koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

Stavba „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ zahrnovala rekonstrukci silnice II/479 v úseku vymezeném křižovatkou se silnicí I/11 (ul. 17. listopadu) a křižovatkou s místní komunikací na ul. Třebovická a rovněž rekonstrukci mostu 479-003 přes koridorovou železniční trať. Byla rekonstruována komunikace v délce 2,15 km. S ohledem na diagnostiku vozovky byly vyfrézovány stávající asfaltové vrstvy společně s provedením recyklace podkladní vrstvy a položeny nové svrchní asfaltové vrstvy vozovky. Zároveň byl stávající asfaltový povrch autobusových zastávek nahrazen cementobetonovým krytem. U mostu byla vzhledem k technickému stavu konstrukce provedena rekonstrukce mostního svršku a sanace betonových nosných konstrukcí spodní stavby.

Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Dokončení stavby: 07/2020
Délka výstavby: 16 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 119,02 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Stav před rekonstrukcí

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Stav před rekonstrukcí

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Stav po rekonstrukci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.