koronaweb
Menu

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně

V listopadu roku 2019 byla dokončena celková rekonstrukce objektu muzea na Hlavní třídě.

Lhůta výstavby: 21 měsíců
Celkové náklady: 113,11 mil. Kč
Stavba: 80,34 mil. Kč
Expozice: 21,37 mil. Kč
Ostatní: 11,4 mil. Kč

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „EFRR“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP) ve výši 98,860 mil. Kč.

Objekt zahrnuje čtyři patra výstavních prostor, badatelnu, prostory pro muzejní pedagogiku a přednášky a mnoho dalšího. Využití našel i muzejní dvůr, který je k dispozici dětem i široké veřejnosti, a to nejen ke vzdělávacím aktivitám.

Předmětem stavebních úprav bylo dokončení celkové rekonstrukce stávající památkově chráněné budovy muzea na ulici Hlavní třída v Českém Těšíně. Jednalo se o dostavbu rozestavěné stavby, prováděné dle stavebního povolení vydaného v roce 1999 a přerušené v roce 2008.

V rámci stavby byly provedeny stavebně-konstrukční i dispoziční úpravy stávající budovy tak, aby následně mohly být v objektu instalovány expozice muzea. Bylo provedeno zajištění krovu, výměna posledního stropu napadeného dřevokazným hmyzem, provedení nových povrchů stěn i podlah, repase původních dřevěných oken a vytvoření truhlářských kopií nových vnitřních dveří. Nově jsou provedeny všechny vnitřní instalace a objekt je nyní přímo napojen na centrální pult policejní a hasičské ochrany.

Také suterén budovy prošel celkovou revitalizací započatou sanací vlhkého zdiva. Budova muzea byla z dvorní strany zateplena, z uliční strany byla provedena oprava historicky zdobné fasády. Před zahájením samotných stavebních úprav byly provedeny demolice tří objektů umístěných ve dvoře za budovou muzea.

Součástí stavby byly také úpravy venkovních ploch zahrnující úpravu oplocení, zpevněných ploch vč. jejich odvodnění, areálové rozvody osvětlení, venkovní mobiliář a sadové úpravy zahrnující také zakomponování chráněných stromů do dvorního areálu muzea.

Nová muzejní expozice představuje vývoj Těšínského Slezska od prehistorie po dobu nedávno minulou a nabízí pohled do života obyvatel tohoto území v minulosti. Jejím prostřednictvím je návštěvník seznámen s bohatou historií regionu, s krajinným prostředím, hmotnou kulturou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. Na návštěvníky čeká historický exkurz do počátků dolování uhlí, přes období spjaté s vládou knížat z rodu Piastovců až po první republiku. Nová je i muzejní knihovna, která se nachází v přízemních prostorách.

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně Postup rekonstrukce

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně Postup rekonstrukce

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně Postup rekonstrukce

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně Postup rekonstrukce

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně Rekonstruovaná výstavní budova

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.