koronaweb
Menu

Sanace svahu a oprava chodníku v Novém Jičíně

Původní oplocení náležející k areálu dětského domova na ul. Revoluční bylo v havarijním stavu, k němuž došlo dlouhodobým vlivem postupného sesouvání nestabilního svahu směrem k přilehlé komunikaci. Důsledkem byl náklon plotové zídky a deformace přilehlého chodníku. Pro návrh řešení a následné odstranění tohoto stavu byl proveden podrobný geologický průzkum a na základě jeho výsledků byla zpracována potřebná projektová dokumentace.

V rámci realizace stavby byla na základě této projektové dokumentace provedena sanace svahu, vybudována odvodňovací soustava, odstraněno původní plotové těleso a nahrazeno novou gabionovou opěrnou stěnou se zábradlím. Byl rovněž vybudován nový přilehlý chodník pro pěší a provedena potřebná sadová úprava.

Zahájení stavby: 8/2019
Dokončení stavby: 12/2019
Délka výstavby: 4 měsíce
Náklady na realizaci stavby: 6,5 mil. Kč

Sanace svahu a oprava chodníku v Novém Jičíně Původní stav způsobený sesuvem svahu

Sanace svahu a oprava chodníku v Novém Jičíně Nová opěrná stěna ve směru na Valašské Meziříčí

Sanace svahu a oprava chodníku v Novém Jičíně Nová opěrná stěna – celkový pohled

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.