terénní programy 0 512 512 100,0
 
4379 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 198 198 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 198 198 100,0
 
4399 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 356 1 356 100,0
4399 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 491 491 100,0
4399 6322 Investiční transfery spolkům 0 762 762 100,0
4399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 925 925 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 3 533 3 533 100,0
 
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 381 640 238 795 175 038 73,3
 
5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 800 9 057 975 10,8
5212 6123 Dopravní prostředky 0 7 806 7 806 100,0
5212 6341 Investiční transfery obcím 3 000 3 000 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 11 800 19 863 8 782 44,2
 
5213 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 13 059 12 153 93,1
5213 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 862 7 857 99,9
5213   Krizová opatření 0 20 922 20 010 95,6
 
5279 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 000 1 000 100,0
5279 6322 Investiční transfery spolkům 1 000 1 763 1 763 100,0
5279 6341 Investiční transfery obcím 0 1 000 1 000 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 1 000 3 763 3 763 100,0
 
5311 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 7 280 7 280 7 280 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 7 280 7 280 7 280 100,0
 
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7 600 6 574 0 0,0
5511 6123 Dopravní prostředky 4 400 15 840 10 559 66,7
5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 38 450 38 450 38 450 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 50 450 60 864 49 009 80,5
 
5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 400 8 570 3 802 44,4
5512 6322 Investiční transfery spolkům 0 200 200 100,0
5512 6341 Investiční transfery obcím 15 150 29 089 11 975 41,2
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 20 550 37 859 15 977 42,2
 
5521 6121 Budovy, haly a stavby 0 3 660 3 177 86,8
5521 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 137 137 100,0
5521 6341 Investiční transfery obcím 0 12 966 12 966 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 16 762 16 280 97,1
 
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 91 080 167 314 121 100 72,4
 
6113 6125 Výpočetní technika 450 450 268 59,5
6113   Zastupitelstva krajů 450 450 268 59,5
 
6172 6111 Programové vybavení 5 380 5 263 1 445 27,4
6172 6121 Budovy, haly a stavby 5 573 2 503 603 24,1
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 978 852 87,1
6172 6123 Dopravní prostředky 3 030 3 661 1 293 35,3
6172 6125 Výpočetní technika 18 850 19 578 12 555 64,1
6172   Činnost regionální správy 33 133 31 983 16 748 52,4
 
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 50 000 333 450 0 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 50 000 333 450 0 0,0
 
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 83 583 365 883 17 016 4,7
 
  Běžné výdaje celkem 7 490 726 28 413 680 27 856 287 98,0
  Kapitálové výdaje celkem 3 297 170 4 226 090 2 762 403 65,4
  Konsolidace výdajů 0 0 18 010 925 ×
  Výdaje celkem 10 787 896 32 639 770 48 629 615 149,0
  VÝDAJE PO KONSOLIDACI 10 787 896 32 639 770 30 618 690 93,8

Tabulka č. 3: Přehled čerpání akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2020 v tis. Kč
  Název akce Výdaje na akci celkem Výdaje v předchozích letech Výdaje v roce 2020 Plánované výdaje 2021 Plánované výdaje v letech Poznámka
2022 2023 po r. 2023
před r. 2019 2019 celkem kraj stát ostatní celkem kraj stát ostatní celkem celkem celkem
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje:
Krajský úřad Rekonstrukce budovy krajského úřadu 218 922 204 212 9 824 303 303 0 0 2 649 2 649 0 0 1 935 0 0 Rekonstrukce zasedací místnosti ve 3. NP a 4. NP budovy G včetně vybavení prostor, vybavení prostor chodby budovy G a H.
Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu 160 418 17 589 8 906 14 000 14 000 0 0 36 373 36 373 0 0 6 000 15 850 61 700 Pořízení HW (serverů, přepínačů iSCSI, firewallů, sondy pro monitoring datové sítě, rozšíření diskových polí, náhrada přístupových LAN přepínačů), SW (podpora aplikačních programových produktů GINIS a rozšíření o moduly e-fakturace, klient RAP Portál občana, platební brána, Portál občana - pohledávky, Registr konverzí, Elektronická podpisová kniha, nákup licencí) a obměna výpočetní techniky (nákup ultrabooků).
Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu 50 514 20 113 6 257 2 604 2 604 0 0 7 890 7 890 0 0 5 000 1 700 6 950 Dodání defibrilátoru, nákup osobních automobilů, zhotovení vzorových kanceláří, skener na došlou poštu, obměna části stávajícího kamerového systému v budově G, nákup a instalace bezpečnostního zařízení ve vestibulu KÚ.
Zastupitelstvo kraje Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje 12 617 5 223 0 268 268 0 0 4 076 4 076 0 0 1 150 50 1 850 Rozšíření stávajícího komunikačního a hlasovacího zařízení v sále zastupitelstva, nákup ultrabooků.
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje celkem 442 471 247 137 24 987 17 175 17 175 0 0 50 988 50 988 0 0 14 085 17 600 70 500  
Odvětví financí a správy majetku:
  Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 202 047 116 792 20 400 20 091 20 091 0 0 24 397 24 397 0 0 19 507 861 0 Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
Výdaje související se sdílenými službami - investiční 4 070 2 157 382 1 161 1 161 0 0 371 371 0 0 0 0 0 -
Odvětví financí a správy majetku celkem 206 117 118 949 20 782 21 251 21 251 0 0 24 767 24 767 0 0 19 507 861 0  
Odvětví dopravy a chytrého regionu:
  Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 410 409 0 0 1 009 1 009 0 0 1 229 1 229 0 0 130 993 277 178 0 -
Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 54 0 0 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 12 455 0 0 12 455 4 759 7 696 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 077 838 1 304 832 227 627 345 379 135 740 209 639 0 40 000 40 000 0 0 40 000 40 000 80 000 -
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 95 344 55 361 5 312 9 671 9 671 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 10 000 -
Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 2 518 950 700 868 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 45 546 247 82 447 447 0 0 8 954 8 954 0 0 8 954 8 954 17 908 Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s., a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
Multimodální cargo Mošnov - technická a dopravní infrastruktura 24 107 85 2 432 21 590 21 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky 26 332 0 22 562 3 770 3 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Smart technologie na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 8 692 0 5 727 2 965 2 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 42 000 0 0 41 450 41 450 0 0 550 550 0 0 0 0 0 -
Most 4848-15 Kozlovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 21 100 0 0 21 100 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava - projektová dokumentace 2 981 490 0 0 31 31 0 0 27 361 27 361 0 0 29 993 64 999 2 859 106 -
Odvětví dopravy a chytrého regionu celkem 5 747 885 1 361 474 264 442 460 790 243 455 217 335 0 83 093 83 093 0 0 214 940 396 131 2 967 014  
Odvětví krizového řízení:
  Pořízení zdravotnických přístrojů - COVID-19 15 502 0 0 8 157 8 157 0 0 7 345 7 345 0 0 0 0 0 -
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení 48 433 46 300 369 1 549 1 549 0 0 214 214 0 0 0 0 0 -
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení 1 896 1 436 39 4 4 0 0 417 417 0 0 0 0 0 -
Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih - dovybavení 4 855 4 668 140 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice - dovybavení 352 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Trafostanice IVC Český Těšín 1 278 100 131 891 891 0 0 156 156 0 0 0 0 0 -
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - dovybavení provozu 2 395 0 1 614 669 669 0 0 112 112 0 0 0 0 0 -
Odvětví krizového řízení celkem 74 711 52 505 2 294 11 667 11 667 0 0 8 245 8 245 0 0 0 0 0  
Odvětví kultury:
  Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 41 852 6 410 42 59 59 0 0 341 341 0 0 0 0 35 000 -
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 63 548 27 330 407 35 811 35 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury 71 489 0 0 25 239 20 408 4 831 0 9 250 9 250 0 0 9 250 9 250 18 500 -
Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK 25 962 5 986 12 980 59 59 0 0 3 143 3 143 0 0 1 309 1 309 1 176 -
Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 722 926 1 336 460 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 68 204 538 2 665 10 182 10 182 0 0 37 644 37 644 0 0 17 174 0 0 Předpokládá se transformace na projekt spolufinancovaný z EU.
Rekonstrukce střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 18 129 0 12 545 5 138 5 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 8 820 0 2 000 3 528 3 528 0 0 2 672 2 672 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 4 935 0 1 083 3 617 3 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 7 697 0 1 742 3 258 3 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 31 000 0 1 640 7 582 7 582 0 0 21 779 21 779 0 0 0 0 0 -
Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 000 0 57 1 761 1 761 0 0 1 745 1 745 0 0 1 437 30 000 65 000 -
Zámek Nová Horka - restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 195 0 1 499 2 696 2 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 7 199 0 187 29 29 0 0 6 984 6 984 0 0 0 0 0 -
Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 99 450 0 0 1 730 1 730 0 0 27 270 27 270 0 0 70 000 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zámek Nová Horka - expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 900 0 0 3 161 3 161 0 0 1 739 1 739 0 0 0 0 0 -
Odvětví kultury celkem 560 103 41 190 38 184 104 310 99 019 5 291 0 112 565 112 565 0 0 99 170 40 559 119 676  
Odvětví cestovního ruchu:
  Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu 16 535 6 524 3 254 3 682 3 682 0 0 3 074 3 074 0 0 0 0 0 -
Odvětví cestovního ruchu celkem 16 535 6 524 3 254 3 682 3 682 0 0 3 074 3 074 0 0 0 0 0  
Odvětví sociálních věcí:
  Rekonstrukce vzduchotechniky varny v Domově Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 1 792 0 0 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební opravy budovy na ul. Rooseveltova (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 1 600 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 341 0 0 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Přístavba chráněného bydlení Sedlnice (Domov NaNovo, příspěvková organizace) 2 835 0 0 641 641 0 0 1 659 1 659 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 - část 2 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 23 658 0 0 154 154 0 0 13 046 13 046 0 0 10 000 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 8 885 2 985 2 400 1 500 1 500 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 -
Vybudování čističky odpadních vod 874 0 0 874 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) 27 318 577 15 247 11 495 11 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 15 977 10 877 1 500 1 600 1 600 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 74 035 1 047 8 659 57 409 45 639 11 770 0 6 920 6 920 0 0 0 0 0 Spolufinancování akce Ministerstvem práce a sociálních věcí v režimu ex-post plateb ve výši 20.341,6 tis. Kč.
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 366 739 241 83 6 377 6 377 0 0 53 000 53 000 0 0 195 000 112 039 0 Plánováno spolufinancování akce ze státního rozpočtu ve výši 65.000 tis. Kč.
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 206 980 0 302 1 492 1 492 0 0 18 000 18 000 0 0 120 525 66 661 0 Plánováno spolufinancování akce ze státního rozpočtu ve výši 37.794 tis. Kč.
Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 4 580 0 0 3 560 3 560 0 0 290 290 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 20 513 0 0 13 650 13 650 0 0 6 330 6 330 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 5 300 0 0 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Nákup řadového domu v Hlučíně 4 000 0 3 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 13 835 0 0 157 157 0 0 13 186 13 186 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy přízemí objektu Bezručova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 1 291 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Kogenerační jednotka s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 5 500 0 0 4 447 4 447 0 0 53 53 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Oplocení areálu DOZP Karviná (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) 1 200 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Odvětví sociálních věcí celkem 787 652 15 726 31 191 111 237 99 467 11 770 0 116 483 116 483 0 0 325 525 178 700 0  
Odvětví školství:
  Úprava venkovního areálu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 7 152 0 18 3 508 3 508 0 0 3 626 3 626 0 0 0 0 0 -
PD vybavení interiéru školy nábytkem (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 550 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Restaurování plastiky ve vstupní hale (Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna obkladů stěn včetně dveří (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 2 277 0 0 2 277 2 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava havarijního stavu podlahových krytin v učebnách (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 4 500 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna dveří, obkladů stěn a dovybavení (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 6 600 0 0 288 288 0 0 6 312 6 312 0 0 0 0 0 -
Sanace učebny B 102 (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 621 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) 5 974 0 0 59 59 0 0 5 915 5 915 0 0 0 0 0 -
Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) - ul. Jiráskova 7 600 0 0 4 417 4 417 0 0 3 183 3 183 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce vestibulu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výměna osobního výtahu a oprava střechy strojovny (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 2 071 0 0 1 196 1 196 0 0 875 875 0 0 0 0 0 -
Oprava střechy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava komunikace u Dětského domova a ŠJ Čeladná (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 162 0 0 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce topného systému tělocvičny (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 763 0 0 763 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střešního pláště haly č. 3 (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 5 440 0 0 1 067 1 067 0 0 4 333 4 333 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
Havarijní stav střech - spojovací krček SK 1, 2 a střecha nad tělocvičnou T1a (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 7 200 0 0 133 133 0 0 7 067 7 067 0 0 0 0 0 -
Restaurování plastiky (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 86 0 0 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Reprodukce majetku kraje v odvětví školství 38 992 10 982 17 109 10 711 7 319 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství 9 373 7 642 1 363 368 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 8 300 0 3 500 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 57 448 0 467 915 915 0 0 2 457 2 457 0 0 0 26 000 27 610 -
Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení 8 013 3 000 1 438 3 575 3 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 25 490 278 8 743 16 178 16 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sanace svahu (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 7 607 52 6 176 1 379 1 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 282 500 0 977 1 335 1 335 0 0 11 165 11 165 0 0 0 100 000 169 023 -
Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 60 781 680 44 665 15 081 15 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 180 323 118 1 797 488 488 0 0 22 488 22 488 0 0 113 428 42 000 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 80 720 956 439 27 725 27 725 0 0 32 100 32 100 0 0 19 500 0 0 -
Modernizace Školního statku v Opavě (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 82 605 23 660 8 732 14 733 14 733 0 0 35 480 35 480 0 0 0 0 0 -
Oprava fasády historické budovy školy (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 10 416 0 5 958 4 135 4 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přístavba skladu jeviště (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) 3 045 0 824 1 176 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) 8 638 200 3 018 5 289 5 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 5 077 1 678 0 3 399 3 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy suterénu (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 693 1 023 335 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace 27 597 410 12 587 14 302 14 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 20 002 1 158 422 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) 13 950 0 352 3 301 3 301 0 0 10 297 10 297 0 0 0 0 0 -
Sportovní komplex Volgogradská (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) 4 209 0 522 114 114 0 0 3 364 3 364 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 17 352 0 2 326 6 574 6 574 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zateplení ubytovacího pavilonu (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) 8 030 0 245 7 585 7 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sanace vlhkého zdiva budovy školy (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 6 761 0 2 928 3 833 3 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 4 001 0 0 573 573 0 0 3 428 3 428 0 0 0 0 0 -
Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK 17 681 6 140 3 669 7 872 7 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji 6 777 1 338 2 259 280 280 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 31 089 0 97 456 456 0 0 0 0 0 0 5 536 25 000 0 -
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 297 175 2 061 3 231 93 344 93 344 0 0 197 834 197 834 0 0 500 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 13 417 0 6 084 6 800 6 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 496 0 836 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna oken (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 14 502 0 0 13 200 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Celková rekonstrukce střechy dílen (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 5 453 0 3 002 1 451 1 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) 56 000 0 620 133 133 0 0 55 247 55 247 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 11 419 0 0 3 469 3 469 0 0 7 950 7 950 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) 2 319 0 0 319 319 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce domova mládeže (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 284 0 0 284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce trafostanic a rozvodů elektroinstalace (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 2 481 0 169 2 312 2 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch (Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace) 1 560 0 0 1 560 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce vnitřních prostor školy (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 7 368 0 83 7 284 7 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Úprava prostor školy (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 2 250 0 0 2 250 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oplocení dílen (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 302 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 6 135 0 0 175 175 0 0 5 960 5 960 0 0 0 0 0 -
Odstranění havárie kanalizace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 24 900 0 0 4 630 4 630 0 0 9 270 9 270 0 0 11 000 0 0 -
Celková oprava hygienických zařízení a zdravotechniky (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) 3 901 0 0 3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Napojení na městskou kanalizaci (Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace) 422 0 0 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 025 0 0 3 925 3 925 0 0 2 100 2 100 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 7 863 0 0 6 173 6 173 0 0 1 327 1 327 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy (Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace) 5 339 0 0 5 339 5 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce elektroinstalace v tělocvičnách (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 964 0 0 3 964 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 9 512 0 0 2 500 2 500 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce plynové kotelny (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) 1 620 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 165 0 0 1 544 1 544 0 0 621 621 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 150 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 25 772 0 0 339 339 0 0 25 433 25 433 0 0 0 0 0 -
Sanace dvorní části budov školy (Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace) 898 0 0 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sanace hlavní budovy školy (Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) 1 879 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sanace suterénního zdiva (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 912 0 0 912 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Úprava okolí školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) 12 164 0 0 11 511 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Vybudování trafostanic (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 3 000 0 0 266 266 0 0 2 734 2 734 0 0 0 0 0 -
Výměna oken budovy školy (Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace) 7 111 0 0 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna zdroje vytápění hlavní školní budovy (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) 888 0 0 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 7 327 0 0 7 327 7 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Změna systému ústředního topení (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 1 522 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Pořízení zemědělské techniky (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 19 500 0 0 19 500 19 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dětské hřiště na školní zahradě (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 1 212 0 168 832 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Dokončení stavby "Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě" (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 527 0 0 419 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 3 700 0 0 217 217 0 0 3 483 3 483 0 0 0 0 0 -
Odvětví školství celkem 1 661 600 61 376 145 158 417 955 414 563 3 392 0 482 047 482 047 0 0 149 964 193 000 196 633  
Odvětví zdravotnictví:
  Magnetická rezonance (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 46 054 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce interiéru nemocniční kaple v areálu nemocnice v Novém Jičíně 300 0 0 137 137 0 0 163 163 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy na oddělení RDG (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 5 477 0 2 908 2 569 2 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví 2 274 0 54 1 720 1 720 0 0 500 500 0 0 0 0 0 -
Vybavení ambulancí primární péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 6 800 0 0 3 475 3 475 0 0 3 325 3 325 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce počítačové sítě v budově A (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 989 0 0 1 035 1 035 0 0 954 954 0 0 0 0 0 -
Vyvolávací systém ambulance dle GDPR (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 850 0 0 227 227 0 0 1 623 1 623 0 0 0 0 0 -
Stravovací úsek - odpadové žlaby pod myčkami (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 776 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přípojka vody pro areál (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 734 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Kartový systém (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 000 0 0 574 574 0 0 1 426 1 426 0 0 0 0 0 -
Obnova koncových přepínačů počítačové sítě (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 800 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vjezdová závora s pokladním systémem (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 714 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
SERVER NIS - obnova (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 738 0 0 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Pořízení vybavení operačních sálů - příspěvkové organizace MSK 2 205 0 0 2 205 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stavební úpravy - interna (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 13 741 0 0 6 000 6 000 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce traumatologicko-chirurgické ambulance Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 031 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce rehabilitace v Orlové (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 316 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Pavilon S - rozvody medicinálního kyslíku (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 882 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Město Albrechtice - apalická jednotka budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 9 530 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Kompenzace k trafu vysokého napětí (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 385 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Studie proveditelnosti energetických úspor v areálu nemocnice (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 600 0 0 296 296 0 0 304 304 0 0 0 0 0 -
Nákup lůžek - příspěvkové organizace kraje 899 0 0 899 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dispoziční úpravy pro hygienické filtry (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 571 0 0 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce příjmových prostor (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 520 0 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obnova kyslíkových ramp (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 2 683 0 0 2 683 2 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vybavení stravovacího provozu - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 1 212 0 0 1 212 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 667 0 88 1 912 1 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce prostor pro dokumentační pracovnice (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 686 0 0 330 330 0 0 356 356 0 0 0 0 0 -
Zvýšení lůžkové kapacity rehabilitace II, včetně vybavení (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 5 408 0 0 4 900 4 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce oddělení radiologie (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 400 0 0 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vybudování neurologického ambulantního traktu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 7 646 0 0 6 900 6 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy a přístrojové vybavení zubní ambulance (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 6 100 0 0 1 607 1 607 0 0 3 393 3 393 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce v budově R pro stanici lůžek následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 10 000 0 0 217 217 0 0 5 783 5 783 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přístavba a nástavba rehabilitace ((Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 44 999 0 369 1 303 1 303 0 0 43 327 43 327 0 0 0 0 0 -
Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace - příspěvkové organizace 4 734 0 2 031 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Myčka nádobí - příspěvkové organizace MSK 4 249 0 1 199 3 050 3 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy 319 148 42 090 4 801 42 204 42 204 0 0 35 833 35 833 0 0 17 199 17 330 159 691 Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
Elektronizace zdravotnických procesů - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 19 177 6 761 6 165 4 021 4 021 0 0 2 231 2 231 0 0 0 0 0 -
Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví 20 539 16 796 0 3 580 3 580 0 0 163 163 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 4 100 66 381 3 653 3 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 92 955 599 5 750 65 602 65 602 0 0 20 898 20 898 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Pořízení zdravotnických přístrojů 182 832 22 985 52 343 49 001 49 001 0 0 58 503 58 503 0 0 0 0 0 -
Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 563 0 1 609 2 891 2 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 25 151 0 130 313 313 0 0 2 709 2 709 0 0 22 000 0 0 -
Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 77 596 0 29 444 34 932 34 932 0 0 11 568 11 568 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Obnova vozového parku 115 648 0 38 781 48 973 36 718 12 255 0 27 894 27 894 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce výtahů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 8 979 0 114 5 886 5 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 12 200 0 0 762 762 0 0 11 438 11 438 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce střechy (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 848 0 56 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna automatických dveří-COS Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 600 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Odvětrání chodeb oddělení následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 522 0 183 617 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace ve výši 522 tis. Kč a z příspěvku statutárního města Frýdek-Místek ve výši 200 tis. Kč.
Odstranění příčin hrozící havárie vnitřního bazénu (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 6 000 0 0 373 373 0 0 5 627 5 627 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 36 700 0 0 2 455 2 455 0 0 33 045 33 045 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce šaten sester (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 13 561 0 0 13 561 13 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vestavba sociálních zařízení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 232 0 0 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 40 600 0 0 8 358 8 358 0 0 32 242 32 242 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce stravovacího provozu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 4 716 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Odvětví zdravotnictví celkem 1 184 636 89 296 146 406 384 079 371 824 12 255 0 310 805 310 805 0 0 39 199 17 330 159 691  
celkem 10 681 710 1 994 178 676 697 1 532 148 1 282 105 250 043 0 1 192 067 1 192 067 0 0 862 390 844 181 3 513 514  

