koronaweb
Menu

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny

Předmětem stavebních úprav byla celková obnova historického památkově chráněného objektu saly terreny a jeho nejbližšího okolí v areálu zámeckého parku národní kulturní památky – Zámek Bruntál. Objekt saly terreny byl dlouhou dobu nevyužívaný a celkově zchátralý. Realizované stavební úpravy v maximální možné míře navrátily stavbě její původní charakter.

Byl znovuobnoven provoz oranžerie v nižším křídle v místnostech s původními cihelnými klenbami, kde bude umístěno lapidárium s menší muzejní expozicí. V prostorách vyššího křídla došlo vestavbou mezistropu k vytvoření posezení s hygienickým zázemím pro návštěvníky, což odpovídá původnímu společensko-kulturnímu využití objektu. Střešní terasy saly terreny budou využívány ke kulturním účelům a k odpočinku návštěvníků zámecké zahrady. Nižší terasa je opatřena novým kovovým zábradlím, jehož členění je shodné s původním secesním. Velká terasa je dostavěna tak, aby její průčelí při pohledu od zámku bylo osově souměrné. Bylo rovněž doplněno zábradlí z pískovcové balustrády. Na obou terasách byly kompletně provedeny nové skladby střešního souvrství. Na vyšší terase je obnovena dlažba z pískovcového kamene. Nižší terasa je provedena jako zelená střecha s možností výsadby drobné zeleně.

Okolní terén kolem saly terreny je upraven tak, aby navazoval na nižší střešní terasu a současně došlo k propojení se zámeckou zahradou. Jsou kompletně vyměněny venkovní i vnitřní výplně otvorů za nové s původním historickým členěním. Po opravě konstrukce krovu věžičky byla střechy věžičky pokryta dřevěným šindelem a na jejím vrcholu je instalována nová hrotnice s plechovou makovicí.

V objektu saly terreny byly zcela nově instalovány rozvody zdravotechniky a elektroinstalace, kdy mimo jiných byla osazena venkovní a vnitřní svítidla, která efektně nasvětlují objekt zvenku a zevnitř. Vytápění a celoroční temperaci objektu zajišťuje podlahové vytápění s dvojicí tepelných čerpadel.

Termíny a náklady realizace:

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 a ukončeny v květnu 2020.
Stavební náklady činily 32,7 mil. Kč.

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav před revitalizací

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav před revitalizací

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav před revitalizací

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav před revitalizací

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav před revitalizací

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Průběh revitalizace

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Průběh revitalizace

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Průběh revitalizace

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Průběh revitalizace

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Průběh revitalizace

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Průběh revitalizace

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav po revitalizaci

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav po revitalizaci

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav po revitalizaci

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav po revitalizaci

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav po revitalizaci

Zámek Bruntál - Revitalizace objektu saly terreny Stav po revitalizaci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.