koronaweb
Menu

Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)

V srpnu roku 2020 byla dokončena akce Výměna okenních a dveřních výplní školy.

Jedná se o komplex školy, která měla 100 let stará dřevěná kastlíková okna a nevyhovující vstupní dveře. Cílem akce bylo zamezení úniku tepla a snížení vysokých tepelných ztrát budovy a tím i nákladů na vytápění objektu školy. V rámci akce došlo k výměně stávajících oken školy za nové plastové s izolačním trojsklem a k výměně vstupních dveří. Na jihovýchodní a jihozápadní straně budovy byla okna osazena venkovními žaluziemi omezujícími přehřátí místností. Venkovní dveře byly nahrazeny hliníkovými a plastovými s bezpečnostním sklem. S ohledem na provoz školy se jednalo o etapizovanou akci, kdy stavební práce byly prováněny především v letních měsících.

Dokončení stavby: 08/2020
Délka výstavby: 7 měsíců
Celkové náklady stavby: 13,5 mil. Kč

Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) Průběh realizace akce

Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) Stav po realizaci akce

Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) Stav po realizaci akce

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.