Tabulka č. 4: Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v tis. Kč
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Oprava komunikací v Moravskoslezském kraji, kůrovcová kalamita 25 700 0 0 ×
Odvětví dopravy a chytrého regionu celkem 25 700 0 0 ×
Program na podporu dobrovolných hasičů 4 000 8 838 8 573 97,0
Odvětví krizového řízení celkem 4 000 8 838 8 573 97,0
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 650 658 658 100,0
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 12 000 12 621 12 621 100,0
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 11 000 5 658 5 658 100,0
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 0 13 423 9 587 71,4
Odvětví kultury celkem 24 650 32 359 28 523 88,1
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 25 110 25 718 25 167 97,9
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 10 000 13 274 8 675 65,3
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 10 043 6 458 6 458 100,0
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 3 600 2 603 2 603 100,0
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 11 389 9 946 9 478 95,3
Program na podporu financování akcí s podporou EU 20 063 15 165 5 083 33,5
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 4 978 3 734 3 525 94,4
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 5 191 3 507 921 26,3
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 1 500 1 282 729 56,9
Odvětví regionálního rozvoje celkem 91 874 81 686 62 640 76,7
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2 665 1 593 1 593 100,0
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2 000 2 547 2 547 100,0
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 5 500 5 451 5 216 95,7
Program na podporu technických atraktivit 3 000 2 277 2 101 92,3
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2 160 2 160 2 160 100,0
Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 1 954 19 905 10 976 55,1
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 5 000 4 800 2 000 41,7
Vstupy do turistických atraktivit zdarma 0 25 789 25 627 99,4
Odvětví cestovního ruchu celkem 22 279 64 521 52 219 80,9
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 3 000 3 534 3 341 94,5
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 700 699 699 100,0
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 4 000 6 464 6 464 100,0
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 40 000 33 588 33 194 98,8
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 4 500 4 500 4 500 100,0
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 80 000 85 844 85 844 100,0
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 500 500 500 100,0
Program na podporu poskytování sociálních služeb 0 2 109 930 2 109 930 100,0
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 143 754 143 754 143 754 100,0
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 000 2 997 2 997 100,0
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 0 1 372 1 372 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 279 454 2 393 182 2 392 594 100,0
Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 1 420 626 626 100,0
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2 000 2 000 2 000 100,0
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 20 302 7 092 6 789 95,7
Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2 124 2 095 2 095 100,0
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 36 000 36 580 36 580 100,0
Odvětví školství celkem 61 846 48 393 48 090 99,4
Program na podporu projektů ve zdravotnictví 1 000 1 332 1 332 100,0
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 1 000 387 387 100,0
Podpora hospicové péče 3 000 3 216 3 216 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 5 000 4 934 4 934 100,0
Drobné vodohospodářské akce 15 000 42 004 25 808 61,4
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 10 000 11 925 6 621 55,5
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2 000 2 196 1 136 51,7
Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady 3 000 2 742 1 010 36,8
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2 000 5 290 3 232 61,1
Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 6 000 6 960 1 078 15,5
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 6 000 6 262 1 633 26,1
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 3 500 3 491 3 317 95,0
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 0 301 509 131 482 43,6
Odvětví životního prostředí celkem 47 500 382 379 175 318 45,8
celkem 562 303 3 016 293 2 772 891 91,9

Zdůvodnění případného nečerpání poskytnutých dotací je uvedeno v přehledech výdajů za jednotlivá odvětví (tabulky č. 8-20 této přílohy).

Tabulka č. 5: Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2020 v tis. Kč
Odvětví/účel použití Příjemce Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Odvětví dopravy a chytrého regionu
Bezpečnost silničního provozu Centrum služeb pro silniční dopravu 850 850 100,0
Podpora aktivit obcí Město Bílovec 1 765 1 765 100,0
Město Krnov 12 000 0 0,0
Město Vítkov 13 000 0 0,0
Obec Karlova Studánka 1 100 1 100 100,0
Statutární město Opava 500 0 0,0
Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu Hub for Change, spolek, Praha 5 - Smíchov 576 576 100,0
Magnus Regio, s. r. o., Brno 14 14 100,0
Národní agentura pro veřejné zakázky, o. p. s., Praha 200 200 100,0
Ostravská univerzita 60 60 100,0
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2 900 2 900 100,0
Odvětví dopravy a chytrého regionu celkem 32 965 7 465 22,6
Odvětví krizového řízení
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje SH ČMS - krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh 2 000 2 000 100,0
Finanční podpora postiženým živelními pohromami Obec Tvrdkov 500 500 100,0
Obec Vendryně 500 500 100,0
Integrované výjezdové centrum Jablunkov Město Jablunkov 12 966 12 966 100,0
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 Beskydská stavební, a. s., Třinec 200 200 100,0
FICHNA - HUDECZEK, a. s., Píšť 200 200 100,0
OHL ŽS, a. s., Brno 200 200 100,0
STRABAG, a. s., Praha 182 182 100,0
TECHARTSTAV, s. r. o., Ostrava Poruba 200 200 100,0
TVARSTAV - REAL, s. r. o., Nový Jičín 182 182 100,0
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) Horská služba ČR, o. p. s., Špindlerův Mlýn 300 300 100,0
MS VZS ČČK BRUNTÁL, Bruntál 100 100 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 170 170 100,0
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Ostrava 50 50 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, Frýdek-Místek 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Nový Jičín - R, pobočný spolek, Nový Jičín 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek, Ostrava 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, Leskovec nad Moravicí 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek, Těrlicko 100 100 100,0
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 17 000 17 000 100,0
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Město Bílovec 50 50 100,0
Město Bruntál 50 50 100,0
Město Břidličná 50 50 100,0
Město Budišov nad Budišovkou 50 50 100,0
Město Frenštát pod Radhoštěm 50 50 100,0
Město Frýdlant nad Ostravicí 3 550 1 300 36,6
Město Fulnek 50 50 100,0
Město Hlučín 50 50 100,0
Město Horní Benešov 50 50 100,0
Město Hradec nad Moravicí 275 275 100,0
Město Jablunkov 50 50 100,0
Město Kopřivnice 50 50 100,0
Město Kravaře 50 50 100,0
Město Krnov 50 50 100,0
Město Město Albrechtice 50 50 100,0
Město Odry 50 50 100,0
Město Orlová 225 225 100,0
Město Paskov 50 50 100,0
Město Příbor 50 50 100,0
Město Rýmařov 50 50 100,0
Město Studénka 100 100 100,0
Město Štramberk 50 50 100,0
Město Vítkov 50 50 100,0
Město Vratimov 50 50 100,0
Město Vrbno pod Pradědem 100 100 100,0
Městys Litultovice 2 300 2 300 100,0
Obec Albrechtice 1 250 1 250 100,0
Obec Bartošovice 225 225 100,0
Obec Bělá 2 250 0 0,0
Obec Bernartice nad Odrou 225 225 100,0
Obec Bohuslavice 1 250 1 250 100,0
Obec Bolatice 50 50 100,0
Obec Brumovice 225 0 0,0
Obec Bukovec 2 250 0 0,0
Obec Dolní Lutyně 1 250 0 0,0
Obec Dolní Moravice 50 50 100,0
Obec Dvorce 50 50 100,0
Obec Fryčovice 225 225 100,0
Obec Hlavnice 225 225 100,0
Obec Horní Město 50 50 100,0
Obec Hošťálkovy 225 225 100,0
Obec Hrabyně 50 50 100,0
Obec Jakubčovice nad Odrou 225 0 0,0
Obec Jindřichov 50 50 100,0
Obec Karlova Studánka 50 50 100,0
Obec Lomnice 50 50 100,0
Obec Malá Morávka 275 275 100,0
Obec Melč 50 50 100,0
Obec Mokré Lazce 225 225 100,0
Obec Mosty u Jablunkova 50 50 100,0
Obec Palkovice 225 0 0,0
Obec Radkov 225 225 100,0
Obec Slezské Rudoltice 2 039 0 0,0
Obec Starý Jičín 1 300 50 3,8
Obec Strahovice 2 250 0 0,0
Obec Sudice 225 225 100,0
Obec Světlá Hora 50 50 100,0
Obec Václavov u Bruntálu 225 0 0,0
Obec Vršovice 225 0 0,0
Obec Vřesina - okres Ostrava 225 0 0,0
Obec Vyšní Lhoty 1 250 1 250 100,0
Statutární město Frýdek-Místek 50 50 100,0
Statutární město Opava 275 50 18,2
Statutární město Ostrava 2 350 2 350 100,0
Statutární město Třinec 50 50 100,0
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 5 000 5 000 100,0
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst Statutární město Ostrava 700 0 0,0
Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení Horská služba ČR, o. p. s., Špindlerův Mlýn 1 000 1 000 100,0
Obec Bítov 130 130 100,0
Obec Háj ve Slezsku 2 000 0 0,0
Sdružení obcí Jablunkovska 1 405 0 0,0
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, Bohumín 200 200 100,0
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec, Hradec nad Moravicí 84 84 100,0
Odvětví krizového řízení celkem 75 108 55 888 74,4
Odvětví kultury
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 1 300 1 300 100,0
Cirkus trochu jinak, Vřesina 244 244 100,0
Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota 2 249 2 249 100,0
Divadlo Devítka, spolek, Ostrava 35 35 100,0
Dream Factory Ostrava, Frýdek-Místek 300 300 100,0
Janáčkův máj, o. p. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 262 262 100,0
Love production, s. r. o., Metylovice 1 500 1 500 100,0
Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, Dolní Lomná 172 172 100,0
New Wind Production, s. r. o., Hlučín 236 236 100,0
Ostravské centrum nové hudby, Ostrava 1 000 1 000 100,0
PaS de Theatre, s. r. o., Ostrava-Přívoz 800 800 100,0
ProJantar, s. r. o., Hlučín 800 800 100,0
Statutární město Opava 400 400 100,0
Svatováclavský hudební festival, z. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 2 800 2 800 100,0
Zdeněk Tofel, Ostrava 650 650 100,0
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 2 000 2 000 100,0
Konvent minoritů v Opavě, Opava 100 100 100,0
Leemon Concept, s. r. o., Frýdek-Místek 5 500 3 003 54,6
Město Krnov 10 000 426 4,3
Město Nový Jičín 3 760 0 0,0
Národní památkový ústav 1 500 0 0,0
Obec Jezdkovice 200 200 100,0
Obec Morávka 690 690 100,0
Obec Mosty u Jablunkova 2 500 2 500 100,0
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 758 0 0,0
Římskokatolická farnost Bohumín - Nový Bohumín, Nový Bohumín 198 198 100,0
Římskokatolická farnost Český Těšín, Český Těšín 4 500 3 006 66,8
Římskokatolická farnost Dobrá 180 180 100,0
Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm 700 700 100,0
Římskokatolická farnost Fulnek 2 000 2 000 100,0
Římskokatolická farnost Hněvošice 100 100 100,0
Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Litultovice, Litultovice 500 500 100,0
Římskokatolická farnost Nový Jičín 800 800 100,0
Římskokatolická farnost Odry, Odry 1 000 1 000 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava - Hrušov, Ostrava 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava 2 000 2 000 100,0
Římskokatolická farnost Sedliště, Sedliště 165 163 98,9
Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy, Skřipov 50 50 100,0
Římskokatolická farnost Strahovice, Strahovice 178 178 100,0
Římskokatolická farnost Vendryně 155 155 100,0
Statutární město Frýdek-Místek 1 000 0 0,0
Statutární město Karviná 50 000 0 0,0
Statutární město Opava 5 000 0 0,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Divadelní společnost Petra Bezruče, s. r. o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 738 738 100,0
elieva, s. r. o., Pražmo 1 500 1 500 100,0
Statutární město Opava 2 190 2 190 100,0
Statutární město Ostrava 4 748 4 748 100,0
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce Kulturní centrum Cooltour Ostrava, z. ú., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 300 300 100,0
Rusko-české vědecké a kulturní fórum, o. p. s., Ostrava 199 199 100,0
Statutární město Opava 1 000 1 000 100,0
Statutární město Ostrava 1 542 1 542 100,0
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury Cirkus trochu jinak, Vřesina 60 60 100,0
Clown Media&Marketing, s. r. o., Ostrava Hrabová 1 000 1 000 100,0
Czech Architecture Week, s. r. o., Praha 2 130 130 100,0
DANCE STUDIO LIKE, s. r. o., Ostrava 150 150 100,0
Dream Factory Ostrava, Frýdek-Místek 45 45 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 389 389 100,0
ChrisEvents, s. r. o., Zásmuky 50 50 100,0
Janáčkův máj, o. p. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 1 000 1 000 100,0
Katolická beseda v Kopřivnici, z. s., Kopřivnice 28 0 0,0
Katolický lidový dům v Porubě, spolek, Ostrava 189 189 100,0
Klub plynárenské historie, Hlučín 150 150 100,0
Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., Háj ve Slezsku 250 250 100,0
Kultura pro Slezskou Ostravu, z. s., Ostrava, Slezská Ostrava 77 77 100,0
Lukáš Horký, Frýdek-Místek 190 190 100,0
Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí, Hradec nad Moravicí 92 92 100,0
MELTINGPOT, z. s., Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 400 400 100,0
Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA, z. s., Lhotka 48 0 0,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích, z. s., Třanovice 200 200 100,0
MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová 54 0 0,0
Národní zemědělské muzeum 1 030 1 030 100,0
New Wind Production, s. r. o., Hlučín 350 350 100,0
Nový příběh, zapsaný ústav, Svatoňovice 80 80 100,0
Obec Otice 100 100 100,0
Ostravské centrum nové hudby, Ostrava 200 200 100,0
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, Bolatice 200 200 100,0
Stavovská unie studentů Ostrava, z. s., Ostrava Slezská Ostrava 80 80 100,0
TROJHALÍ KAROLINA, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 195 176 90,1
Vodárenská věž Opava, o. p. s., Opava 150 150 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví kultury Fond pro opuštěné a handicapované děti, Mořkov 190 190 100,0
Hrčávka, z. s., Hrčava 200 200 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova, z. s. 200 200 100,0
Moravskoslezská kreativní akademie, z. s., Ostrava 200 200 100,0
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Český Těšín 150 150 100,0
Statutární město Ostrava 602 602 100,0
Víno a umění, Praha 99 99 100,0
Wallachia, z. s., Valašské Meziříčí 200 200 100,0
Odvětví kultury celkem 129 625 53 892 41,6
Odvětví prezentace kraje a ediční plán
Podpora akcí celokrajského významu Český svaz bojovníků za svobodu, Praha 2 50 50 100,0
JAGELLO 2000, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 3 476 3 476 100,0
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Praha 1 400 400 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a edičního plánu "Sdružení válečných veteránů ČR", Praha 200 200 100,0
Marek Zlý, Sviadnov 105 105 100,0
Nadační fond Paragraf, Ostrava 100 100 100,0
Odvětví prezentace kraje a ediční plán celkem 4 331 4 331 100,0
Odvětví regionálního rozvoje
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 4 800 4 800 100,0
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 194 194 100,0
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje IdeaHUB, z. s., Ostrava, Pustkovec 500 375 75,0
Město Budišov nad Budišovkou 318 0 0,0
Město Kopřivnice 500 500 100,0
Moravskoslezská kreativní akademie, z. s., Ostrava 1 650 1 650 100,0
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 1 400 1 400 100,0
Národní strojírenský klastr, z. s., Ostrava 750 450 60,0
Ostravská univerzita 375 375 100,0
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., Praha 10 - Strašnice 40 40 100,0
Sdružení místních samospráv České republiky 168 168 100,0
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., Ostrava 50 50 100,0
Slezská univerzita v Opavě 108 107 100,0
TEEN enterprise, z. s., Ostrava 196 147 75,0
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1 625 1 525 93,8
Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje Filip Hendrych, Opava 50 50 100,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem 12 724 11 831 93,0
Odvětví cestovního ruchu
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice Dolní oblast VÍTKOVICE, Ostrava-Vítkovice 12 300 12 290 99,9
Podpora významných akcí cestovního ruchu 4Hospitality media, s. r. o., Český Těšín 50 50 100,0
BESKYDHOST, Ostravice 150 150 100,0
Bruntálsko 200 200 100,0
Cyklocestovatelé, Staré Město, okr. Frýdek-Místek 30 0 0,0
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Šumperk 100 100 100,0
KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava 50 50 100,0
KČT, odbor Beskydy, Vyšní Lhoty 270 254 94,2
Klub biatlonu Olomouc, p. s., Olomouc 30 0 0,0
Krajina břidlice, z. s., Budišov nad Budišovkou 250 250 100,0
Lázně Darkov, a. s., Karviná-Hranice 125 125 100,0
Město Nový Jičín 143 136 95,3
Město Odry 373 251 67,4
METVEST, s. r. o., Frýdek-Místek 200 200 100,0
Mikroregion Hvozdnice 600 300 50,0
Mikroregion Slezská Harta 400 400 100,0
moloko film, s. r. o., Praha 150 150 100,0
Obec Prostřední Bečva 500 500 100,0
Praděd vysílač, s. r. o., Skalička 239 229 95,9
Prajzská Ambasáda, z. s., Bělá 30 30 100,0
Programy pro veřejnost, z. s., Frýdek-Místek 200 200 100,0
PUSTEVNY, s. r. o., Trojanovice 200 50 25,0
SKI Bílá - Služby, s. r. o., Bílá 150 150 100,0
Slezské zemské dráhy, o. p. s., Bohušov 1 400 700 50,0
SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko 199 199 100,0
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z. s. 135 135 100,0
SPS - STAS, s. r. o., Malá Morávka 200 0 0,0
Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, Malá Morávka 750 750 100,0
UAX, s. r. o., Bernartice nad Odrou 180 180 100,0
Veteran Car Club Ostrava, Ostrava, Svinov 180 0 0,0
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 109 109 100,0
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 500 500 100,0
Turistické značení KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava 770 770 100,0
Odvětví cestovního ruchu celkem 21 163 19 409 91,7
Odvětví sociálních věcí
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z. s., Ostrava 300 300 100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje Charita Frýdek-Místek 120 120 100,0
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., Ostrava 200 200 100,0
Město Orlová 120 120 100,0
Město Vítkov 120 120 100,0
Společně, o. p. s., Brno-střed 1 080 1 080 100,0
Spolek Počteníčko, Ostrava-Jih 182 182 100,0
Statutární město Opava 120 120 100,0
Statutární město Třinec 114 114 100,0
Sun Drive Communications, s. r. o., Brno-Tuřany 505 505 100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky Sun Drive Communications, s. r. o., Brno-Tuřany 412 412 100,0
Podpora integrace etnických menšin Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Zámeček, Havířov-Šumbark 50 50 100,0
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji Colliery SRDCEM, z. s., Ostrava 50 50 100,0
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava 200 200 100,0
Charita Jeseník, Jeseník 200 200 100,0
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., Praha 7 50 50 100,0
Obec Dětmarovice 1 500 0 0,0
Rotary klub Ostrava, zapsaný spolek, Ostrava 50 0 0,0
Slezská diakonie, Český Těšín 800 800 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí ADRA, o. p. s., Praha 5 150 150 100,0
Charita Opava 750 750 100,0
KOMPAKT spol., s. r. o., Poděbrady III 200 200 100,0
Mgr. Petr Muladi, Praha 180 180 100,0
MIKASA, z. s., Ostrava-Jih 195 195 100,0
Spolek PORTAVITA, Havířov 120 120 100,0
Statutární město Karviná 200 200 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 7 968 6 418 80,5
Odvětví školství
Hry "Olympiády dětí a mládeže" Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 355 355 100,0
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 543 0 0,0
UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 78 78 100,0
Podpora soutěží a přehlídek Město Krnov 25 25 100,0
Město Nový Jičín 24 24 100,0
Statutární město Frýdek-Místek 46 46 100,0
Statutární město Karviná 419 102 24,3
Statutární město Opava 68 68 100,0
Statutární město Ostrava 487 487 100,0
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 1. SC Vítkovice, z. s., Ostrava-Poruba 200 200 100,0
5Promotion, s. r. o., Ostrava Přívoz 200 200 100,0
Akademie FC Baník Ostrava, z. s., Ostrava-Slezská Ostrava 1 700 1 700 100,0
Automoto klub v AČR, Ludvíkov 150 150 100,0
Basketpoint Frýdek-Místek, z. s., Frýdek-Místek 17 000 0 0,0
BESKI, z. s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 87 87 100,0
BH Ski team, z. s., Frýdlant nad Ostravicí 50 50 100,0
BK Hladnov Ostrava, z. s., Ostrava-Slezská Ostrava 50 50 100,0
BO OSTRAVA, z. s., Ostrava 150 150 100,0
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 3 500 3 500 100,0
Česká asociace stolního tenisu, Praha 6 1 000 1 000 100,0
Český atletický svaz, Praha 1 000 1 000 100,0
Český florbal, Praha 4 1 000 1 000 100,0
Český svaz házené, Praha 7 800 800 100,0
Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno-Královo Pole 150 150 100,0
ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ, PRAHA 7 700 700 100,0
Český volejbalový svaz, s. r. o., Praha 6 3 000 3 000 100,0
ČSS, z. s., sportovně střelecký klub Sedlnice, Sedlnice 186 186 100,0
Emilova sportovní, z. s., Brno 26 26 100,0
FC HLUČÍN, a. s., Hlučín 200 200 100,0
Fotbalový klub Bolatice, Bolatice 200 200 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 925 875 94,6
HC AZ Havířov 2010, Havířov 95 95 100,0
HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z. s., Třinec 250 250 100,0
HEAD BIKE Opava, z. s., Opava 195 195 100,0
HigBic, s. r. o., Veselí nad Moravou 100 100 100,0
HORSE AGRO, s. r. o., Ostrava Poruba 3 000 3 000 100,0
Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s., Stará Ves nad Ondřejnicí 83 83 100,0
JUDO BESKYDY, z. s., Frýdek-Místek 50 50 100,0
Kabal team Karviná, z. s., Karviná 90 90 100,0
Klub biatlonu Břidličná 50 50 100,0
Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, Kopřivnice 70 70 100,0
MADEJA sport, s. r. o., Ostrava 150 150 100,0
Městský fotbalový klub Kravaře, z. s. 200 200 100,0
Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 500 500 100,0
Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, Ostrava 400 400 100,0
Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, Frenštát pod Radhoštěm 600 300 50,0
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, Ostrava 3 000 3 000 100,0
OK SILESIA, z. s., Třinec 50 50 100,0
Orel jednota Mořkov, Mořkov 60 60 100,0
Parahokej Havířov, z. s. 100 100 100,0
PIERRO FORTE, z. s., Ostrava Muglinov 140 140 100,0
RAUL, s. r. o., Praha 1 Josefov 500 500 100,0
RIMGO, s. r. o., Brušperk 200 200 100,0
RWR, s. r. o., Vřesina 900 900 100,0
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, Ostrava 6 000 5 600 93,3
Seven Days Agency, s. r. o., Praha 3 900 900 100,0
SK Házená Polanka nad Odrou, z. s., Ostrava 80 80 100,0
SKI & BIKE MANIC, spolek, Bílá 200 200 100,0
SKI MOSTY, Mosty u Jablunkova 100 100 100,0
SKSB Ostrava, z. s., Ostrava-Poruba 500 500 100,0
Slezský FC Opava, z. s., Opava 200 200 100,0
Slovan Horní Žukov, z. s., Český Těšín 160 160 100,0
SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Břidličná 200 200 100,0
spolek GO ON, Frenštát pod Radhoštěm 30 30 100,0
Sportovní basketbalová škola Ostrava, z. s., Ostrava-Jih 300 300 100,0
Sportovní centrum Bystřice, z. s., Bystřice 150 150 100,0
Sportovní klub Moravia Racing Team, z. s., Nový Jičín 65 65 100,0
Sportovní klub Rodina v pohybu Opava, z. s., Opava 40 40 100,0
Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, z. s., Havířov 200 200 100,0
Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., Horní Suchá 50 50 100,0
Svaz lyžařů České republiky, z. s., Praha 6 400 400 100,0
T. J. Dukla Frenštát, z. s., Frenštát p. Radhoštěm 600 600 100,0
T. J. Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm 300 300 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, Klimkovice 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Dolní Lomná 50 50 100,0
Tělovýchovná jednota Ostrava, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 150 150 100,0
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z. s., Malé Hoštice 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s., Opava 33 33 100,0
Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z. s., Pstruží 200 200 100,0
TJ OPAVA, Opava 200 200 100,0
TJ Start Ostrava - Poruba, z. s., Ostrava-Poruba 1 000 1 000 100,0
TK PLUS, s. r. o., Prostějov 3 000 0 0,0
Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200 200 100,0
VK Ostrava, s. r. o., Ostrava-Moravská Ostrava 200 200 100,0
Vodní lyžování a wakeboarding Havířov, z. s., Těrlicko 200 200 100,0
Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU Ostrava 200 200 100,0
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji Česká unie sportu, z. s., Praha 34 787 34 787 100,0
Podpora talentů Česká hlava PROJEKT, z. ú., Sojovice 50 50 100,0
ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Praha 1 70 70 100,0
Mensa České republiky, Praha 5 33 33 100,0
Statutární město Ostrava 7 7 100,0
Prevence rizikových projevů chování - krajská konference Kraj Vysočina 50 50 100,0
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže Emilova sportovní, z. s., Brno 34 0 0,0
IC Petrovice u Karviné, z. s., Petrovice u Karviné 60 60 100,0
Junák - český skaut, okres Opava, z. s., Opava 155 155 100,0
Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek 100 100 100,0
Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá 254 254 100,0
Nadační fond Sborového studia Karviná, Karviná 1 000 1 000 100,0
Obec Bystřice 60 60 100,0
OpenEye, z. s., Praha 141 141 100,0
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. 60 60 100,0
Římskokatolická farnost Trnávka, Trnávka 200 200 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví školství B.O.CHANCE OSTRAVA RIDERA SPORTCLUB, z. s., Klimkovice 200 200 100,0
Černí koně - spolek Praha 9, Praha 80 80 99,8
Hana Dolasová, Ostrava Michálkovice 30 30 100,0
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 200 200 100,0
Spolek FDF team Olomouc, Olomouc 190 190 100,0
Odvětví školství celkem 99 172 77 528 78,2
Odvětví zdravotnictví
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví HEALTHCARE INSTITUTE, o. p. s., Ostrava-Jih 50 50 100,0
Ostravská univerzita 36 36 100,0
Podpora reformy psychiatrie Slezská diakonie, Český Těšín 169 169 100,0
Protialkoholní záchytná stanice Statutární město Ostrava 5 000 5 000 100,0
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání Ostravská univerzita 350 350 100,0
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči Statutární město Ostrava 723 723 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví České centrum signálních zvířat, z. s., Nový Jičín 195 195 100,0
Dětské polytrauma, z. s., Pustá Polom 75 40 53,1
Dětský ranč Hlučín 130 130 100,0
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, Valašské Meziříčí 200 200 100,0
Golf Club Lipiny, spolek, Karviná 150 150 100,0
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Ostrava-Poruba 150 0 0,0
Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov 200 200 100,0
Statutární město Frýdek-Místek 250 250 100,0
Zubka, s. r. o., Rýmařov 200 200 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 7 878 7 693 97,6
Odvětví životního prostředí
Informační systém o znečištění ovzduší Český hydrometeorologický ústav 1 000 1 000 100,0
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 700 700 100,0
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 100 1 100 100,0
Péče o chráněné druhy živočichů ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Nový Jičín 1 100 1 100 100,0
ZO ČSOP Sovinecko, Břidličná 200 200 100,0
Podpora třídění odpadů Eufour PR, s. r. o., Olomouc 900 900 100,0
Podpora výukového centra EVVO Statutární město Ostrava 1 500 1 500 100,0
Propagace v oblasti zemědělství Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Kravaře, Kravaře 200 200 100,0
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Frýdek-Místek, Frýdek-Místek 70 70 100,0
Gustav Kotajny, Český Těšín 100 100 100,0
MAS Regionu Poodří, z. s., Bartošovice 62 62 100,0
Propagace v oblasti životního prostředí Česká ZOO, Ostrava-Poruba 30 30 100,0
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek 25 25 100,0
E-expert, spol. s r. o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 50 0 0,0
Nadace na pomoc zvířatům, Ostrava-Poruba 405 405 100,0
Ostravané kulturně, z. s., Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 182 182 100,0
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 85 0 0,0
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 13 0 0,0
Ústav digitálního vzdělávání, z. ú., Ostrava Hulváky 68 68 100,0
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Štěpánkovice, Štěpánkovice 200 0 0,0
ZO ČSOP Ochránce, Otice 200 0 0,0
Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí Obec Jakubčovice nad Odrou 200 0 0,0
Společnost pro orbu České republiky, z. s., Praha 100 100 100,0
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice, Ostrava 200 200 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 8 689 7 942 91,4
Odvětví finance a správa majetku
Dotace na financování nekrytých závazků Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 7 081 5 478 77,4
Dotace na spolufinancování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 500 500 100,0
Odvětví finance a správa majetku celkem 7 581 5 978 78,9
celkem 407 203 258 374 63,5

