koronaweb
Menu

Krajský majetek a jeho pojištění

Od vzniku kraje je ochrana majetku před jeho poškozením, zničením, ztrátou či odcizením zabezpečována prostřednictvím pojišťovacích společností. V roce 2008 Moravskoslezský kraj přistoupil k realizaci centrálního pojištění nemovitého majetku, tj. také předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření. Od roku 2011 kraj centrálně pojišťuje nejen nemovitý, ale také movitý majetek včetně vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu či újmu. Současnými pojistiteli jsou Generali Česká pojišťovna a. s. a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.

Kraj zabezpečuje správu svých pojistných potřeb prostřednictvím pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s. r. o., Ostrava. Tato společnost zabezpečuje především komunikaci mezi krajem a pojistitelem, spravuje uzavřené pojistné smlouvy kraje, vykonává činnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Největší škodu na majetku kraje způsobily v letech 2009 a 2010 intenzivní lokální povodně, které poškodily zejména mosty a silnice II. a III. třídy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.