koronaweb
Menu

Průběh původní, nedokončené stavby: 2012-2014
Zahájení dostavby: 01/2020
Dokončení celé stavby: 09/2020

Celkové náklady stavby: 66,9 mil. Kč

Podíl MSK: 66,9 mil. Kč

Akce je financována pouze z vlastních finančních zdrojů kraje a zahrnuje kromě výdajů na stavbu včetně souvisejících nákladů (autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka) také výdaje na dodávku jevištního vybavení, tj. zvukovou a světelnou techniku, prvky jevištních tahů, zvedacích stolů apod. a dále výdaje na dodávku potřebného mobilního interiérového vybavení.

Cílem stavby bylo vytvoření malé divadelní multifunkční a bezbariérové scény s kapacitou max. 124 osob, a to v prostorách bývalé kotelny Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace. Předmětem stavby bylo dokončení rozestavěné stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“, kdy původní stavba byla v minulých letech přerušena z důvodu škodní události (zatopení dotčených prostor v srpnu 2013) a následného ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem stavby. Dostavba řešila převážně dovybavení prostor divadelní technologií.

Stavbu realizovala společnost TECHARTSTAV, s.r.o., která byla i projektantem dostavby a činnost technického dozoru a koordinátora BOZP vykonávala společnost CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

Těšínské divadlo - Malá scéna Průběh stavby

Těšínské divadlo - Malá scéna Nový interiér

Těšínské divadlo - Malá scéna Nový interiér

Těšínské divadlo - Malá scéna Nový interiér

Těšínské divadlo - Malá scéna Nový interiér

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.