Tabulka č. 6: Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2020 v tis. Kč
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Očekávané výdaje v dalších letech (1) Očekávaná výše dotace v %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje: 16 927 0 0 0 606 624 667 15 030 ×
Vstřícný a kompetentní KÚ MSK 10 287 0 0 0 0 0 0 10 287 95 %
Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK 4 900 0 0 0 606 624 667 3 003 95 %
Rekonstrukce budovy krajského úřadu - fotovoltaika budovy G 1 740 0 0 0 0 0 0 1 740 60 %
Odvětví dopravy a chytrého regionu: 2 043 814 184 331 2 120 180 060 477 651 219 980 1 163 489 ×
Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura 87 136 0 0 67 32 50 3 86 984 90 %
RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy - RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 4 049 0 183 752 760 563 149 1 642 85 %
Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec 29 253 0 108 0 54 0 29 090 0 90 %
Rekonstrukce MÚK Bazaly II. etapa 202 943 0 0 47 31 120 119 759 52 017 0 90 %
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 305 372 184 40 224 77 783 159 898 67 137 106 90 %
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 133 426 0 0 1 031 69 975 62 220 0 200 90 %
Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ 44 145 0 0 0 222 43 753 170 0 90 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 120 047 0 0 0 47 91 076 28 925 0 90 %
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek 71 601 0 0 0 67 0 399 71 135 90 %
Dynamický dopravní dispečink 269 000 0 0 0 0 0 0 269 000 85 %
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 69 000 0 0 0 0 0 0 69 000 90 %
Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II. 49 947 0 0 0 0 0 47 49 900 90 %
Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa 71 100 0 0 0 0 285 41 843 28 972 90 %
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice 120 601 0 0 0 0 47 20 120 534 90 %
Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské 40 000 0 0 0 0 0 67 39 933 90 %
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa 130 129 0 0 0 0 0 0 130 129 90 %
Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 130 067 0 0 0 0 0 67 130 000 90 %
Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek 166 001 0 0 0 0 0 47 165 954 90 %
Odvětví krizového řízení: 195 240 0 0 264 0 0 0 194 977 ×
Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 95 000 0 0 132 0 0 0 94 868 90 %
Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK 240 0 0 0 0 0 0 240 80 %
Vybudování komunikační platformy krizového řízení 100 000 0 0 132 0 0 0 99 868 90 %
Odvětví kultury: 505 544 1 901 3 557 1 121 30 240 123 095 210 017 135 613 ×
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane 30 178 0 0 0 0 54 16 869 13 255 90 %
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum 41 182 0 199 170 217 11 039 22 510 7 047 90 %
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu "saly terreny" 34 842 0 208 420 3 128 17 502 13 583 0 90 %
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 112 804 1 901 3 090 369 14 542 60 120 32 782 0 90 %
Muzeum automobilů TATRA 174 000 0 52 20 557 20 363 108 185 44 824 90 %
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 25 574 0 8 74 2 839 12 461 10 146 46 90 %
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 51 296 0 0 0 8 696 0 2 119 40 481 90 %
Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku (2) 5 949 0 0 0 0 128 467 5 355 90 %
Toulky údolím Olše (2) 29 720 0 0 69 260 1 428 3 356 24 607 90 %
Odvětví regionálního rozvoje: 18 656 0 0 0 1 038 1 381 6 394 9 843 ×
Regionální poradenské centrum SK-CZ 3 938 0 0 0 503 740 965 1 730 90 %
Technická pomoc II - Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR 1 622 0 0 0 535 641 416 30 90 %
Podpora činnosti sekretariátu III a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 13 096 0 0 0 0 0 5 013 8 083 100 %
Odvětví cestovního ruchu: 1 445 0 0 0 0 37 863 545 ×
Geopark Megoňky - Šance 94 0 0 0 0 0 94 0 90 %
ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře 1 351 0 0 0 0 37 769 545 70 %
Odvětví sociálních věcí: 1 613 201 0 2 838 115 324 125 992 203 493 340 984 824 571 ×
Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK 11 157 0 2 058 3 515 4 906 679 0 0 95 %
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 28 402 0 0 0 0 790 5 719 21 894 95 %
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 6 941 0 0 0 0 0 71 6 871 95 %
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 13 598 0 0 0 0 2 864 3 281 7 453 95 %
Podpora komunitní práce v MSK II 14 581 0 0 0 0 772 1 405 12 403 95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět II 22 194 0 0 0 0 1 968 5 520 14 706 95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět III 32 257 0 0 0 0 0 827 31 430 95 %
Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 12 287 0 0 0 0 0 189 12 098 95 %
Podpora rozvoje rodičovských kompetencí 8 272 0 0 29 688 1 905 2 916 2 734 95 %
Podpora služeb sociální prevence 2 339 057 0 0 102 865 103 381 126 313 2 836 3 663 95 %
Podpora služeb sociální prevence 3 499 038 0 0 0 0 0 217 914 281 124 95 %
Podpora služeb sociální prevence 4 109 850 0 0 0 8 873 49 401 50 697 880 95 %
Podpora duše II 23 768 0 0 0 0 13 938 22 817 95 %
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 16 681 0 0 0 0 890 3 250 12 541 95 %
Chráněné bydlení Sagapo II 4 586 0 0 0 2 906 30 13 1 638 90 %
Nákup bytů pro chráněné bydlení 9 913 0 0 6 104 131 3 652 25 0 90 %
Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín 5 682 0 0 117 1 391 2 257 1 916 0 95 %
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 11 190 0 0 0 1 887 9 135 168 0 95 %
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 22 004 0 0 0 0 394 1 975 19 635 95 %
Žít normálně 12 271 0 0 0 0 0 83 12 188 95 %
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 58 000 0 196 1 046 49 214 19 713 36 782 90 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 27 470 0 196 337 552 230 6 884 19 272 90 %
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 43 999 0 173 904 40 176 13 533 29 173 90 %
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 50 001 0 0 249 59 977 37 48 678 90 %
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 230 000 0 215 157 1 130 832 1 073 226 592 30 %
Odvětví školství: 725 827 3 14 056 14 904 107 169 117 896 110 285 361 515 ×
Supporting attractivness of health and social care professions in regions 11 435 0 0 0 0 0 813 10 622 100 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 26 347 3 2 318 2 864 2 965 4 107 2 985 11 105 95 %
Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86 2 900 0 0 0 0 30 0 2 870 90 %
Modernizace výuky přírodovědných předmětů I 5 401 0 46 241 3 365 869 881 0 90 %
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III 7 535 0 0 0 0 7 294 241 0 100 %
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV 28 704 0 0 0 0 0 16 757 11 947 100 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 183 995 0 0 0 87 275 28 547 42 786 25 387 95 %
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 32 497 0 10 648 9 105 12 162 567 15 0 95 %
Moderní metody pěstování rostlin 8 000 0 0 0 0 85 2 040 5 875 90 %
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK 34 000 0 0 0 0 85 3 198 30 718 90 %
Přírodní vědy v technických oborech 10 000 0 0 0 0 85 4 893 5 022 90 %
Specializované laboratoře na SPŠ chemické akad. Heyrovského v Ostravě 9 074 0 0 0 0 85 1 394 7 596 90 %
Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 1 612 0 321 357 719 0 121 94 90 %
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 12 983 0 160 342 1 3 313 0 9 166 35 %
Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově 7 075 0 48 87 208 1 610 5 121 0 40 %
Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově 19 710 0 127 352 145 15 115 3 971 0 40%/70% (3)
Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné 29 624 0 77 655 0 24 530 4 362 0 40%/70% (3)
Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně 16 372 0 87 246 257 10 862 4 921 0 40%/70% (3)
Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 22 728 0 223 655 72 14 648 7 129 0 40 %
Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě 45 994 0 0 0 0 0 6 931 39 063 40 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace 720 0 0 0 0 628 0 92 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace 800 0 0 0 0 644 23 133 90 %
Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci 526 0 0 0 0 0 475 51 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace 1 000 0 0 0 0 310 286 404 90 %
Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) 13 351 0 0 0 0 419 0 12 932 35%/70% (3)
Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična 11 125 0 0 0 0 434 91 10 600 40%/70% (3)
Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 14 818 0 0 0 0 359 0 14 459 35%/70% (3)
Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava 24 620 0 0 0 0 0 516 24 104 35%/70% (3)
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova 41 323 0 0 0 0 1 356 150 39 817 35%/70% (3)
Energetické úspory v Dětském domově Úsměv 7 035 0 0 0 0 355 0 6 680 35%/70% (3)
Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov 27 935 0 0 0 0 429 45 27 462 35%/70% (3)
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnická Ostrava 50 286 0 0 0 0 617 102 49 568 50%/70% (3)
Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice 16 301 0 0 0 0 514 40 15 747 40%/70% (3)
Odvětví zdravotnictví: 540 740 0 776 2 251 5 152 4 902 217 356 310 303 ×
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty 82 812 0 776 1 815 0 182 79 640 399 50 %
Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně 140 000 0 0 436 160 160 109 139 135 90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o. (2) 73 749 0 0 0 4 992 1 854 66 903 0 90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o. (2) 51 410 0 0 0 0 0 4 518 46 892 90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče - 2. část (2) 125 609 0 0 0 0 2 706 63 133 59 770 90 %
Kybernetická bezpečnost - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví (2) 51 806 0 0 0 0 0 1 544 50 262 90 %
Beskydské centrum duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. (2) 15 353 0 0 0 0 0 1 509 13 844 90 %
Odvětví územního plánování: 236 095 0 0 0 0 0 0 236 095 ×
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje 236 095 0 0 0 0 0 0 236 095 85 %
Odvětví životního prostředí: 2 010 374 0 349 23 528 580 151 390 511 303 912 711 924 ×
Clear AIR and Climate adaptation in Ostrava and other cities 7 099 0 0 0 248 70 89 6 693 80 %
i-AIR REGION 1 550 0 0 0 225 378 255 692 90 %
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation 437 325 0 0 0 0 195 830 436 300 60 %
Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán 48 050 0 0 140 218 711 212 46 769 100 %
Revitalizace přírodní památky Stará řeka 3 506 0 0 0 11 165 2 3 328 100 %
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 301 0 69 0 0 36 12 1 184 100 %
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 8 739 0 280 0 0 82 0 8 377 100 %
EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 030 0 0 85 918 14 14 0 100 %
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma 942 850 0 0 23 302 578 533 271 967 69 027 21 ×
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. grantové schéma 558 924 0 0 0 0 116 892 233 472 208 561 ×
Celkový součet 7 907 866 2 088 21 907 159 512 1 030 409 1 319 589 1 410 457 3 963 905 ×

