koronaweb
Menu

Akce reprodukce majetku kraje a projekty spolufinancované z EU schválené v rozpočtu kraje 2021

Přehled akcí reprodukce majetku kraje ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 (v tis. Kč)
Název akce Celkové výdaje na akci Schválené výdaje na rok 2021
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu 26 500 26 500
Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu 5 570 5 570
Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje 3 550 3 550
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 35 620 35 620
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 202 047 19 507
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM (bez spolufinancovaných z EU) 202 047 19 507
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 40 000 40 000
Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 8 000 8 000
Oprava dilatačních závěrů mostu ev. č. 48016-1 přes trať ČD v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 000 3 000
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 53 000 5 000
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 311 311
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 133 231 1 800
Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava - projektová dokumentace 126 094 50 000
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 8 954 8 954
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM (bez spolufinancovaných z EU) 372 590 117 065
ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU:
Vysokorychlostní datová síť 304 985 7 079
 ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU CELKEM (bez spolufinancovaných z EU) 304 985 7 079
ODVĚTVÍ KULTURY:
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 550 538 17 174
Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 300 000 2 760
Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 36 760 35 215
Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 8 820 700
Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 31 000 6 000
Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 000 63
Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 99 450 45 000
Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury 9 250 9 250
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM (bez spolufinancovaných z EU) 1 135 818 116 162
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 22 058 10 000
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 160 080 30 452
Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 6 853 100
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 366 740 194 000
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM (bez spolufinancovaných z EU) 555 730 234 552
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 31 400 15 000
Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 31 090 5 500
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 53 838 52 090
Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) 2 319 1 319
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 77 220 17 098
Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 5 573 5 500
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 7 377 177
Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 24 900 7 000
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 180 326 62 571
Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) 52 000 51 000
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 15 772 15 000
Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 6 600 6 000
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 16 893 7 000
Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) 5 974 5 200
Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 6 900 6 500
Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 14 650 14 000
Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 4 161 1 939
Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 39 388 38 000
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 290 671 182 700
Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 451 1 451
Modernizace Školního statku v Opavě (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 87 105 30 200
Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 41 022 20 000
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 52 500 30 000
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 6 136 5 960
Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 2 400 1 400
Rekonstrukce cvičné kuchyně v prostorách Tyršova 34, Opava (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 500 6 200
Celková rekonstrukce elektroinstalace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 3 000 3 000
Celková rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 2 550 2 500
Vybudování čističky odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 1 500 350
Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 2 400 400
Výměna kotlů v plynové kotelně (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 2 300 2 300
Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 5 000 2 500
Oprava opěrné zdi (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 3 200 3 200
Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 8 000 8 000
Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 600 600
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 1 200 1 200
Parkoviště za budovou PPP FM (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 500 500
Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 1 300 1 300
Modernizace hydraulického výtahu budovy B (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 000 4 000
Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 100 2 100
Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 10 194 3 900
Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a sociálních zařízení (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 400 2 400
Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 13 964 7 000
Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 15 000 600
Vybudování vestavěné trafostanice na ulici Husova a realizace odběrného místa na hladině NN na ulici Komenského (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 3 000 2 500
Výměna ventilů ústředního topení (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 1 150 1 150
Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 9 500 7 000
Novostavba školních dílen a tělocvičny (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 2 639 2 500
Rekonstrukce budovy školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 1 200 1 200
Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 1 500 1 500
Oprava stoupaček, sekce B (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 800 600
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 5 000 5 000
Rekonstrukce střechy na objektu A (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 6 200 6 200
Výměna dlažby chodby školy (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 300 300
Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 1 500 1 500
Vestavba osobního výtahu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 900 2 900
Zateplení budovy a výměna výplní otvorů (Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace) 2 000 2 000
Rekonstrukce kotelny včetně výměny zdrojů tepla (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 3 000 3 000
Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 300 300
Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 12 000 6 000
Úpravy venkovních ploch (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 800 800
Úprava zpevněných ploch (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 6 500 6 500
Odstranění závad strojovny bazénu (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 600 1 600
Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 600 600
Rekonstrukce kotelny domova mládeže (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 850 850
Oprava střechy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) 5 000 5 000
Obnova movitého majetku škol a školských zařízení 8 850 8 850
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM (bez spolufinancovaných z EU) 1 229 064 705 005
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy 346 148 16 982
Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 45 000 41 000
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 88 896 14 500
Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 188 400 115 000
Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 20 152 3 500
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 33 500 3 500
Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 36 700 11 000
Pořízení zdravotnických přístrojů 34 000 34 000
Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 25 000 25 000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ (bez spolufinancovaných z EU): 817 797 264 482
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK 4 694 2 000
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM 4 694 2 000
CEKEM výdaje RMK (bez spolufinancovaných z EU) 4 658 346 1 501 472
     

Přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 (v tis. Kč)

Název akce Celkové výdaje na akci Schválené výdaje na rok 2021
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
Rekonstrukce budovy krajského úřadu - fotovoltaika budovy G 1 740 614
Vstřícný a kompetentní KÚ MSK 10 300 300
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 12 040 914
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
Energetické úspory SSMSK - CM Odry 12 347 12 347
Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov 13 267 13 267
Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek 15 328 15 328
Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek 165 600 30 100
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek 71 601 68 790
Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II. 50 066 49 937
Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa 71 100 25 815
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice - Polanka nad Odrou - Stará Bělá 82 423 82 300
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice 123 000 73 000
Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 131 500 70 000
Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 316 000 1 000
Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura 103 000 88 257
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 69 000 68 800
Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 29 000 29 000
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 1 253 231 627 941
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 95 000 250
Vybudování komunikační platformy krizového řízení 100 000 750
Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK 20 000 500
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 215 000 1 500
ODVĚTVÍ KULTURY:
Muzeum automobilů TATRA 174 000 35 000
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum 43 994 9 790
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 51 295 26 000
Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost II 19 120 418
Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na slovenskej a českej strane 30 178 2 836
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 318 588 74 044
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE:
Regionální poradenské centrum SK-CZ 3 938 1 472
Prostředky na přípravu projektů 30 000 30 000
Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III 13 430 8 083
Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR-PL III 1 440 480
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM 48 808 40 035
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 39 000 20 258
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 58 000 28 200
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 27 470 14 300
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 230 000 100 784
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 43 999 21 700
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 50 000 20 243
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 66 000 39 750
Chráněné bydlení Sagapo II. 4 586 1 638
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 28 403 490
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 6 941 220
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 22 004 420
Podpora duše II 23 768 370
Podpora komunitní práce v MSK II 14 581 469
Podpora služeb sociální prevence 3 499 038 248 638
Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 12 286 210
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 16 681 325
Podporujeme hrdinství, které není vidět II 22 197 225
Podporujeme hrdinství, které není vidět III 32 257 959
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 13 597 83
Žít normálně 12 271 275
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 1 223 080 499 557
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě 45 994 24 080
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 13 402 8 100
Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji 20 000 200
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 26 347 869
Moderní metody pěstování rostlin 8 000 5 070
Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86 2 493 2 450
Modernizace výuky informačních technologií II 23 000 200
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 199 341 1 145
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 456 165 9 500
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK 34 000 19 500
Přírodní vědy v technických oborech 10 000 2 410
Supporting attractiveness of health and social care professions in regions 11 435 70
Výuka pro Průmysl 4.0 II 21 000 7 200
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 871 176 80 794
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU:
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje 236 095 500
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU CELKEM 236 095 500
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 57 548 5 755
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 57 548 5 755
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Clear AIR and climate Adaptation in Ostrava and other cities 7 099 1 000
Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji 5 300 700
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 2 000 1 760
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 8 739 5 800
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation 437 325 15 500
Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán 48 050 13 500
Revitalizace přírodní památky Stará řeka 3 804 1 524
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. grantové schéma 557 317 18 089
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM 1 069 634 57 873
CELKEM spolufinancované z EU 5 305 199 1 388 913

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.