koronaweb
Menu

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě

Jednalo se o zateplení objektu Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvkové organizace, a výměnu stávajících výplní okenních otvorů a vstupních dveří. Dále byly zřízeny nové vzduchotechnické jednotky ve stávajících učebnách. Stavba byla spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“).

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě Budova školy před rekonstrukcí

Dokončení stavby: 06/2019
Délka výstavby: 10 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 39,5 mil. Kč

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě Průběh realizace

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě Budova školy po rekonstrukci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.