Pozn.:
(1) Odhad předpokládaných výdajů pro léta 2021-2024.
(2) Projekty příspěvkových organizací, u kterých se MSK zavázal hradit jejich vlastní podíl.
(3) Rozdílná očekávaná výše dotace ve dvou částech projektu - xx % zateplení/xx % vzduchotechnika.


Tabulka č. 7: Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2020 v tis. Kč
Poskytovatel dotace ÚZ Popis Poskytnuto v roce 2020 (a předešlých letech) Použito v roce 2020 (a předešlých letech) Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno do SR v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2020 Vráceno z příjmu 2021 Vráceno z přebytku 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 33038 Excelence středních škol 2 106 300,00 2 106 299,60 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00
33040 Podpora zavádění diagnostických nástrojů 1 024 543,00 994 455,00 30 088,00 17 204,00 12 884,00 12 884,00 0,00
33063*) OP VVV - PO3 neinvestice 109 035 867,73 102 049 302,81 6 986 564,92 6 986 564,92 0,00 0,00 0,00
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 5 865 661,00 2 838 808,37 3 026 852,63 1 544 954,12 1 481 898,51 1 481 898,51 0,00
33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 1 102 500,00 45 743,16 1 056 756,84 1 056 756,84 0,00 0,00 0,00
33075 Vzdělávání cizinců ve školách 1 161 124,00 884 843,00 276 281,00 205 047,00 71 234,00 71 234,00 0,00
33079 Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích 32 755 079,00 27 168 667,64 5 586 411,36 4 542 622,48 1 043 788,88 1 043 788,88 0,00
33080 Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu 16 284 966,00 16 284 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 405 600,00 287 938,00 117 662,00 117 620,00 42,00 0,00 42,00
33155 Dotace pro soukromé školy 926 060 716,00 926 048 719,00 11 997,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00
33160 Projekty romské komunity 130 750,00 48 623,00 82 127,00 57 759,00 24 368,00 24 368,00 0,00
33166 Soutěže 3 521 000,00 1 032 663,66 2 488 336,34 2 488 336,34 0,00 0,00 0,00
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 104 664,00 104 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání 16 423 201 042,00 16 393 458 345,49 29 742 696,51 21 779 432,00 7 963 264,51 7 963 264,51 0,00
33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 3 541 000,00 3 541 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17 526 300 812,73 17 476 895 038,73 49 405 774,00 38 808 294,10 10 597 479,90 10 597 437,90 42,00
Ministerstvo dopravy 27009 Účelové dotace na krizové stavy 5 064 000,00 5 015 379,61 48 620,39 48 620,39 0,00 0,00 0,00
27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 312 464 744,00 312 464 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za Ministerstvo dopravy 317 528 744,00 317 480 123,61 48 620,39 48 620,39 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13013*) Operační program Zaměstnanost 53 647 793,00 48 705 919,50 4 941 873,50 4 941 873,50 0,00 0,00 0,00
13014 *) Operační program potravinové a materiální pomoci 23 324 776,65 7 096 394,03 16 228 382,62 16 228 382,62 0,00 0,00 0,00
13014 Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci 241 450,00 241 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 730 195,00 1 729 750,00 445,00 0,00 445,00 0,00 445,00
13019 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 308 471,00 307 740,00 731,00 0,00 731,00 0,00 731,00
13305 **) Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 109 929 664,00 2 105 643 678,67 4 285 985,33 0,00 4 285 985,33 4 285 985,33 0,00
13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 18 991 228,00 14 592 028,00 4 399 200,00 3 400 000,00 999 200,00 0,00 999 200,00
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 118 169 847,00 115 251 171,05 2 918 675,95 0,00 2 918 675,95 721 253,55 2 197 422,40
Celkem za Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 326 343 424,65 2 293 568 131,25 32 775 293,40 24 570 256,12 8 205 037,28 5 007 238,88 3 197 798,40
Všeobecná pokladní správa 98022 Krizové situace 2020 (mimo povodní) 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 15 000,00 1 976,00 13 024,00 0,00 13 024,00 0,00 13 024,00
98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 1 010 000,00 422 359,02 587 640,98 0,00 587 640,98 0,00 587 640,98
98278 Náhrada škody způsobená chráněnými živočichy zákon č. 115/2000 Sb. 6 127 072,40 6 109 072,40 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
Celkem za Všeobecnou pokladní správu 17 152 072,40 16 533 407,42 618 664,98 0,00 618 664,98 0,00 618 664,98
Ministerstvo vnitra 14034 Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 5 546 000,00 1 477 942,40 4 068 057,60 4 068 057,60 0,00 0,00 0,00
Celkem za Ministerstvo vnitra 5 546 000,00 1 477 942,40 4 068 057,60 4 068 057,60 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví 35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 12 789 650,00 12 008 100,00 781 550,00 576 550,00 205 000,00 205 000,00 0,00
35018 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 135 920 403,00 125 805 426,04 10 114 976,96 10 114 976,96 0,00 0,00 0,00
35019 ***) Specializační vzdělávání nelékařů 2 391 798,00 1 808 831,00 582 967,00 438 714,00 144 253,00 144 253,00 0,00
35021 ****) Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví - neinvestiční výdaje 1 132 800,00 643 000,00 489 800,00 170 500,00 319 300,00 319 300,00 0,00
35025 COVID-19-ohodnocení 455 296 745,05 447 376 783,98 7 919 961,07 0,00 7 919 961,07 7 919 961,07 0,00
35442 Ostatní zdravotnické programy - neinvestice 6 653 042,19 6 645 504,73 7 537,46 0,00 7 537,46 7 537,46 0,00
35500 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 13508-investice 12 255 485,00 12 255 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za Ministerstvo kultury 626 439 923,24 606 543 130,75 19 896 792,49 11 300 740,96 8 596 051,53 8 596 051,53 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 22011 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 1 372 006,00 1 370 506,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00
Celkem za Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 372 006,00 1 370 506,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00
Ministerstvo kultury 34021 Podpora expozičních a výstavních projektů 198 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34026 Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 300 000,00 221 430,00 78 570,00 78 570,00 0,00 0,00 0,00
34031 ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční 311 000,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 333 000,00 328 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00
34070 Kulturní aktivity 3 446 800,00 3 446 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34090 Program restaurování movitých kulturních památek 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34341 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6 700 000,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34502 Akviziční fond - IV 1 704 000,00 1 704 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34503 ISO II/A zabezpečení objektů - investiční 582 000,00 582 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34505 ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční 434 000,00 434 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za Ministerstvo kultury 15 808 800,00 15 725 730,00 83 070,00 83 070,00 0,00 0,00 0,00
Úřad vlády 4001 Podpora koordinátorů romských poradců 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za Úřad vlády 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Státní fond dopravní infrastruktury 91252 Financování dopravní infrastruktury - neinvestice 209 639 043,00 209 639 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 7 695 634,87 7 695 634,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za Státní fond dopravní infrastruktury 217 334 677,87 217 334 677,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkový součet 21 054 226 460,89 20 947 328 688,03 106 897 772,86 78 879 039,17 28 018 733,69 24 200 728,31 3 818 005,38

*) Údaje za celou dobu trvání projektů
**) Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.684.039,48 Kč budou zaslány ministerstvu až po výstupu z řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
***) Příspěvková organizace kraje vrátila nevyčerpané prostředky ve výši 144.253 Kč přímo na vypořádací účet Ministerstva zdravotnictví.
****) Příspěvková organizace kraje vrátila v průběhu roku 2020 nevyčerpané prostředky ve výši 146.200 Kč přímo na účet Ministerstva zdravotnictví.


Tabulka č. 8: Přehled výdajů v odvětví dopravy a chytrého regionu v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 2 168 526,00 2 259 702,26 2 174 665,12 96,24    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 721 628,00 701 109,04 701 109,04 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 300 754,00 463 053,12 460 790,25 99,51    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 332 328,00 261 084,50 253 179,13 96,97    
celkem 3 523 236,00 3 684 948,92 3 589 743,54 97,42    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Oprava komunikací v Moravskoslezském kraji, kůrovcová kalamita 25 700,00 0,00 0,00 × opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy, a to z důvodu posunutí výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj do roku 2021.
2 Dopravní obslužnost - drážní doprava 1 043 065,00 1 063 282,00 1 042 744,44 98,07 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky byly určeny na dofinancování drážní dopravní obslužnosti roku 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19, a to vzhledem k povaze smluv, které jsou řešeny zálohově. Nevyčerpané prostředky ve výši 20 mil. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
3 Dopravní obslužnost - linková doprava 896 424,00 1 061 553,07 1 029 085,89 96,94 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky byly určeny na úhradu prokazatelné ztráty dopravců zajišťujících linkovou dopravní obslužnost. S ohledem na povahu smluv, kdy do fakturace vstupuje mnoho činitelů (tržby, objem realizovaných kilometrů), nelze přesně určit konkrétní výši budoucí fakturace, a s ohledem na úhradu nákladů za měsíc prosinec 2020 až v roce 2021, byly nevyčerpané prostředky ve výši 32,4 mil. Kč účelově převedeny rozpočtu do roku 2021.
4 Bezpečnost silničního provozu 850,00 850,00 850,00 100,00 opakovaná -
5 Rozvojové aktivity v odvětví dopravy a chytrého regionu 170,00 0,00 0,00 × opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s epidemickým šířením Covid-19.
6 Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s. r. o. 0,00 7 800,00 7 800,00 100,00 ukončená -
7 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. 17 254,00 17 254,00 17 254,00 100,00 ukončená -
8 Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 54 000,00 58 255,98 58 180,84 99,87 opakovaná -
9 Podpora aktivit obcí 0,00 28 365,00 2 865,00 10,10 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace konkrétním městům s účelovým určením na realizaci projektů, a to městu Krnov na projekt "Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově", městu Vítkov na projekt "Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov" a statutárnímu městu Opava na projekt "Dopravní model - mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě". S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
10 Studie na podporu dopravní infrastruktury 2 000,00 342,43 342,43 100,00 ukončená -
11 Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu 701,00 6 811,53 3 377,24 49,58 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky představují závazek vyplývající z objednávek na ekonomické poradenství v rámci dopravní obslužnosti ve výši 691,5 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.442,7 tis. Kč představují závazek z realizované objednávky na realizaci činností souvisejících s koncepcí železniční dopravní infrastruktury s termínem částečného plnění v březnu 2021. S ohledem na výše uvedené byly finanční prostředky v celkové výši 2.134,2 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021. Zbývající finanční prostředky představují úsporu.
12 Provozování železniční dráhy 8 200,00 267,01 267,01 100,00 opakovaná -
13 Smart region 15 000,00 7 260,81 5 530,61 76,17 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány v rámci veřejné zakázky na realizaci projektu Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za účelem funkčního propojení s již existujícími systémy. S ohledem na probíhající soutěž byly finanční prostředky ve výši 1.730 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
14 Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava 80 000,00 3 828,66 2 539,18 66,32 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.289 tis. Kč představují závazek vyplývající z objednávek na poskytování konzultačních a právních služeb, a to zejména souvisejících s výběrem developera pro realizaci záměrů v oblasti hangárování, opravárenství, případně dalších leteckých služeb v areálu letiště; na úhradu závazku z objednávky na zpracování studií týkajících se zásobování elektrickou energií; na úhradu projekčních prací spojených s tvorbou harmonogramu rozšířeného zájmového území Mošnov a na úhradu závazku z objednávky na zpracování posudku z oblasti ochrany životního prostředí a krajiny. S ohledem na stanovené platební podmínky byly nevyčerpané finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl převeden zejména do rozpočtové rezervy z důvodu úspory, část finančních prostředků ve výši 5.523 tis. Kč byla převedena na realizaci projektové dokumentace na vybudování stojánky, studii Mošnov, projektovou přípravu cargo terminály a na realizaci projektu "Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy".
15 MSKfreeWiFi 25 000,00 0,00 0,00 × zrušená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 22,6 mil. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy, a to z důvodu vysokých počátečních investičních nákladů u krajských příspěvkových organizací. Zbývající finanční prostředky byly použity na stejný účel, ale v rámci ostatního účelového příspěvku na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu.
16 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví dopravy a chytrého regionu 162,00 82,00 78,72 96,01 opakovaná -
17 ID - Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje (Hub for Change, spolek) 0,00 575,52 575,51 100,00 ukončená -
18 ID - Konference Smart technologie (Ostravská univerzita) 0,00 59,85 59,85 99,99 ukončená -
19 ID - Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená -
20 ID - Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra energetických a environmentálních technologií - Explorer (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) 0,00 1 400,00 1 400,00 100,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2047 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu "Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra energetických a environmentálních technologií - Explorer", v celkové maximální výši 7.000 tis. Kč, s uznatelnými náklady do 30. 9. 2023. Zbývající finanční prostředky budou vyčleněny v rozpočtu roku 2022 a 2023.
21 ID - Zmírnění dopadů vyvolaných pandemií COVID-19 na malé a střední podnikatele v Moravskoslezském kraji (Národní agentura pro veřejné zakázky, o. p. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
22 ID - Setkání u kulatého stolu Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci MSK (Magnus Regio, s. r. o.) 0,00 14,40 14,40 100,00 ukončená -
celkem 2 168 526,00 2 259 702,26 2 174 665,12 96,24    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
23 Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu - příspěvkové organizace kraje 511 798,00 493 203,14 493 203,14 100,00 opakovaná -
24 Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu - příspěvkové organizace kraje - krytí odpisů 180 330,00 188 330,00 188 330,00 100,00 opakovaná -
25 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu - příspěvkové organizace kraje 10 000,00 11 825,90 11 825,90 100,00 opakovaná -
26 Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 19 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 opakovaná -
27 Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 500,00 750,00 750,00 100,00 opakovaná -
celkem 721 628,00 701 109,04 701 109,04 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
28 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 0,00 1 431,00 1 009,14 70,52 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 84/7426 dne 23. 3. 2020. Nedočerpání je způsobeno úpravou dílčích termínů plnění dle dodatků smlouvy. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 421,86 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
29 Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 54,16 54,16 99,99 ukončená -
30 Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,00 12 498,30 12 455,46 99,66 ukončená -
31 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 57 500,00 345 379,04 345 379,04 100,00 opakovaná -
32 Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 000,00 0,00 0,00 0,00 opakovaná S ohledem na to, že v průběhu roku 2020 nebylo vydáno žádné rozhodnutí Krajské hygienické stanice o nutnosti realizovat protihluková opatření, byly usnesením rady kraje č. 82/7366 ze dne 2. 3. 2020 finanční prostředky převedeny na akci Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů.
33 Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 13 000,00 9 757,00 9 671,31 99,12 opakovaná K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu úhrady kupní ceny u zavkladovaných kupních smluv až v roce 2021.
34 Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 867,70 867,70 100,00 ukončená -
35 Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 9 000,00 1 000,00 0,00 0,00 pokračující U nevyčerpaných finančních prostředků byla závazným ukazatelem stanovena časová použitelnost do 31. 12. 2021. V návaznosti na to byly tyto finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
36 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 8 954,00 447,31 447,22 99,98 opakovaná Realizaci akce zajišťovalo Letiště Ostrava, a. s., na účet kraje formou refakturace na základě uzavřené smlouvy. Refakturace byla krajem započtena oproti nájemnému fakturovanému Letišti Ostrava, a. s., za pronájem letiště za rok 2020.
37 Multimodální cargo Mošnov - technická a dopravní infrastruktura 0,00 21 590,17 21 590,17 100,00 ukončená -
38 Vysokorychlostní datová síť 29 000,00 64,38 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky představují závazek vyplývající z objednávky na zajištění nadlimitní veřejné zakázky Vysokorychlostní datová síť. S ohledem na smluvně stanovené platební podmínky s vyúčtováním až po předání předmětu plnění byly nevyčerpané finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2021. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl převeden do rozpočtové rezervy z důvodu plánovaného financování až v roce 2021.
39 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky 0,00 3 770,30 3 770,29 100,00 ukončená -
40 Rekonstrukce části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 15 000,00 0,00 0,00 0,00 sloučená Projektová příprava akce byla schválena usnesením rady kraje č. 63/5652 dne 28. 5. 2019. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 schválilo prostředky na realizaci. V průběhu projekční přípravy této akce vzešel požadavek, zařadit do rekonstruovaných prostor ještě i další nadzemní podlaží objektu, a to pro potřeby "Vzdělávacího a výcvikového střediska" Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p. o. Zároveň došlo usnesením č. 96/8453 ze dne 21. 9. 2020 ke sloučení těchto akcí pod jednu s názvem "Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu"(Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace).
41 Smart technologie na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 38 000,00 3 000,00 2 964,50 98,82 ukončená -
42 Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 40 600,00 42 000,00 41 450,00 98,69 pokračující U nevyčerpaných finančních prostředků byla závazným ukazatelem stanovena časová použitelnost do 31. 12. 2021. V návaznosti na to byly tyto finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
43 Most 4848-15 Kozlovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 22 500,00 21 100,00 21 100,00 100,00 ukončená -
44 Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava - projektová dokumentace 64 200,00 93,76 31,25 33,33 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci byla zrušena a fakturováno bylo pouze za administraci nedokončené veřejné zakázky. Následně byla veřejná zakázka znovu vyhlášena. V roce 2021 bude fakturováno za její administraci. Z tohoto důvodu byly zapojeny nečerpané finanční prostředky ve výši 62,51 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
celkem 300 754,00 463 053,12 460 790,25 99,51    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
45 Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec 32 780,00 29 140,79 29 090,41 99,83 ukončená -
46 RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy - RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 600,00 877,10 148,90 16,98 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1620. Vzhledem k nižším výdajům realizovaných aktivit v roce 2020 (nerealizace plánovaných projektových aktivit - dotazník, konference, zahraniční pracovní cesta) oproti původnímu harmonogramu, byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
47 MÚK Bazaly - II. a III. etapa 40 953,00 52 020,00 52 017,06 99,99 ukončená -
48 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 64 000,00 67 140,99 67 136,69 99,99 ukončená -
49 Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 0,00 199,55 0,00 0,00 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2083. Realizace projektu byla ukončena, zůstávají však nevyúčtována věcná břemena související s realizovanou přeložkou distribučního zařízení elektrické energie na ul. Paskovská v Ostravě. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
50 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ 0,00 169,54 169,53 99,99 ukončená -
51 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 12 000,00 28 925,64 28 925,28 100,00 ukončená -
52 Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura - založení digitální technické mapy MSK 500,00 950,97 2,78 0,29 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 14. 9. 2017 usnesením č. 5/455. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu došlo k posunu harmonogramu projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2021.
53 Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek 2 500,00 2 744,55 399,18 14,54 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/710. Realizace stavebního díla je plánována v roce 2021. V roce 2020 mělo dojít k realizaci přeložky sítě elektronických komunikací, k níž však nedošlo, neboť bylo nutné dořešit případné ekologické dopady přeložky na okolní zeleň. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
54 Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 800,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy projektu dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/752. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
55 Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 500,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1450. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
56 Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice 25 000,00 20,00 19,97 99,83 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly rozpočtované finanční prostředky přesunuty do roku 2021.
57 Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II 0,00 129,06 46,59 36,10 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821. O faktické realizaci projektu se rozhodlo v srpnu, a to za podmínky spolufinancování z prostředků uvolněných z alokace výzvy ITI. Žádost o poskytnutí dotace byla předložena v rámci výzvy ITI v říjnu. Po zajištění stavebního povolení a ostatních formálních záležitostí byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. K úhradě závazků za studii proveditelnosti a zajištění administrace veřejné zakázky dojde po ukončení hodnocení žádosti řídícím orgánem a po výběru zhotovitele stavby, což nastane v roce 2021. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
58 Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa 70 695,00 45 000,00 41 843,42 92,99 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1093. K zahájení realizace stavby došlo s tříměsíčním zpožděním v důsledku zdlouhavého hodnocení předložené žádosti o podporu řídícím orgánem. Účinnost smlouvy o dílo vázaná na přijetí projektu k financování nastala později, než bylo plánováno. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
59 Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov 16 000,00 0,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 13/1561 ze dne 9. 12. 2019. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly rozpočtované finanční prostředky přesunuty do roku 2021.
60 Energetické úspory SSMSK - CM Odry 14 000,00 0,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 13/1561 ze dne 9. 12. 2019. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly rozpočtované finanční prostředky přesunuty do roku 2021.
61 Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek 19 000,00 0,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 13/1561 ze dne 9. 12. 2019. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly rozpočtované finanční prostředky přesunuty do roku 2021.
62 Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské 0,00 67,00 66,55 99,33 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019. Nespotřebovaný zůstatek finančních prostředků vznikl v důsledku zaokrouhlení plánovaných částek rozpočtu.
63 Rekonstrukce silnic II/445 a II/370, vč. mostu ev. č. 370-019 přes Podolský potok 0,00 66,55 66,55 100,00 pozastavená -
64 Rekonstrukce silnice II/483 - průtah Frenštátem p. R. - hr. okr. FM 0,00 66,55 66,55 100,00 pozastavená -
65 Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice 0,00 66,55 66,55 100,00 pozastavená -
66 Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa 0,00 66,55 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 5. 3. 2017 usnesením č. 15/1821. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
67 Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 0,00 66,56 66,55 99,98 pokračující -
68 Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek 0,00 66,55 46,59 70,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 a o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020. V rámci projektu se připravuje předložení žádosti o podporu. K tomu prozatím nedošlo kvůli komplikacím souvisejícím s podáním žádosti o stavební povolení. Po předložení žádosti a jejím schválení řídícím orgánem dojde k úhradě zbylé části studie proveditelnosti, což nastane v roce 2021. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
69 Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 33 000,00 33 000,00 33 000,00 100,00 opakovaná -
celkem 332 328,00 261 084,50 253 179,13 96,97    

