koronaweb
Menu

Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu

Realizací projektu došlo k vybudování 7 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením v objektu Domova Jistoty v Bohumíně. Jednalo se o kompletní rekonstrukci celé budovy, kromě střechy. Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby uživatelům Domova Jistoty a zkvalitnit podmínky nezbytné pro naplňování standardů kvality sociálních služeb. Došlo ke zvýšení kapacity služby z 20 na 23 lůžek domova pro seniory. Zároveň u všech lůžek došlo k humanizaci služby. Projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb. Výše statní dotace činila cca 6,5 mil. Kč z celkových nákladů projektu 9 mil. Kč

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017 a byly dokončeny v dubnu 2018.

Dokončení stavby:2/2018
Délka výstavby: 210 dní
Náklady na realizaci stavby: 9 mil. Kč

Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu Bourací práce v průběhu akce

Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu Nový vstup do objektu

Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu Nový vzhled interiéru

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.