koronaweb
Menu

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvkové organizace

Stavební práce probíhaly na budově gymnázia, která je prohlášena nemovitou kulturní památkou. V rámci opravy střechy došlo ke kompletní výměně střešní krytiny hlavní budovy gymnázia vč. výměny poškozených a napadených dřevěných prvků krovu. Nová střešní krytina byla realizována z vláknocementových šablon, klempířské práce na složitých a členitých střechách byly realizovány z titanzinkového plechu. Stávající půdní prostory se podařilo v úrovni podlahy půdy kompletně zateplit minerální vatou. V rámci opravy fasád došlo k celoplošné opravě historizujících fasád hlavní budovy gymnázia a objektu tělocvičny. Byly doplněny a obnoveny zdobné prvky z umělého kamene pod dohledem restaurátora. Na rohu ulic Dukelská a Jesenická byly na atice obloukového průčelí osazeny repliky 4 ks pískovcových váz, které byly v minulosti odstraněny. Do fasád se podařilo osadit budky pro rorýse tak, aby v historických fasádách nepůsobily rušivým dojmem. Ve dvorní části u jednopodlažního objektu dílen bylo realizováno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem.

Termíny a náklady realizace:

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019 a ukončeny v listopadu 2020.
Stavební náklady činily 24,1 mil. Kč.

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Stav před rekonstrukcí

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Stav před rekonstrukcí

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Průběh rekonstrukce

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Průběh rekonstrukce

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Průběh rekonstrukce

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Průběh rekonstrukce

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Průběh rekonstrukce

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Stav po dokončení rekonstrukce

Oprava střechy, fasády a zateplení podstřeší Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace Stav po dokončení rekonstrukce

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.