Tabulka č. 9: Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 142 030,00 271 371,17 201 503,30 74,25    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 0,00 23 839,38 23 488,82 98,53    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 12 155,91 11 667,49 95,98    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 4 700,00 806,22 0,00 0,00    
celkem 146 730,00 308 172,68 236 659,61 76,79    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Program na podporu dobrovolných hasičů 4 000,00 8 837,83 8 572,64 97,00 opakovaná -
2 Městečko bezpečí 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč určené k poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Městečko bezpečí" byly převedeny do rozpočtu roku 2021. O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/34 ze dne 17. 12. 2020.
3 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 opakovaná -
4 Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 0,00 77 544,48 60 149,24 77,57 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12.341,42 tis. Kč určené na úhradu nákladů za poskytnutí věcného prostředku k řešení krizové situace, na vyplacení peněžních náhrad za plnění pracovní povinnosti v době nouzového stavu, na úhradu finančních náhrad pro studenty pracující ve zdravotnických zařízeních, na kompenzaci nákladů spojených s péčí o děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí v období nouzového stavu, na úhradu pronájmu mobilních kontejnerů, mobilních toalet a umýváren k odběrným místům - zdravotnickým zařízením a na dodání zařízení pro dezinfekci určených prostor budov krajského úřadu byly účelově převedeny do rozpočtu kraje roku 2021. Ostatní nevyčerpané prostředky ve výši 5.053,82 tis. Kč představují úsporu na akci.
5 Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje - příprava na mimořádné situace 9 800,00 17 751,45 9 669,90 54,47 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.079,75 tis. Kč určené na nákup dekontaminační tříkomorové sprchy pro dekontaminaci pacienta na transportním lůžku a na pořízení 2 ks přenosných měřících zařízení, 2 ks mobilních zařízení pro identifikaci biologických agens a 1 ks přenosného plynového chromatografu byly s ohledem na termín dodání převedeny do rozpočtu roku 2021. Zbývající prostředky ve výši 1,8 tis. Kč představují úsporu na akci.
6 Zajištění činnosti krizového štábu a odborná příprava orgánů krizového řízení 335,00 335,00 147,88 44,14 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 187,12 tis. Kč představují úsporu vzniklou neuskutečněním plánovaných seminářů pro pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a odborné přípravy členů stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19.
7 Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 150,00 1 120,00 1 120,00 100,00 opakovaná -
8 Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 10 722,00 9 598,00 9 580,00 99,81 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč představují úsporu vzniklou neuskutečněním akce "Den válečných veteránů" a plánovaného koncertu pro válečné veterány z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19.
9 Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 12 000,00 22 414,18 10 559,18 47,11 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 10.268,9 tis. Kč určené na pořízení podvozku pro speciální vozidla pro záchranu zvířat, na pořízení podvozku speciálního hasičského zařízení Cobra, na nákup 3 ks nafukovacích stanů s bezdušovou konstrukcí, na pořízení sady nízkotlakých a vysokotlakých vaků a na pořízení kontejneru pro elektrocentrálu byly s ohledem na termín dodání převedeny do rozpočtu roku 2021. Úspora 1.586,1 tis. Kč vznikla z důvodu neuskutečnění veřejné zakázky na pořízení kontejneru pro příslušenství k elektrocentrále.
10 Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 20 850,00 20 850,00 20 850,00 100,00 opakovaná -
11 Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 28 200,00 43 434,35 18 533,75 42,67 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9.040,5 tis. Kč určené na pořízení 44 kusů přenosných elektrocentrál, 50 kusů dýchacích izolačních vzduchových přístrojů, 44 kusů osvětlovacích souprav v LED provedení a na pořízení měřícího zařízení byly s ohledem na termín dodání převedeny do rozpočtu roku 2021. Dále byly do rozpočtu roku 2021 převedeny prostředky ve výši 15.114,21 tis. Kč určené na poskytnutí investičních dotací obcím na pořízení nových dopravních automobilů, cisternových automobilových stříkaček a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic v souvislosti s podmínkami uzavřených smluv o dotacích. Úspora ve výši 745,89 tis. Kč vznikla zejména nižší cenou veřejných zakázek za dodání 44 kusů přenosných elektrocentrál a 50 kusů dýchacích izolačních přístrojů.
12 Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 opakovaná -
13 Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému 520,00 0,00 0,00 × opakovaná Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 se plánovaná cvičení složek IZS v roce 2020 neuskutečnila. Složky IZS byly využity při rozvozu ochranných zdravotních pomůcek a dezinfekcí.
14 Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,00 2 573,00 2 573,00 100,00 opakovaná -
15 Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení 2 580,00 3 205,78 3 145,78 98,13 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč představují úsporu vzniklou v důsledku nedodání objednané analýzy o možnosti čerpání finančních prostředků obcemi jako zřizovateli jednotek dobrovolných hasičů na obnovu hasičské techniky a dovybavení hasičskou technikou z operačního programu zaměřeného na přeshraniční spolupráci.
16 Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 700,00 700,00 0,00 0,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč určené k poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Památník válečným veteránům" byly převedeny do rozpočtu roku 2021, neboť v souladu s podmínkami smlouvy bude dotace poskytována ve splátkách na základě písemných výzev příjemce dotace.
17 Finanční podpora postiženým živelními pohromami 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
18 Integrované výjezdové centrum Jablunkov 0,00 12 965,66 12 965,65 100,00 ukončená -
19 Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby 20 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 pokračující -
20 Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 900,00 5 745,00 5 744,85 100,00 opakovaná -
21 Rezerva na řešení krizových situací 500,00 0,00 0,00 × opakovaná Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků zřízená dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), byla v roce 2020 použita na opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19.
22 SR - Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 0,00 1 477,94 1 477,94 100,00 ukončená Finanční prostředky z celkově poskytnuté dotace MV ČR ve výši 5.546 tis. Kč určené na vyhodnocení ohroženosti měkkých cílů, zpracování bezpečnostníích a koordinačních plánů a na realizaci vzdělávacích seminářů a cvičení byly z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 čerpány ve výši 1.477,94 tis. Kč; nevyužité prostředky ve výši 4.068,06 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace.
23 ID - úhrada uznatelných nákladů na podporu realizace sportovních soutěží určených pro profesionální a dobrovolné hasiče organizovaných Sportovním klubem HZS MSK v roce 2020 a účast na mezinárodních soutěžích (Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z. s.) 200,00 0,00 0,00 × ukončená Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 se akce plánované v roce 2020 neuskutečnily.
24 ID - projekt Dovybavení JSDH Kajlovec, týmu dětí a dospělých a SDH Kajlovec (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec) 0,00 83,50 83,50 100,00 ukončená -
25 ID - projekt Koupě pozemku pro výchovu hasičské mládeže a aktivity SDH (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
26 ID - projekt Oprava hasičského automobilu Tatra 148 CAS 32 (obec Bítov) 0,00 130,00 130,00 100,00 ukončená -
27 ID - projekt Rekonstrukce Hasičské zbrojnice čp. 156, Háj ve Slezsku, Smolkov (obec Háj ve Slezsku) 0,00 2 000,00 0,00 0,00 pokračující O poskytnutí investiční účelové dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/24 ze dne 17. 12. 2020. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje roku 2021.
28 ID - projekt Vybavení hasičů SOJ při protipovodňových zásazích (Sdružení obcí Jablunkovska) 0,00 1 405,00 0,00 0,00 pokračující O poskytnutí neinvestiční dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/24 ze dne 17. 12. 2020. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.405 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje roku 2021.
29 ID - projekt Pořízení 2 ks terénních čtyřkolek pro potřeby Horské služby oblast Jeseníky a Beskydy (Horská služba ČR, o. p. s.) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
celkem 142 030,00 271 371,17 201 503,30 74,25    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
30 Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 - příspěvkové organizace kraje 0,00 23 839,38 23 488,82 98,53 opakovaná -
celkem 0,00 23 839,38 23 488,82 98,53    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
31 Pořízení zdravotnických přístrojů - COVID-19 0,00 8 162,32 8 156,58 99,93 opakovaná K nedočerpání finančních prostředků na akci došlo z důvodu nižší vysoutěžené ceny zdravotnických přístrojů (monitory životních funkcí) pořizovaných Nemocnicí ve Frýdku-Místku, p. o.
32 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení 0,00 1 763,50 1 549,49 87,86 pokračující Akce byla přeschválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Opakováním výběrových řízení z důvodu nezájmu dodavatelů došlo k časové prodlevě vůči původnímu harmonogramu prací. V rámci plánovaných výdajů jsou mimo jiné i výdaje ke krytí závazků vyplývajících z uzavřených smluv na realizaci technologických skříní. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 214,01 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2021.
33 Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení 0,00 3,75 3,75 99,92 ukončená -
34 Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih - dovybavení 0,00 45,95 45,94 99,99 ukončená -
35 Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice - dovybavení 0,00 352,10 352,09 100,00 ukončená -
36 Trafostanice IVC Český Těšín 0,00 1 047,33 891,04 85,08 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 32/2835 dne 27. 2. 2018. Realizace stavby byla přerušena, jelikož se řešily smluvní závazky s ČEZ Distribuce, a. s., a HZS MSK (podepsání smlouvy o převodu práv a povinností). Konečná fakturace tedy proběhne v roce 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 156,29 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
37 Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - dovybavení provozu 0,00 780,96 668,60 85,61 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 58/5216 dne 11. 3. 2019. V rámci plánovaných výdajů jsou mimo jiné i výdaje ke krytí závazků vyplývajících z uzavřených smluv v říjnu 2020 na práce k odvodnění pozemků. V roce 2020 nebyly práce dokončeny z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, v souladu s obchodními podmínkami budou závazky hrazeny v roce 2021. Na základě výše uvedeného byly zapojeny finanční prostředky ve výši 112,36 tis. Kč do rozpočtu kraje roku 2021.
celkem 0,00 12 155,91 11 667,49 95,98    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
38 Vybudování komunikační platformy krizového řízení 500,00 18,11 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/309. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
39 Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 200,00 18,11 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/309. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
40 Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji 4 000,00 0,00 0,00 × ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo ukončit přípravu projektu usnesením č. 15/1855 ze dne 5. 3. 2020.
41 Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK 0,00 770,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2082. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
celkem 4 700,00 806,22 0,00 0,00    

