koronaweb
Menu

Integrované výjezdové centrum Český Těšín

Novostavba Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně je areál sestávající se ze tří samostatných budov, které jsou řešeny pro složky integrovaného záchranného systému a to Hasičský záchranný sbor, Policii České republiky, Městskou policii včetně vnitřního vybavení interiérem, parkovišť, komunikací, sportovišť. Jedná se o občanskou vybavenost, jejíž součástí jsou kancelářské budovy a prostory pro speciální provoz vyplývající z charakteru činností jednotlivých složek. Zázemí pro techniku integrovaného záchranného systému a pro auta májí záchranné složky vybudované v přízemí každé budovy. V budově HZS jsou umístěna technologická zařízení, myčka automobilů, dieselagregát, náhradní elektrické zdroje, kompresorovna a další. V objektu je umístěno i pracoviště sloužící potřebám krizového řízení města Český Těšín. Tomuto účelu odpovídá i celkové řešení, umístění centra a jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Integrované výjezdové centrum Český Těšín Integrované výjezdové centrum - severní pohled

Dokončení stavby: 12/2018
Dokončení vnitřního vybavení: 5/2019
Délka výstavby: 23 měsíců
Délka instalace vnitřního vybavení: 5 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 180 mil. Kč
Náklady na vnitřní vybavení: 14 mil. Kč

Integrované výjezdové centrum Český Těšín Integrované výjezdové centrum - jižní pohled

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.