koronaweb
Menu

Energetické úspory SŠ průmyslové a umělecké v Opavě

Energetické úspory SŠ průmyslové a umělecké v Opavě zahrnovaly dvě akce:

1. Energetické úspory historické budovy

Zahájení stavby: 8/2019
Dokončení stavby: 5/2020
Celkové náklady stavby: 22,7 mil. Kč

2. Energetické úspory tělocvičny

Zahájení stavby: 2/2019
Dokončení stavby: 7/2020
Celkové náklady stavby: 9,4 mil. Kč

Obě akce byly spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“).

Celkové náklady zahrnují kromě výdajů na stavbu vždy také související náklady (autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka).

Jednalo se o stavby prováděné za účelem snížení energetické náročnosti budov a bylo tak do budoucna dosaženo provozních úspor, ale i zkvalitnění prostředí v prostorách školy.

Prováděným opatřením u jednotlivých staveb bylo:

Stavbu prováděnou na historickém objektu školy realizovala společnost VDS, spol. s r.o., stavbu prováděnou na objektu tělocvičny realizovala společnost JURČÍK-STAVEBNICTVÍ, s.r.o., Projektantem obou staveb byla společnost Chválek ateliér s.r.o. a činnost technického dozoru a koordinátora BOZP vykonával Ing. Miroslav Geryk.

Energetické úspory SŠ průmyslové a umělecké v Opavě Průběh rekonstrukce

Energetické úspory SŠ průmyslové a umělecké v Opavě Budova po rekonstrukci

Energetické úspory SŠ průmyslové a umělecké v Opavě Celkový pohled

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.