koronaweb
Menu

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)

Předmětem stavby byla výstavba uceleného úseku komunikace mezi obcemi Sedlnice a Mošnov. Jednalo se o částečnou přeložku a rekonstrukci stávající silnice II/464 a rekonstrukci asfaltových vrstev silnice III/4809 v celkové délce cca 1,9 km. Součástí díla byla také realizace tří křižovatek, nových chodníků, cyklostezky a autobusových zastávek.

Podkladem pro umístění a stanovení rozsahu stavby silnice byla celková koncepce řešení průmyslové zóny Mošnov, jejíž součástí je i koncepce dopravy v tomto území. Silnice tak umožnila kvalitní a kapacitní připojení průmyslové zóny Mošnov na silniční síť a v budoucnu bude fungovat jako přípojka k obchvatu Mošnova.

Projekt rekonstrukce silnice v Mošnově, je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Práce na stavbě, jejíž náklady si vyžádaly téměř 32 milionů korun, probíhaly od září 2016 do září 2017.

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) Stav silnice před rekonstrukcí

Dokončení stavby: 9/2017
Délka výstavby: 12 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 32 mil. Kč

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) Stav v průběhu realizace

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) Stav v průběhu realizace

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) Stav po dokončené rekonstrukci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.