koronaweb
Menu

Multimodální cargo Mošnov - technická a dopravní infrastruktura

Předmětem stavby byla příprava silničního napojení rozvojových ploch areálu Multimodálního carga Mošnov prostřednictvím nově navrhované účelové komunikace.

Souběžně s navrhovanou účelovou komunikací byl realizován koridor inženýrských sítí pro možnost budoucího napojení investic na rozvojových plochách areálu Multimodálního carga.

Dokončení stavby: 09/2020
Délka výstavby: 7 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 21,1 mil. Kč

Multimodální cargo Mošnov - technická a dopravní infrastruktura Stav při zahájení prací

Multimodální cargo Mošnov - technická a dopravní infrastruktura Stav po dokončení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.