Tabulka č. 10: Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 132 769,00 180 091,55 100 283,58 55,68    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 298 798,00 291 253,90 291 253,87 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 5 505,00 18 672,70 17 417,09 93,28    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 119 165,00 183 433,43 104 310,34 56,87    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 223 383,00 234 405,72 210 016,68 89,60    
celkem 779 620,00 907 857,30 723 281,57 79,67    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 650,00 658,40 658,40 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl převeden do rozpočtové rezervy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s epidemickým šířením COVID-19 docházelo k situacím, kdy byly podpořené akce realizovány částečně, nebo bylo jejich uskutečnění znemožněno úplně.
2 Dotační program - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 12 000,00 12 620,62 12 620,54 100,00 opakovaná -
3 Dotační program -Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 11 000,00 5 657,75 5 657,75 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl převeden do rozpočtové rezervy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s epidemickým šířením COVID-19 docházelo k situacím, kdy byly podpořené akce realizovány částečně, nebo bylo jejich uskutečnění znemožněno úplně.
4 Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 0,00 13 422,59 9 586,77 71,42 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány smlouvou o poskytnutí dotace subjektu Římskokatolická farnost Ruda u Rýmařova s účelovým určením na realizací projektu "Celková obnova poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova". Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2026 ze dne 3. 9. 2020 bylo rozhodnuto o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2021. S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
5 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 19 850,00 12 747,45 12 747,43 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl převeden do rozpočtové rezervy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s epidemickým šířením COVID-19.
6 Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 1 600,00 6 886,37 6 737,69 97,84 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje zejména účelový převod prostředků na úhradu závazků vyplývající z uzavřených smluv o poskytnutí dotací u 5 subjektů na realizaci projektů (Ostrava Čokofest 2019, Zásadní XENAKIS - Hudba dneška v Centru současného umění DOX, Majáles Ostrava 2019, 2. etapa rekonstrukce budovy Místní skupiny PZKO v Třanovicích a Zemědělské tradice na moravskoslezském území) a navýšení zdrojů z rozpočtové rezervy na realizaci další projektů.
7 Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji 3 500,00 2 396,90 2 159,67 90,10 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky 110 tis. Kč byly vázány na úhradu závazků vyplývající ze smluv na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence se společností Rádio Čas, s. r. o., a FABEX MEDIA, s. r. o., a objednávky na zpracování odborné části Strategie kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje na léta 2021-2025. Tyto finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021. Zbývající prostředky představují úsporu. Snížení schváleného rozpočtu bylo zapříčiněno převodem těchto zdrojů do rozpočtové rezervy z důvodu dopadů, vyvolaných pandemickým šířením COVID-19.
8 Regionální funkce knihoven 15 500,00 15 500,00 15 500,00 100,00 opakovaná -
9 Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 9 400,00 9 176,14 9 176,14 100,00 opakovaná -
10 Ocenění udělovaná v odvětví kultury 160,00 107,35 107,35 100,00 opakovaná -
11 Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) 100,00 0,00 0,00 × opakovaná V průběhu roku nebyly vyplaceny odměny za archeologické nálezy, finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy.
12 Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče 10,00 0,00 0,00 × opakovaná V průběhu roku nedošlo k finančnímu plnění za konzultační, poradenské a právní služby, finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy.
13 Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 53 000,00 95 933,60 20 349,21 21,21 pokračující V průběhu roku 2020 došlo k navýšení rozpočtu o 33 808 tis. Kč z důvodu zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 na úhradu závazků vyplývající z uzavřených smluv, dále zejména zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2019 ve výši 11.000 tis. Kč. S ohledem na stanovenou časovou použitelnost některých poskytnutých dotací byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 74.583 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2021 k jejich dofinancování, rozdíl představuje úsporu.
14 Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 4 860,00 3 040,76 3 040,76 100,00 opakovaná Snížení schváleného rozpočtu bylo zapříčiněno převodem nečerpaných finančních prostředků do rozpočtové rezervy z důvodu dopadů, vyvolaných pandemickým šířením COVID-19.
15 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví kultury 139,00 103,00 101,26 98,31 opakovaná -
16 ID - projekt 12. setkání postižených a opuštěných dětí z MSK (Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
17 ID - projekt 7. ročník tvůrčí dílny ‑ přehlídky kulturně společenských aktivit postižených a opuštěných dětí z MSK (Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež) 0,00 90,00 90,00 100,00 ukončená -
18 ID - projekt Febiofest Ostrava 2020 (Moravskoslezská kreativní akademie, z. s.) 0,00 199,62 199,62 100,00 ukončená -
19 ID - projekt Největší dar (pohádka) (Wallachia, z. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
20 ID - projekt Mezinárodní centrum mezikulturní integrace (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova, z. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
21 ID - projekt PZKO - plynové kotle (Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, z. s.) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
22 ID - projekt Sametové vzpomínky (Víno a umění) 0,00 99,00 99,00 100,00 ukončená -
23 ID - projekt Betlém na Hrčavě (Hrčávka, z. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
24 ID - projekt Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019 (Statutární město Ostrava) 0,00 602,00 602,00 100,00 ukončená -
celkem 132 769,00 180 091,55 100 283,58 55,68    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
25 Příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje 244 630,00 233 886,55 233 886,55 100,00 opakovaná -
26 Příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje - krytí odpisů 0,00 11 873,47 11 873,46 100,00 opakovaná -
27 Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením 410,00 410,00 410,00 100,00 opakovaná -
28 Nákup a ochrana knihovního fondu, nákup licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 6 850,00 6 850,00 6 850,00 100,00 opakovaná -
29 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu v příspěvkových organizacích MSK 500,00 400,00 400,00 100,00 opakovaná -
30 Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK 2 500,00 0,00 0,00 × zrušená Snížení schváleného rozpočtu bylo zapříčiněno převodem 2.100 tis. Kč do rozpočtové rezervy z důvodu dopadů, vyvolaných pandemickým šířením COVID-19, zbývající finanční prostředky byly převedeny na realizaci projektu "Zabezpečení objektů proti vloupání" příspěvkovou organizací Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.
31 Regionální funkce knihoven - příspěvkové organizace MSK 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 opakovaná -
32 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje 42 558,00 25 589,14 25 589,14 100,00 ukončená Výši upraveného rozpočtu ovlivnil zejména převod finančních prostředků do rozpočtové rezervy a převod finančních prostředků do reprodukce majetku.
33 SR - Podpora expozičních a výstavních projektů 0,00 198,00 198,00 100,00 ukončená -
34 SR - Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 0,00 221,43 221,43 100,00 ukončená -
35 SR - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 0,00 328,50 328,50 100,00 ukončená -
36 SR - Kulturní aktivity 0,00 3 446,81 3 446,80 100,00 ukončená -
37 SR - Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 0,00 6 700,00 6 700,00 100,00 ukončená -
celkem 298 798,00 291 253,90 291 253,87 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
38 Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví kultury 5 505,00 18 672,70 17 417,09 93,28 pokračující Prostředky byly vyčleněny na profinancování dvou projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi. Projekty ("Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí" a "Toulky údolím Olše") jsou spolufinancové z evropských finančních zdrojů v rámci programu INTERREG V - A Česká republika - Polsko. Zejména z důvodu posunutí harmonogramu čerpání a prodloužení doby realizace projektů byly nevyčerpané prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
celkem 5 505,00 18 672,70 17 417,09 93,28    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
39 Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 2 750,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8570 dne 12. 10. 2020 s časovou použitelností do 31. 12. 2021. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 2.750 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2021.
40 Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 25 000,00 400,00 59,38 14,84 pokračující Akce na přípravu projektu byla přeschválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Veřejná zakázka na projektanta a zpracování dalších stupňů projektové dokumentace byla zrušena a finanční prostředky byly použity na zmírnění dopadu pandemie. Připravuje se opětovné vyhlášení veřejné zakázky na výběr projektanta. Na základě této skutečnosti byly finanční prostředky ve výši 340,62 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2021.
41 Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 35 811,34 35 811,29 100,00 ukončená -
42 Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK 3 105,00 6 715,00 59,38 0,88 pokračující Usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 byly schváleny finanční prostředky na dané akci ve výši 3.105 tis. Kč, následně byl usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozpočet navýšen o 3.610 tis. Kč. V průběhu roku byla realizována veřejná zakázka na realizaci projektu "Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK". S ohledem na průběh přípravy a realizace veřejné zakázky byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.143 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021. Dále usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 byl schválen závazek na dofinancování projektu na léta 2022-2025 ve výši 3.513 tis. Kč, rozdíl představuje úsporu.
43 Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,00 460,00 460,00 100,00 ukončená -
44 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 20 000,00 47 826,04 10 181,73 21,29 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. S ohledem na termíny plnění a navazující platby vyplývající z ustanovení uzavřené smlouvy byly finanční prostředky ve výši 37.644,32 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2021.
45 Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 5 100,00 1 303,17 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. V závěru roku byla zpracována projektová dokumentace, která byla hrazena v roce 2021, následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a realizaci v roce 2021. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 1.303,17 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2021.
46 Rekonstrukce střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,00 5 137,64 5 137,63 100,00 ukončená -
47 Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 5 500,00 5 500,00 3 528,31 64,15 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 dne 13. 12. 2018. Termín dokončení realizace všech etap bude v září 2021. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 1.971,7 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2021.
48 Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 700,00 3 617,04 3 617,03 100,00 ukončená -
49 Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 3 257,88 3 257,88 100,00 ukončená -
50 Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 26 000,00 23 360,37 7 581,78 32,46 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. V roce 2020 se již realizovaly dílčí části této akce, např. stabilizace severozápadního bastionu. V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele návštěvnického centra. Z tohoto důvodu byly převedeny finanční prostředky ve výši 15.778,6 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
51 Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 6 000,00 3 442,82 1 760,51 51,14 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 dne 13. 12. 2018. Smlouva na projektování byla uzavřena na základě veřejné zakázky až koncem září 2019. V průběhu projektování stupně pro územní rozhodnutí vyvstala nutnost kompletně přepracovat studii stavby. Harmonogram projektování se tak celkově posunul a oproti předpokladům byla v roce 2020 zajištěna a proplacena pouze dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Na základě této skutečnosti byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.682,30 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2021 na pokračování projekčních prací.
52 Zámek Nová Horka - restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 10 000,00 2 700,88 2 696,05 99,82 ukončená V roce 2020 došlo k navýšení rozpočtu o 2.700,88 tis. Kč, a to zapojením účelového přebytku hospodaření za rok 2019 na základě usnesení rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 na dofinancování. V průběhu roku 2020 došlo ke snížení rozpočtu o 10.000 tis. Kč na základě usnesení rady kraje č. 92/8015, kdy došlo k převedení finančních prostředků na realizaci projektu "Aktualizace a doplnění expozice Muzea automobilů TATRA o interaktivní prvky" v rámci akce rozpočtu Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury.
53 Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 7 000,00 7 012,00 28,59 0,41 pokračující Usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 byly schváleny finanční prostředky na dané akci ve výši 7 mil. Kč, následně byl usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozpočet navýšen o 12 tis. Kč na úhradu závazku vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru. Na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru roce 2020 realizoval kraj veřejnou zakázku na dodavatele realizace projektu "Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách Zámku Bruntál a Kosárna Karlovice poboček Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace". S ohledem na průběh přípravy a realizace veřejné zakázky byly nevyčerpané finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
54 Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 5 000,00 4 000,00 1 730,30 43,26 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. V současné době probíhá projektování střechy a fasády. Smlouva na projektování byla uzavřena na základě veřejné zakázky v červenci 2020. Dle smlouvy byla projekční příprava ukončena v měsíci listopadu 2020 a březnu 2021. S ohledem na smluvní termíny plnění a platební podmínky se očekává finanční plnění v roce 2021. Na základě této skutečnosti byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.269,7 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2021.
55 Zámek Nová Horka - expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 900,00 4 900,00 3 161,26 64,52 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. S ohledem na postup prací na daném projektu byly nevyčerpané finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
56 Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury 860,00 20 408,25 20 408,24 100,00 ukončená -
57 SR - ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční 0,00 311,00 311,00 100,00 ukončená -
58 SR - Program restaurování movitých kulturních památek 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
59 SR - Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená -
60 SR - Akviziční fond - IV 0,00 1 704,00 1 704,00 100,00 ukončená -
61 SR - ISO II/A zabezpečení objektů - investiční 0,00 582,00 582,00 100,00 ukončená -
62 SR - ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční 0,00 434,00 434,00 100,00 ukončená -
celkem 119 165,00 183 433,43 104 310,34 56,87    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
63 Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 10 500,00 10 367,16 10 145,50 97,86 pokračující -
64 Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí" 16 955,00 4 599,64 2 119,04 46,07 pokračující Profinancování a kofinancování projektu bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/567. Z důvodu posunu počátku realizace stavby (na základě dohody MSK s městem Jablunkov o prodloužení smluvního vztahu s nájemníkem) došlo ke změně předpokládaného časového harmonogramu. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.480,59 tis. Kč přesunuty do rozpočtu roku 2021.
65 Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane 28 100,00 27 287,65 16 868,56 61,82 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1122. Vzhledem k průběhu realizace stavebních prací a posunu harmonogramu projektu byly nevyčerpané prostředky ve výši 10.419,08 tis. Kč převedeny do rozpočtu roku 2021.
66 Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum 13 000,00 22 579,43 22 509,78 99,69 pokračující -
67 NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu "saly terreny" 0,00 13 583,65 13 583,34 100,00 ukončená -
68 Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 4 800,00 32 782,57 32 782,38 100,00 ukončená -
69 Muzeum automobilů TATRA 148 464,00 118 008,71 108 185,19 91,68 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 21. 4. 2016 usnesením č. 19/1990. Došlo k prodloužení realizace stavby z důvodu změny projektu. Realizace expozic proto bude zahájena až v roce 2021. Taktéž došlo ke zpoždění při plnění smlouvy s městem Kopřivnice za zhodnocení stavebních objektů. Z těchto důvodů byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9.823,51 tis. Kč převedeny do roku 2021.
70 Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 1 564,00 4 725,16 3 356,20 71,03 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt "Toulky údolím Olše" předkládaný do Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Původní termín ukončení realizace projektu, který byl stanoven na 30. 6. 2019, byl poskytovatelem dotace prodloužen do 31. 12. 2020 (faktury mohou být hrazeny ex-post). V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
71 Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku 0,00 471,75 466,70 98,93 ukončená -
celkem 223 383,00 234 405,72 210 016,68 89,60    

Tabulka č. 11: Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 54 440,00 39 616,04 31 987,07 80,74    
celkem 54 440,00 39 616,04 31 987,07 80,74    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Ediční plán 900,00 671,59 604,86 90,06 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 66,73 tis. Kč představují úsporu z důvodu nižších požadavků na autorské texty a fotografie v rámci Edičního plánu.
2 Propagace kraje a prezentační předměty 18 955,00 9 808,53 7 880,73 80,35 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 782 tis. Kč určené na dodání prezentačních předmětů a na vytvoření souboru fotografií prezentujících památky a objekty Moravskoslezského kraje byly převedeny do rozpočtu roku 2021. Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 se neuskutečnily plánované akce, na kterých se Moravskoslezský kraj prezentuje, jako např. Colours of Ostrava, Olympijské parky, apod. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.145,8 tis. Kč tak představují úsporu na akci.
3 Realizace komunikační strategie 24 800,00 23 554,29 18 059,77 76,67 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.591,9 tis. Kč určené na dodání prezentačních a propagačních předmětů a na vytvoření souboru fotografií prezentujících památky a objekty v Moravskoslezském kraji byly převedeny do rozpočtu roku 2021. Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 byla prezentace Moravskoslezského kraje v tištěných médiích a na sociálních sítích omezena. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.902,62 tis. Kč tak představují úsporu na akci.
4 Podpora akcí celokrajského významu 5 500,00 3 926,00 3 926,00 100,00 opakovaná -
5 Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje 4 285,00 1 250,63 1 110,72 88,81 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 139,91 tis. Kč představují úsporu na akci. Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 se nemohly konat žádné sportovní, kulturní ani jiné akce a nebyly uskutečněny žádné cesty do zahraničí a taktéž nepřicestovaly žádné návštěvy z partnerských nebo spřátelených regionů do Moravskoslezského kraje.
6 ID - projekt 10. reprezentační ples Ostrava (Marek Zlý) 0,00 105,00 105,00 100,00 ukončená -
7 ID - projekt Festival Noc práva v Ostravě (Nadační fond Paragraf) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
8 ID - podpora činnosti Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje ("Sdružení válečných veteránů ČR") 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
celkem 54 440,00 39 616,04 31 987,07 80,74    

Tabulka č. 12: Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 281 363,00 244 367,58 220 595,05 90,27    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 77,87 0,00 0,00    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 57 819,00 7 703,91 6 394,48 83,00    
celkem 339 182,00 252 149,36 226 989,53 90,02    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 25 110,00 25 717,85 25 167,26 97,86 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 551 tis. Kč představují úsporu z plného nevyplacení prvních splátek dotací programu vyhlášeného na rok 2020.
2 Dotační program - Program na podporu přípravy projektové dokumentace 10 000,00 13 274,21 8 674,66 65,35 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.600 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021, a to na výplatu části prvních splátek dotací programu vyhlášeného na rok 2020 a na výplatu druhých splátek dotací programu vyhlášeného na rok 2016, 2017 a 2018.
3 Dotační program - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 10 043,00 6 457,50 6 457,50 100,00 opakovaná -
4 Dotační program - Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 3 600,00 2 603,44 2 603,44 100,00 opakovaná -
5 Dotační program - Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 11 389,00 9 945,92 9 478,32 95,30 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 387 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021, a to na úhradu druhých splátek dotací programu vyhlášeného na rok 2018 a 2019. Zbylé finanční prostředky představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
6 Dotační program - Program na podporu financování akcí s podporou EU 20 063,00 15 164,68 5 083,27 33,52 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9.333 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021 na výplatu druhých splátek dotací tohoto kontinuálního programu. Zbylé nevyčerpané prostředky představují úsporu z plného nevyplacení druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
7 Dotační program - Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 4 978,00 3 733,50 3 525,11 94,42 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 208 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování v rámci programu vyhlášeného pro rok 2019.
8 Dotační program - Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 5 191,00 3 507,47 921,26 26,27 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.586 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021, a to na poskytnutí druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
9 Dotační program - Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 1 500,00 1 281,54 729,03 56,89 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 553 tis. Kč představují vratky z poskytnutých dotací z důvodu nerealizace vybraných plánovaných akcí a aktivit s ohledem na zavedená vládní protiepidemiologická opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
10 Finanční nástroj Jessica 100 000,00 93 551,78 93 551,78 100,00 pokračující -
11 Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 20 000,00 15 059,64 12 585,52 83,57 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.246 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021, a to jak na výplatu individuálních dotací, tak také na úhradu služeb. Zbylé finanční prostředky představují úsporu vzniklou nerealizací řady dílčích aktivit v rámci akce z důvodu šíření onemocnění COVID-19.
12 Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy 15 000,00 17 474,93 16 172,16 92,54 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.253 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021. Zbylé prostředky představují úsporu na této akci.
13 Vesnice roku 525,00 0,00 0,00 × opakovaná V roce 2020 došlo z důvodu šíření onemocnění COVID-19 ke zrušení krajského kola soutěže Vesnice roku. Finanční prostředky alokované ve schváleném rozpočtu kraje na tuto aktivitu byly převedeny do rozpočtové rezervy jako vyčíslená úspora na pokrytí propadu příjmů ze sdílených daní.
14 Členský poplatek za účast v zájmovém sdružení právnických osob Trojhalí Karolina 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 opakovaná -
15 Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z. s. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 opakovaná -
16 Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s. 10 150,00 11 650,00 11 650,00 100,00 opakovaná -
17 Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00 opakovaná -
18 Pohornická krajina 10 550,00 9 762,44 8 935,56 91,53 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 827 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
19 Členský příspěvek Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA 864,00 813,12 813,12 100,00 opakovaná -
20 Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji 18 000,00 194,06 194,06 100,00 opakovaná V důsledku šíření onemocnění COVID-19 nebyly realizovány aktivity týkající se vysokých škol. Finanční prostředky ve výši 18.000 tis. Kč tak byly převedeny v průběhu roku 2020 do rozpočtové rezervy jako vyčíslená úspora na pokrytí propadu příjmů ze sdílených daní.
21 Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji 600,00 260,00 191,50 73,65 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 69 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nerealizace vybraných plánovaných aktivit s ohledem na zavedená vládní protiepidemiologická opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
22 Průmyslová zóna Nošovice 0,00 11,50 11,50 99,96 ukončená -
23 Průmyslová zóna Nad Barborou 0,00 54,00 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021 na úhradu rezervovaného elektrického příkonu a právních služeb.
24 ID - projekt Business Real Stories Conference 2020 (Ing. Filip Hendrych) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
celkem 281 363,00 244 367,58 220 595,05 90,27    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
25 Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje 0,00 77,87 0,00 0,00 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 78 tis. Kč představují úsporu na dané akci.
celkem 0,00 77,87 0,00 0,00    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
26 Regionální poradenské centrum SK-CZ 700,00 1 223,14 965,11 78,90 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016. Z důvodu posunu harmonogramu realizace projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 258 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
27 Technická pomoc - Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR II 419,00 508,75 416,11 81,79 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/600 ze dne 14. 12. 2017 rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt. Prostředky ve výši 30 tis. Kč byly úhradou mezd a faktur za školení polského jazyka za 12. měsíc roku 2020 a byly účelově převedeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2021.
28 Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III 6 700,00 5 347,00 5 013,25 93,76 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1716 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo profinancovat projekt. Část prostředků určených na mzdové náklady členů projektového týmu nebyla zcela vyčerpána a jedná se o neúčelovou úsporu.
29 Prostředky na přípravu projektů 50 000,00 625,02 0,00 0,00 opakovaná Jedná se o nevyčerpané prostředky určené na přípravu projektů. Tyto prostředky představují rezervu, aby bylo možné v průběhu roku v případě získání finančního zdroje adekvátně reagovat na následnou přípravu. V okamžiku, kdy orgány kraje schválí zahájení přípravy projektu, stávají se výdajem daného projektu (nikoli této akce). V průběhu roku 2020 byly rozpočtované finanční prostředky sníženy na základě aktuálního plánu přípravy nových projektů. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2020.
celkem 57 819,00 7 703,91 6 394,48 83,00    

