koronaweb
Menu

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Stavba „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ byla spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020, specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Tato stavba v hodnotě 27,1 mil. Kč byla zahájena 9. 5. 2017, již v prosinci téhož roku byl zahájen provoz na základě povoleného předčasného užívání stavby. Hlavní stavební objekt byl zkolaudován 27. 4. 2018.

Stavba řešila výstavbu dvou okružních křižovatek v těsné blízkosti na průtahu obcí Horní Suchá. Součástí byly i navazující větve jednotlivých komunikací v délkách nutných pro napojení. Úsek mezi okružními křižovatkami je řešen jako směrově rozdělená komunikace se zeleným pásem uprostřed, na okrajích je umístěn autobusový záliv. Před restaurací je situováno nové parkovací stání. Součástí této stavby jsou i sadařské úpravy a umístěné mobiliáře.

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá Stav křižovatky před rekonstrukcí

Dokončení stavby: 04/2018
Délka výstavby: 11 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 27,1 mil. Kč

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá Průběh realizace stavby

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá Dokončená realizace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.