koronaweb
Menu

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

Stavba „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ byla spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020, specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Tato stavba byla zahájena 31. 10. 2017 a již v září roku 2018 byl zahájen provoz na nově zbudovaném kruhovém objezdu na základě povoleného předčasného užívání stavby. Hlavní stavební objekt byl pak zkolaudován 19. 8. 2019.

Stavba řešila propojení ul. Místecké (I/56) a ul. Paskovské (II/478) v Ostravě – Hrabové. Navrhované propojení navazuje na stávající ulici Mostní v křižovatce s ul. Paskovskou. Celková délka nové komunikace je 1,300 km. Součástí stavby jsou mimo jiné i nový kruhový objezd, souběžná stezka pro chodce a cyklisty, mosty přes Šídlovecký potok, přes ul. Domovskou a přes potok Ščučí. Dále byly v rámci stavby provedeny nové sítě technické infrastruktury, úpravy sítí stávajících, odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, protihluková opatření a opatření k začlenění stavby do krajiny.

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa Průběh realizace

Dokončení stavby: 08/2019
Náklady na realizaci stavby: 129,9 mil. Kč

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa Stav po ukončení realizace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.