Tabulka č. 13: Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 76 655,00 122 504,62 102 771,58 83,89    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 0,00 220,00 220,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 6 381,52 3 682,45 57,70    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 3 620,00 1 434,16 863,13 60,18    
celkem 80 275,00 130 540,30 107 537,17 82,38    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2 665,00 1 592,62 1 592,53 99,99 pokračující -
2 Dotační program - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2 000,00 2 547,18 2 547,13 100,00 opakovaná -
3 Dotační program - Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 5 500,00 5 451,17 5 215,66 95,68 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 236 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
4 Dotační program - Program na podporu technických atraktivit 3 000,00 2 056,90 1 880,82 91,44 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 176 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nevyplacením druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
5 Dotační program - Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2 160,00 2 160,00 2 160,00 100,00 pokračující -
6 Dotační program - Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 1 954,00 19 904,57 10 975,78 55,14 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.800 tis. Kč určené na výplatu prvních a druhých splátek dotací v rámci dotačního programu byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. Zbylé nevyčerpané prostředky v rámci dotačního programu představují úsporu.
7 Dotační program - Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 5 000,00 4 800,00 2 000,00 41,67 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.800 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
8 Dotační program - Vstupy do turistických atraktivit zdarma 0,00 25 789,02 25 626,68 99,37 ukončená -
9 Podpora významných akcí cestovního ruchu 5 720,00 7 655,29 5 849,41 76,41 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.590 tis. Kč určené na výplatu individuálních dotací schválených orgány kraje v roce 2020 byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 216 tis. Kč představují úsporu z vyúčtovaných dotací v roce 2020.
10 Činnosti společnosti Moravian Silesian Tourism, s. r. o. 9 000,00 10 748,00 9 799,98 91,18 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 948 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
11 Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 18 000,00 16 382,72 12 100,11 73,86 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.364 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 na úhradu závazků z uzavřených smluv. Zbylé nevyčerpané prostředky v rámci této akce představují úsporu vzniklou nerealizací dílčích aktivit v návaznosti na šíření onemocnění COVID-19.
12 Turistické značení 700,00 770,00 770,00 100,00 opakovaná -
13 Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 15 000,00 12 300,00 12 289,99 99,92 opakovaná -
14 Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou 2 000,00 1 922,79 1 920,90 99,90 opakovaná -
15 Propagace Moravskoslezského kraje na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 3 216,00 8 134,45 7 752,67 95,31 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 382 tis. Kč představují úsporu vzniklou nerealizací plánovaných aktivit.
16 Aktivity spojené s Cyrilometodějskou tématikou 240,00 127,05 127,05 100,00 opakovaná -
17 Služby pro informační systém Beskydská a Jesenická magistrála 500,00 162,86 162,86 100,00 opakovaná -
celkem 76 655,00 122 504,62 102 771,58 83,89    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
18 Dotační program - Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK 0,00 220,00 220,00 100,00 opakovaná -
celkem 0,00 220,00 220,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
19 Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu 0,00 6 381,52 3 682,45 57,70 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.699 tis. Kč byly účelově převedeny ke stejnému účelu do rozpočtu kraje na rok 2021.
celkem 0,00 6 381,52 3 682,45 57,70    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
20 Geopark Megoňky - Šance 120,00 120,00 94,05 78,38 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na akci.
21 Bez bariér se nám žije snáz 200,00 0,00 0,00 × ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1944 ze dne 4. 6. 2020 ukončit přípravu projektu.
22 Cyklovýlety na hrady a zámky v Moravskoslezském a Žilinském kraji 300,00 0,00 0,00 × ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1944 ze dne 4. 6. 2020 ukončit přípravu projektu.
23 Chutě a vůně bez hranic 2 000,00 0,00 0,00 × ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1944 ze dne 4. 6. 2020 ukončit přípravu projektu.
24 ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře 1 000,00 1 314,16 769,08 58,52 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 10/1109 ze dne 13. 12. 2018. Vzhledem k nutnosti přesunutí některých projektových aktivit z roku 2020 do roku 2021 (veletrhy) byly nevyčerpané prostředky ve výši 545 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.
celkem 3 620,00 1 434,16 863,13 60,18    

Tabulka č. 14: Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 289 837,00 1 854 625,79 1 850 623,42 99,78    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 333 500,00 914 223,60 911 837,30 99,74    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 111 500,00 111 500,00 111 500,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 82 205,00 155 491,41 111 236,62 71,54    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 433 119,00 480 532,70 345 155,19 71,83    
celkem 1 250 161,00 3 516 373,50 3 330 352,53 94,71    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 3 000,00 3 533,51 3 340,54 94,54 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 193 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nečerpáním poskytnutých dotací v rámci dotačního programu.
2 Dotační program - Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 700,00 699,00 699,00 100,00 opakovaná -
3 Dotační program - Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 4 000,00 6 464,20 6 464,20 100,00 opakovaná -
4 Dotační program - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 40 000,00 33 588,04 33 193,96 98,83 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 394 tis. Kč představují úsporu vzniklou plným nečerpáním poskytnutých dotací v rámci dotačního programu.
5 Dotační program - Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 opakovaná -
6 Dotační program - Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 80 000,00 85 844,00 85 844,00 100,00 opakovaná -
7 Dotační program - Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
8 Dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb 0,00 1 548 829,66 1 548 829,66 100,00 opakovaná -
9 Dotační program - Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 143 754,00 143 754,00 143 754,00 100,00 opakovaná -
10 Dotační program - Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 000,00 2 997,05 2 997,05 100,00 opakovaná -
11 Dotační program - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 0,00 727,36 727,36 100,00 opakovaná -
12 Individuální návratné finanční výpomoci v odvětví sociálních věcí 700,00 700,00 700,00 100,00 opakovaná -
13 Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí 200,00 100,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 na úhradu výdajů spojených s vytvořením datové matice pro potřeby zefektivnění podpory pěstounské péče na přechodnou dobu. Zbylé finanční prostředky představují úsporu na akci spojenou s nerealizací kontrol poskytovaných sociálních služeb příspěvkových organizací kraje v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
14 Zpracování odborných posudků - psychologická vyšetření, včetně dalších aktivit v odvětví sociálních věcí 40,00 40,00 2,70 6,75 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 37 tis. Kč představují úsporu vzniklou nerealizací dílčích činností v oblasti náhradní rodinné péče.
15 Podpora integrace etnických menšin 100,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
16 Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 2 645,00 3 463,40 1 364,32 39,39 opakovaná Finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 na výplatu dotace obci Dětmarovice na realizaci projektu Domov pro seniory v Dětmarovicích. Zbývající prostředky představují úsporu související s nižšími požadavky na podporu projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji.
17 Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 3 000,00 3 376,67 3 376,66 100,00 opakovaná -
18 Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky 3 040,00 2 828,23 1 707,08 60,36 opakovaná Epidemiologická situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 ovlivnila plánované společenské akce Moravskoslezského kraje v sociální oblasti. V návaznosti na posunutí termínu konání 3. ročníku benefiční akce Spolu ruku v ruce do roku 2021 byly do rozpočtu kraje na rok 2021 převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 1.082 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu související s realizací společenské akce Dny rodin.
19 Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 300,00 300,00 300,00 100,00 opakovaná -
20 Mimořádné dary v důsledku nepříznivých životních a jiných situací 0,00 800,00 800,00 100,00 ukončená -
21 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví sociálních věcí 358,00 237,00 233,35 98,46 opakovaná -
22 SR - Podpora koordinátorů romských poradců 0,00 400,00 400,00 100,00 opakovaná -
23 SR - Příspěvek na výkon sociální práce 0,00 1 730,19 1 729,75 99,97 opakovaná -
24 SR - Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 0,00 308,48 307,74 99,76 ukončená -
25 SR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 7 010,00 6 957,04 99,24 opakovaná -
26 ID - projekt Pořízení nového vysokozdvižného vozíku (Charita Opava) 0,00 750,00 750,00 100,00 ukončená -
27 ID - projekt Homesharing - sdílení péče o osoby s PAS (MIKASA, z. s.) 0,00 195,00 195,00 100,00 ukončená -
28 ID - projekt Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku (Sociální služby Karviná, příspěvková organizace) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
29 ID - projekt Sociální automobil (KOMPAKT spol. s r. o.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
30 ID - projekt Rekordy handicapovaných hrdinů (Mgr. Petr Muladi) 0,00 180,00 180,00 100,00 ukončená -
31 ID - projekt Dobrovolníci pomáhají v době pandemie (ADRA, o. p. s.) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
32 ID - projekt Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA (Spolek PORTAVITA) 0,00 120,00 120,00 100,00 ukončená -
celkem 289 837,00 1 854 625,79 1 850 623,42 99,78    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
33 Příspěvek na provoz odvětví sociálních věcí - příspěvkové organizace kraje 148 500,00 183 600,00 183 600,00 100,00 opakovaná -
34 Příspěvek na provoz odvětví sociálních věcí - příspěvkové organizace kraje - krytí odpisů 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00 opakovaná -
35 Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 7 900,00 7 900,00 6 850,00 86,71 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.050 tis. Kč představují úsporu osobních nákladů organizace Centrum psychologické pomoci v závislosti na počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči.
36 Transformace a humanizace pobytových zařízení v sociální oblasti 12 000,00 390,00 0,00 0,00 opakovaná Ke snížení rozpočtu o 11.610 tis. Kč došlo v souvislosti s realizací akcí reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí podle aktuální potřeby příspěvkových organizacích Dětské centrum Pampeliška, Domov Bílá Opava, Domov Letokruhy, Domov NaNovo a Nový domov. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč představují úsporu na této akci.
37 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí - dofinancování provozu 137 900,00 0,00 0,00 × opakovaná Na základě rozpočtově odpovědného přístupu k řízení příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí a rovněž díky podpoře příspěvkových organizací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu a programu Podpory služeb sociální prevence, nebylo nutné na dofinancování provozu příspěvkových organizací použít veškeré alokované finanční prostředky v rozpočtu kraje. Finanční prostředky ve výši 35.100 tis. Kč byly převedeny na akci Příspěvek na provoz v odvětví sociálních věcí - příspěvkové organizace kraje. Zbylé alokované prostředky v rozpočtu kraje byly převedeny do rozpočtové rezervy a byly použity na snížení propadu příjmů ze sdílených daní v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19.
38 Dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb - PO kraje 0,00 561 100,00 561 100,00 100,00 opakovaná -
39 Dotační program - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 0,00 644,65 644,64 100,00 opakovaná -
40 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví sociálních věcí - příspěvkové organizace kraje 0,00 970,00 970,00 100,00 opakovaná -
41 SR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 8 581,22 7 634,99 88,97 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 946 tis. Kč představují vratku dotace v rámci jejího finančního vypořádání, která byla počátkem roku 2021 zaslána na vypořádací účet Ministerstva práce a sociálních věcí.
42 SR - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 0,00 113 122,65 113 122,59 100,00 ukončená -
43 SR - COVID-19-ohodnocení 0,00 4 062,04 4 062,04 100,00 ukončená -
44 SR - Ostatní zdravotnické programy - neinvestice 0,00 6 653,04 6 653,04 100,00 ukončená -
celkem 333 500,00 914 223,60 911 837,30 99,74    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
45 Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí 111 500,00 111 500,00 111 500,00 100,00 opakovaná -
celkem 111 500,00 111 500,00 111 500,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
46 Rekonstrukce vzduchotechniky varny v Domově Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 0,00 1 140,07 1 140,06 100,00 ukončená -
47 Stavební opravy budovy na ul. Rooseveltova (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 0,00 1 600,00 1 600,00 100,00 ukončená -
48 Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 0,00 898,20 341,01 37,97 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. Z důvodu zrušení veřejné zakázky na zhotovitele stavby ze strany zadavatele a opakování veřejné zakázky, došlo k posunu stavebních prací do roku 2021. Z tohoto důvodu byly rozpočtované finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
49 Přístavba chráněného bydlení Sedlnice (Domov NaNovo, příspěvková organizace) 0,00 2 100,00 641,41 30,54 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 95/8385 ze dne 31. 8. 2020 s časovou použitelností do 31. 10. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
50 Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 - část 2 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
51 Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 0,00 11 600,00 153,70 1,32 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 75/6721 ze dne 25. 11. 2019. Následně byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci. Stavba byla přerušena z důvodu projednání vstupu na sousední pozemek. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
52 Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 0,00 3 500,00 1 500,00 42,86 pokračující Na základě usnesení rady kraje č. 96/8513 ze dne 21. 9. 2020 byl příspěvkové organizaci Domov Letokruhy schválen závazný ukazatel účelový investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic na Gastro vybavení kuchyně s časovou použitelností do 30. 9. 2021. Příspěvková organizace zahájila realizaci akce. Vybavení bude dodáno nejpozději ve 3. kvartálu 2021, proto byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do upraveného rozpočtu na rok 2021.
53 Vybudování čističky odpadních vod 0,00 873,89 873,88 100,00 ukončená -
54 Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) 0,00 11 494,65 11 494,60 100,00 ukončená -
55 Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 1 000,00 2 150,00 1 600,00 74,42 pokračující Na základě usnesení rady kraje č. 97/8613 ze dne 12. 10. 2020 byl příspěvkové organizaci Dětské centrum Pampeliška schválen závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic s účelovým určením na pořízení osobního vozidla s časovou použitelností do 30. 6. 2021. Příspěvková organizace vybrala dodavatele vozidla, termín dodání vozidla se předpokládá nejpozději v 2. kvartálu 2021, z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do upraveného rozpočtu na rok 2021.
56 Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 36 480,00 64 334,39 57 408,66 89,23 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015. S ohledem na posunutí předpokládaného termínu dokončení stavebních prací byly finanční prostředky na úhradu veřejné zakázky na vybavení domova realizované Moravskoslezským krajem převedeny do upraveného rozpočtu na rok 2021.
57 Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 25 000,00 6 415,71 6 376,73 99,39 pokračující Rada kraje rozhodla o realizaci akce usnesením č. 19/1769 ze dne 29. 8. 2017. V současné době je uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Vzhledem k zajištění smluvních závazků ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
58 Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 3 500,00 3 627,50 1 491,93 41,13 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o realizaci akce usnesením č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017. V současné době jsou uzavřeny smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a smlouvy na provedení přeložky plynárenského zařízení a distribučního zařízení. V průběhu realizace akce došlo ke zpoždění při zpracování projektové dokumentace způsobené prodloužením řízení u stavebního úřadu. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
59 Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 0,00 4 000,00 3 560,03 89,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. V současné době se dokončuje realizace stavby a v návaznosti na platební podmínky z uzavřených smluv proběhne ještě závěrečná fakturace. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku kraje na rok 2021.
60 Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 0,00 20 132,00 13 650,05 67,80 pokračující Akce byla schválena zastupitelstvem kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. Ukončení realizace akce se předpokládalo na počátek roku 2021. S ohledem na délku splatnosti faktur byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky do roku 2021.
61 Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 0,00 2 100,00 2 100,00 100,00 ukončená -
62 Nákup řadového domu v Hlučíně 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
63 Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 12 325,00 12 325,00 157,30 1,28 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019. Projektová dokumentace stavby byla dokončena v prosinci 2019 a v dubnu 2020 bylo zajištěno stavební povolení. Následně byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Dokončení stavby se předpokládá v červnu 2021. Z tohoto důvodu byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2021.
64 Rekonstrukce administrativní budovy Domova Fontána (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 3 300,00 0,00 0,00 × ukončená Finanční prostředky alokované ve schváleném rozpočtu kraje byly vyčísleny jako úspora, která byla použita na pokrytí výpadku příjmů ze sdílených daní v návaznosti na pandemické šíření onemocnění COVID-19.
65 Stavební úpravy přízemí objektu Bezručova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 600,00 600,00 600,00 100,00 ukončená -
66 Kogenerační jednotka s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 0,00 4 500,00 4 447,26 98,83 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje 73/6639 ze dne 4. 11. 2019. Po výběrovém řízení na komplexní dodávku (realizace včetně projektu) bylo zajištěno dofinancování v srpnu 2020, délka realizace akce je 280 dnů. Z tohoto důvodu byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2021.
67 Oplocení areálu DOZP Karviná (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) 0,00 700,00 700,00 100,00 ukončená -
celkem 82 205,00 155 491,41 111 236,62 71,54    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
68 Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 0,00 56,78 56,77 99,99 ukončená -
69 Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 42 694,00 21 005,97 13 532,76 64,42 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018. Byla uzavřena smlouva na stavební práce. Vzhledem k průtahům při provádění stavby došlo ke zpomalení fakturace. Dále byla uzavřena smlouva na inženýrskou činnost, jejíž výše úhrady je odvislá od výše prostavěnosti. Z těchto důvodů bylo nutné zajistit převod finančních prostředků na úhradu výdajů za stavební práce a inženýrskou činnost. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
70 Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 56 479,00 28 294,39 19 712,78 69,67 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018. Byla uzavřena smlouva na stavební práce. Vzhledem k průtahům při provádění stavby došlo ke zpomalení fakturace. Dále byla uzavřena smlouva na inženýrskou činnost, jejíž výše úhrady je odvislá od výše prostavěnosti. Z těchto důvodů bylo nutné zajistit převod finančních prostředků na úhradu výdajů za stavební práce a inženýrskou činnost. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
71 Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 25 846,00 11 856,17 6 884,23 58,06 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 8/852 dne 14. 6. 2018. Byla uzavřena smlouva na stavební práce. Vzhledem k průtahům při provádění stavby došlo ke zpomalení fakturace. Dále byla uzavřena smlouva na inženýrskou činnost, jejíž výše úhrady je odvislá od výše prostavěnosti. Z těchto důvodů bylo nutné zajistit převod finančních prostředků na úhradu výdajů za stavební práce a inženýrskou činnost. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
72 Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK 0,00 2 405,41 0,00 0,00 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015. Projekt je ukončen. Nevyčerpaná dotace byla vrácena, také došlo k vrácení části dotace na základě porušení podmínek poskytnutí dotace. Zbývající část prostředků byla prověřována Ministerstvem financí. Na základě této kontroly budou prostředky buď vráceny, anebo bude jejich část využita k dočerpání nepřímých výdajů. Kontrola byla ukončena v roce 2020, krajský úřad využil možnosti odvolání. V případě zamítnutí budou zbývající prostředky ve výši 2.405 Kč použity pro úhradu penále, v případě pozitivního výsledku bude jejich část využita k dočerpání nepřímých výdajů. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
73 Podpora rozvoje rodičovských kompetencí 90,00 4 315,29 2 916,15 67,58 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015. Realizace projektu byla ukončena k 31. 8. 2020. Zatím však nedošlo k finančnímu vypořádání a zbývající prostředky jsou přeplatkem zálohy, kterou bude nutné vrátit poskytovateli. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
74 Podpora služeb sociální prevence 2 0,00 6 499,15 2 836,39 43,64 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016. Nevyčerpané prostředky ze zálohové platby jsou určeny k financování projektu i v roce 2021, proto byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
75 Nákupy bytů pro chráněné bydlení 0,00 25,41 25,41 100,00 ukončená -
76 Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín 208,00 1 917,69 1 915,71 99,90 ukončená -
77 Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 150,00 9 387,31 1 975,37 21,04 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016. Nevyčerpané finanční prostředky ze zálohových plateb jsou určeny k financování aktivit projektu i v roce 2021, proto byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
78 Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 35 633,00 355,30 36,91 10,39 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. Z důvodu dodatečného schválení žádosti o dotaci poskytovatelem došlo ke zpoždění v harmonogramu realizace projektu a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a smlouvy na posouzení reálných odbytových cen budou hrazeny v roce 2021. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
79 Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 26 600,00 0,00 0,00 × pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. Z důvodu zrušení veřejné zakázky na zhotovitele stavby ze strany zadavatele a opakování veřejné zakázky, došlo k posunu stavebních prací do roku 2021. Z tohoto důvodu byly rozpočtované finanční prostředky přesunuty do rozpočtu roku 2021.
80 Chráněné bydlení Fontána 15 750,00 25,43 25,41 99,92 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 a rozhodlo o ukončení přípravy, profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 15/1818 ze dne 5. 3. 2020 z důvodu nízké pravděpodobnosti získání dotace. Nespotřebovaný zůstatek finančních prostředků vznikl v důsledku zaokrouhlení plánovaných částek rozpočtu.
81 Podpora služeb sociální prevence 4 39 749,00 51 576,30 50 696,53 98,29 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 4/305 ze dne 15. 6. 2017. Nevyčerpané prostředky ze zálohové platby jsou určeny k financování projektu i v roce 2021. Na základě výše uvedeného byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
82 Podporujeme hrdinství, které není vidět II 515,00 12 053,90 5 520,10 45,80 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 6/585 ze dne 14. 12. 2017. Nevyčerpané prostředky ze zálohových plateb obdržených v roce 2020 jsou určeny k financování projektu i v roce 2021. Na základě výše uvedeného byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
83 Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 80 500,00 1 340,00 1 073,27 80,09 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018. Usnesením č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. V současné době je uzavřena objednávka na administraci veřejné zakázky a smlouva na posouzení reálných odbytových cen. Veřejná zakázka byla vyhlášena později kvůli problémům, které nastaly při zajišťování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
84 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 0,00 167,76 167,72 99,98 ukončená -
85 Chráněné bydlení organizace Sagapo II. 0,00 13,00 12,71 97,73 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a financování projektu usnesením č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 a o změně výše profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy a realizace projektu byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
86 Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 650,00 2 736,76 70,87 2,59 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 13/1596 ze dne 12. 9. 2019. První zálohová platba, kterou kraj obdržel v roce 2020, je určena k financování projektu i v roce 2021. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
87 Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 295,00 7 202,83 3 281,46 45,56 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018. Dotační prostředky ze zálohových plateb jsou určeny k financování projektu i v roce 2021. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2021.
88 Podpora komunitní práce na území MSK II 250,00 7 023,49 1 405,27 20,01 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018. Dotační prostředky ze zálohové platby jsou určeny k financování projektu i v roce 2021. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
89 Podpora duše II 425,00 9 623,23 937,77 9,74 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/989 ze dne 13. 9. 2018. Nevyčerpané prostředky ze zálohové platby jsou určeny k financování projektu i v roce 2021. Na základě výše uvedeného byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.
90 Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 3 270,00 9 766,70 3 249,74 33,27 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/989 ze dne 13. 9. 2018. Nevyčerpané prostředky ze zálohové platby jsou určeny k financování projektu i v roce 2021, proto byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
91 Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 29 150,00 0,00 0,00 × pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018. Usnesením č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování a kofinancování. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly rozpočtované finanční prostředky přesunuty do roku 2021.
92 Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 750,00 15 936,06 5 718,97 35,89 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 12/1434 ze dne 13. 6. 2019. První zálohová platba, kterou kraj obdržel v roce 2019, je určena k financování projektu i v roce 2021. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
93 Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 150,00 4 977,99 189,12 3,80 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 13/1596 ze dne 12. 9. 2019. První zálohová platba, kterou kraj obdržel v květnu 2020, je určena k financování projektu i v roce 2021. Nyní probíhá příprava veřejné zakázky. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
94 Podpora služeb sociální prevence 3 66 690,00 249 973,20 217 914,26 87,18 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 11/1337 ze dne 13. 3. 2019. Zálohové platby, které kraj obdržel v roce 2019 a 2020, jsou určeny k financování projektu i v následujících letech. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
95 Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby 500,00 0,00 0,00 × ukončená -
96 Podporujeme hrdinství, které není vidět III 6 000,00 12 979,47 826,90 6,37 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 13/1596 ze dne 12. 9. 2019. První zálohová platba, kterou kraj obdržel v březnu roku 2020, je určena k financování projektu i v roce 2021. V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
97 Žít normálně 775,00 4 928,60 83,49 1,69 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 14/1704 ze dne 12. 12. 2019. Vzhledem k opakování veřejné zakázky dojde k čerpání až v roce 2021. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.
98 Aktivní život - cesta k normalitě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 0,00 113,74 113,74 100,00 ukončená -
99 Cesta NaNovo (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) 0,00 1 454,36 1 454,36 100,00 ukončená -
100 NaNovo a kvalitně (Domov NaNovo, příspěvková organizace Studénka) 0,00 253,26 253,26 100,00 ukončená -
101 NaNovo do bytu (Domov NaNovo, příspěvková organizace Studénka) 0,00 556,18 556,18 100,00 pokračující -
102 Rozvoj procesů kvality v Síriu (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 0,00 389,62 389,62 100,00 pokračující -
103 Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p. o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 0,00 924,71 924,71 100,00 pokračující -
104 Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o. (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) 0,00 397,24 397,24 100,00 pokračující -
celkem 433 119,00 480 532,70 345 155,19 71,83    

