koronaweb
Menu

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů

Jedná se o rekonstrukci komunikace o celkové délce 3.444 m, rekonstrukci mostu ev. č. 647-030..3 na ulici Plzeňské přes ulici Výškovickou, rekonstrukci mostu ev. č. 647-032..1 na ul. Plzeňské nad tramvajovou tratí na ul. Palkovského, rekonstrukci silničních částí podchodu nad spojnicí ul. Tylova a Starobělské, rekonstrukci přemostění vodovodu na ul. Plzeňské, rekonstrukci silniční části podchodu pod ul. Plzeňskou na ul. Dolní, částečnou rekonstrukci silniční části podchodu na ulici Dolní a rekonstrukci silniční části podchodu pro pěší na ul. Hulvácké. Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Most nad ulicí Plzeňskou byl rekonstruován v silniční části, mostní nosníky byly vyzdviženy, mostní ložiska vyměněna, nosné prahy sanovány a vytvořena nová skladba krytu mostu. Pro bezpečný průjezd tramvají a chodců pod mostem byla sestavena ochranná konstrukce. Most nad tramvajovou tratí na ulici Palkovského byl částečně demolován a nově vystavěn. Z původního mostu zůstaly pouze 2/3 nosných pilířů. Na vozovce byla použita jako finální obrusná vrstva se sníženou hlučností.

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů Stav silnice před rekonstrukcí

Dokončení stavby: 7/2018
Délka výstavby: 14 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 160,3 mil. Kč

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů Průběh realizace

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů Stav po dokončené realizaci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.