Tabulka č. 15: Přehled výdajů v odvětví školství roce 2020 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 190 309,00 12 170 452,46 12 147 809,92 99,81    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 822 947,00 6 119 320,83 6 119 320,52 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 0,00 37 237,00 35 245,00 94,65    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 325 460,00 507 850,73 417 955,21 82,30    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 145 534,00 260 765,12 182 750,01 70,08    
celkem 1 484 250,00 19 095 626,14 18 903 080,66 98,99    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečné čerpání 2020 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program - Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 1 420,00 626,40 626,40 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků ve výši 748,4 tis. Kč do rozpočtové rezervy - nižší zájem žadatelů o dotaci. Do rozpočtové rezervy byla přesunuta také částka ve výši 45,2 tis. Kč, která představuje vratky dotací z dvou nerealizovaných projektů.
2 Dotační program - Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2 000,00 1 464,10 1 464,10 100,00 opakovaná -
3 Dotační program - Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 20 302,00 7 092,20 6 788,67 95,72 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - nebyla vyhlášena druhá výzva dotačního programu; velké množství schválených projektů se nakonec nerealizovalo z důvodu opatření COVID-19.
4 Dotační program - Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2 124,00 2 094,64 2 094,64 100,00 opakovaná -
5 Dotační program - Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 36 000,00 36 580,00 36 580,00 100,00 opakovaná -
6 Ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji 220,00 180,00 146,90 81,61 opakovaná Omezení rozsahu akce z důvodu opatření COVID-19.
7 Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje 985,00 362,94 301,94 83,19 opakovaná K nečerpání finančních prostředků došlo z důvodu neuskutečnění porad s řediteli škol. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - omezení rozsahu akce "Den učitelů" z důvodu opatření COVID-19.
8 Podpora soutěží a přehlídek 1 320,00 1 070,53 753,36 70,37 opakovaná Rušení okresních, krajských i celostátních soutěží z důvodu opatření COVID-19.
9 Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 2 105,00 2 089,74 2 029,74 97,13 opakovaná -
10 Podpora talentů 782,00 160,20 160,20 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - snížení objemu finančních prostředků z důvodu úsporných opatření vyvolaných COVID-19 - významná část plánovaných akcí se neuskutečnila.
11 Hry "Olympiády dětí a mládeže" 1 800,00 1 635,18 1 625,16 99,39 opakovaná -
12 Kvalita vzdělávání na středních školách 267,00 59,29 59,29 100,00 opakovaná Z důvodu uzavření škol vyvolaných COVID-19 neproběhlo testování v požadovaném rozsahu.
13 Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 4 540,00 4 687,75 3 769,08 80,40 opakovaná Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/116 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo poskytnout dotaci příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., IČO 07864507, v celkové výši 543 tis. Kč na realizaci projektu "Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021". Na základě smlouvy č. 00296/2020/KH byly v prosinci 2020 odvysílány díly pořadu "Studuj u nás"; faktura ve výši 105,27 tis. Kč byla hrazena v lednu 2021. V prosinci 2020 byla vystavena objednávka č. 1182/2020/ŠMS/O na zpracování a vytvoření poutavého a zajímavého videa propagačního charakteru, které bude využito na podporu 13 vybraných řemeslných oborů v rámci kampaně Řemeslo má respekt; faktura ve výši 189,5 tis. Kč byla uhrazena v lednu 2021. Nečerpané finanční prostředky v celkové výši 837,77 tis. Kč tak byly zapojeny do rozpočtu roku 2021.
14 Prevence rizikových projevů chování - krajská konference 200,00 309,38 262,34 84,79 opakovaná Z důvodu opatření COVID-19 v závěru roku 2020 byly omezeny plánované aktivity.
15 Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 46 660,00 60 528,04 39 777,92 65,72 opakovaná Na základě uzavřené smlouvy č. 08229/2018/ŠMS (ve znění dodatku č. 1 a č. 2) měla být vyplacena dotace příjemci Basketpoint Frýdek-Místek, z. s., IČO 06140971 na realizaci projektu "Basketpoint Frýdek-Místek - sportovní hala pro děti a mládež", a to po předložení závěrečného vyúčtování. Zastuitelstvo kraje dne 17. 12. 2020 rozhodlo o poskytnutí dotace příjemci TK PLUS, s. r. o., ve výši 3.000 tis. Kč; příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava ve výši 300 tis. Kč; příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s., ve výši 400 tis. Kč. Rada kraje dne 14. 12. 2020 rozhodla o poskytnutí dotace fyzické osobě ve výši 50 tis. Kč. Na základě toho byly tyto nečerpané finanční prostředky v celkové výši 20.750 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2021.
16 Příjmy a výdaje za zrušené příspěvkové organizace v odvětví školství 0,00 1,34 1,34 99,92 ukončená -
17 Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 35 000,00 34 787,20 34 787,20 100,00 opakovaná -
18 Studium a vzdělávání v zahraničí 255,00 0,00 0,00 × opakovaná V souvislosti s opatřením COVID-19 nebyly plánované pobyty studentů v zahraničí (studium, stáže a odborné praxe) realizovány.
19 Stavební úpravy prostor VŠB pro technické lyceum 25 000,00 896,32 822,32 91,74 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 58/5216 dne 11. 3. 2019. Projektová dokumentace stavby byla již z části uhrazena a zbývá uhradit finanční částky za smluvně vázané pozastávky a výkon autorského dozoru po vlastní realizaci akce. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč do rozpočtu roku 2021. Snížení upraveného rozpočtu o 25.363 tis. Kč bylo určeno k pokrytí výpadku příjmů ze sdílených daní.
20 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství 9 329,00 8 925,54 8 857,78 99,24 opakovaná -
21 SR - Excelence středních škol 0,00 38,25 38,25 100,00 ukončená -
22 SR - Podpora zavádění diagnostických nástrojů 0,00 29,90 29,90 99,99 ukončená -
23 SR - Podpora výuky plavání v ZŠ 0,00 4 307,81 4 307,80 100,00 ukončená -
24 SR - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 0,00 18,70 18,70 100,00 ukončená -
25 SR - Podpora vzdělávání cizinců ve školách 0,00 922,78 922,78 100,00 ukončená -
26 SR - Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích 0,00 13 808,30 13 808,30 100,00 ukončená -
27 SR - Dotace pro soukromé školy 0,00 926 048,72 926 048,72 100,00 opakovaná -
28 SR - Soutěže 0,00 1 032,66 1 032,66 100,00 opakovaná -
29 SR - Přímé náklady na vzdělávání 0,00 11 059 994,55 11 059 994,55 100,00 opakovaná -
30 ID - projekt Turnaje badmintonu v ČR i MSK jako jeden z vývozních artiklů cestovního ruchu MSK (B.O.CHANCE OSTRAVA RIDERA SPORTCLUB, z. s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
31 ID - projekt MTB závod & doprovodný program v areálu Bike Park Kopřivná - 26.-27. 9. 2020 (FDF Team Olomouc) 0,00 190,00 190,00 100,00 ukončená -
32 ID - projekt CooLBĚŽKA CUP Pustevny 2020 (Černí koně - spolek Praha 9) 0,00 80,00 79,87 99,84 ukončená -
33 ID - projekt MICHALRUN (Hana Dolasová) 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
34 ID - projekt Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova - pracoviště Ibsenova (Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
celkem 190 309,00 12 170 452,46 12 147 809,92 99,81    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
35 Příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje 624 076,00 580 506,00 580 506,00 100,00 opakovaná -
36 Příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje - krytí odpisů 114 732,00 116 977,00 116 977,00 100,00 opakovaná -
37 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje 4 844,00 1 633,42 1 633,41 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - snížení příspěvků na provoz s účelovým určením na "Dofinancování vyučovaného předmětu řízení motorových vozidel" z důvodu změny způsobu financování autoškoly službou.
38 Řešení dopadů optimalizačních změn a změny financování regionálního školství v oblasti pedagogické i nepedagogické práce 27 775,00 6 452,00 6 452,00 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - snížení objemu finančních prostředků z důvodu úsporných opatření vyvolaných COVID-19.
39 Školní psychologové, školní speciální pedagogové 11 000,00 10 103,90 10 103,91 100,00 opakovaná -
40 Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK 0,00 21,00 21,00 100,00 opakovaná -
41 Podpora soutěží a přehlídek - příspěvkové organizace MSK 240,00 23,00 23,00 100,00 opakovaná Rušení okresních, krajských i celostátních soutěží z důvodu opatření COVID-19.
42 Podpora talentů - příspěvkové organizace MSK 1 880,00 378,00 377,70 99,92 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - snížení objemu finančních prostředků z důvodu úsporných opatření vyvolaných COVID-19 - významná část plánovaných akcí se neuskutečnila.
43 Dotační program - Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže - příspěvkové organizace MSK 0,00 535,90 535,90 100,00 opakovaná -
44 Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT 3 500,00 191,43 191,43 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků na akci reprodukce "Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT- příspěvkové organizace MSK".
45 Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK 32 100,00 23 430,00 23 430,00 100,00 opakovaná -
46 Studium a vzdělávání v zahraničí - příspěvkové organizace MSK 2 800,00 10,00 10,00 100,00 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtové rezervy - snížení objemu finančních prostředků z důvodu úsporných opatření vyvolaných COVID-19.
47 SR - Excelence středních škol 0,00 2 068,05 2 068,05 100,00 ukončená -
48 SR - Podpora zavádění diagnostických nástrojů 0,00 977,44 977,44 100,00 ukončená -
49 SR - Podpora výuky plavání v ZŠ 0,00 12,91 12,90 99,95 ukončená -
50 SR - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 0,00 27,04 27,04 100,01 ukončená -
51 SR - Podpora vzdělávání cizinců ve školách 0,00 33,30 33,30 100,00 ukončená -
52 SR - Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích 0,00 14 404,16 14 404,15 100,00 ukončená -
53 SR - Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19 0,00 16 284,97 16 284,97 100,00 ukončená -
54 SR - Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 105,60 105,60 100,00 opakovaná -
55 SR - Projekty romské komunity 0,00 72,99 72,99 100,00 opakovaná -
56 SR - Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 0,00 104,66 104,66 100,00 opakovaná -
57 SR - Přímé náklady na vzdělávání 0,00 5 341 427,06 5 341 427,06 100,00 opakovaná -
58 SR - Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0,00 3 541,00 3 541,00 100,00 opakovaná -
celkem 822 947,00 6 119 320,83 6 119 320,52 100,00    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
59 Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví školství 0,00 37 237,00 35 245,00 94,65 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 a č. 15/1880 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím v odvětví školství na zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu a projektů v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022, za podmínky doporučení žádostí o podporu projektů k financování, příp. vydání rozhodnutí o poskytnutí dotací na uvedené projekty. Rozhodnutí jsou vydávána postupně a část rozhodnutí bude vydána až v roce 2021. Část nečerpaných finančních prostředků ve výši 1.992 tis. Kč tak byla zapojena do rozpočtu roku 2021.
celkem 0,00 37 237,00 35 245,00 94,65    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
60 Úprava venkovního areálu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 7 134,46 3 508,11 49,17 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 76/6926 ze dne 9. 12. 2019. Realizace akce byla zahájena na podzim loňského roku, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude dokončena až v roce 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 3.626,35 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
61 Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 1 100,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 76/6930 dne 9. 12. 2019. V současnosti je zhotovována projektová dokumentace stavby, přičemž nastalo zpoždění v procesu stavebních řízení akce. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.100 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
62 PD vybavení interiéru školy nábytkem (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 0,00 550,43 550,43 100,00 pokračující -
63 Restaurování plastiky ve vstupní hale (Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
64 Výměna obkladů stěn včetně dveří (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 0,00 2 277,27 2 277,27 100,00 ukončená -
65 Oprava havarijního stavu podlahových krytin v učebnách (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 ukončená -
66 Výměna dveří, obkladů stěn a dovybavení (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
67 Oprava hromosvodů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 0,00 1 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. Nastalo zpoždění v procesu zpracovávání projektové dokumentace, a to z důvodů rozsahu stavebních prací dle platných předpisů a norem ČSN - revize ochrany před bleskem (hromosvodu), neodpovídá platné normě a není v dobrém funkčním stavu. Realizace stavebních prací se předpokládá v klimaticky vhodných podmínkách na jaře roku 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
68 Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 600,00 287,98 48,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. V roce 2020 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. V rámci jejího zpracování se však vyskytly požadavky dotčených orgánů (HZS Karviná) a musí být dobudován další únikový východ z prostoru jídelny. Stavba tohoto únikového východu musí být projednána a odsouhlasena vzhledem k památkové ochraně budovy gymnázia Národním památkovým ústavem v Ostravě. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 312,02 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
69 Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 350,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. Nastalo zpoždění v procesu veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace akce. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
70 Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 0,00 1 400,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Termín pro předání dokumentace byl na začátku roku 2021. V návaznosti na platební podmínky z uzavřené smlouvy následně proběhla závěrečná fakturace. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.400 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
71 Sanace učebny B 102 (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 0,00 550,00 550,00 100,00 ukončená -
72 Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) 0,00 774,00 59,29 7,66 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje RK č. 91/7916 dne 22. 6. 2020. Nastalo zpoždění v procesu stavebního řízení akce a vlastní následná realizace byla přesunuta do klimaticky vhodných podmínek, na jaro roku 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 714,71 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
73 Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) - ul. Jiráskova 0,00 7 600,00 4 416,61 58,11 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 92/8058 dne 20. 7. 2020. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v druhé polovině srpna 2020. Realizace byla dokončena na jaře 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 3.183,4 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
74 Rekonstrukce vestibulu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
75 Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 0,00 400,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 96/8447 dne 21. 9. 2020 s časovou použitelností do 31. 12. 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
76 Výměna osobního výtahu a oprava střechy strojovny (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 0,00 2 000,00 1 196,45 59,82 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 96/8447 dne 21. 9. 2020 s časovou použitelností do 30. 6. 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 803,56 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
77 Oprava střechy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená -
78 Oprava kanalizačního systému a odpadních jímek (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 0,00 800,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8565 dne 12. 10. 2020 s časovou použitelností do 30. 3. 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
79 Oprava komunikace u Dětského domova a ŠJ Čeladná (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 0,00 162,00 162,00 100,00 ukončená -
80 Rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 0,00 4 000,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8565 dne 12. 10. 2020 s časovou použitelností do 31. 12. 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
81 Rekonstrukce topného systému tělocvičny (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 0,00 762,84 762,84 100,00 ukončená -
82 Rekonstrukce střešního pláště haly č. 3 (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 0,00 5 400,00 1 067,18 19,76 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8565 dne 12. 10. 2020 s časovou použitelností do 30. 6. 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 4.332,83 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
83 Havarijní stav střech - spojovací krček SK 1, 2 a střecha nad tělocvičnou T1a (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 6 500,00 133,15 2,05 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 98/8645 dne 26. 10. 2020 s časovou použitelností do 31. 12. 2021. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 6.366,85 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
84 Restaurování plastiky (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,00 85,80 85,80 100,00 ukončená -
85 Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství 0,00 368,00 368,00 100,00 opakovaná -
86 Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 3 500,00 4 800,00 4 800,00 100,00 opakovaná -
87 Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 11 300,00 1 281,27 914,76 71,39 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 51/4544 dne 27. 11. 2018. Je dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby. Realizace stavby je plánována na rok 2021. Nedočerpané finanční prostředky jsou určeny na úhradu autorského dozoru a úhradu pozastávek dle uzavřené smlouvy na zpracování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 366,51 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.
88