koronaweb
Menu

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty

Předmětem díla byla oprava fasády na 6-ti pavilonech v areálu Slezské nemocnice Opava. Jednalo se o pavilony A, B, E, F, K, L. Tyto historické a památkově chráněné objekty mají novou štukovou fasádu ukončenou vápenným nátěrem s přídavkem lněného oleje, které se prováděly restaurátorským způsobem. Část fasády pavilonů F, K, L byla zateplena kontaktní zateplovacím systémem ETICS, třídy A minerální vatou v tl. 140 mm. Všechny pavilony byly odkopány až na základovou spáru a provedla se tekutá hydroizolace spodní části objektu včetně aplikace nopové fólie. U pavilonu F byly realizovány čtyři nové anglické dvorky.

Na všech objektech byla vyměněna původní okna za nová dřevěná okna a vstupní dřevěné dveře pavilonu L. Sklepní okna objektů a vstupní dveře byly provedeny jako hliníkové s trojskly.

Dále bylo realizováno zateplení půdního prostoru pavilonů B, E, F, K minerální vatou v tloušťce 240 mm včetně dřevěného roštu a pochozího záklopu z cementotřískových desek. Na pavilonech A, E byla provedena částečná oprava skladby střechy, kde byla realizována nová střešní hydroizolační fólie z PVC, záklop a zateplení střechy.

V rámci elektroinstalace je provedeno nové světelné označení jednotlivých pavilonů a nové svody hromosvodů včetně uzemnění pavilonů A, F, K.

Rekonstrukcí prošly i okolní zpevněné plochy jednotlivých pavilonů, kde byly realizovány nové okapové chodníky a částečně i asfaltové plochy.

Na závěr byly provedeny sadové úpravy kolem jednotlivých pavilonů.

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., IČO: 27800466
TDS a kooBOZP: INKOS-OSTRAVA, a.s.., IČO: 48394637
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., IČO 25849204

Stavba byla spolufinancována z Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Zdroje financování:
Celkové náklady projektu: 82,8 mil. Kč
Dotace OPŽP: 22 mil. Kč
Podíl MSK: 60,8 mil. Kč

Harmonogram projektu:
Stavba: 1. 11. 2019 – 26. 11. 2020
Kolaudace: leden 2021

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Areál nemocnice

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Pohled na budovu A

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Pohled na budovu A

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Pohled na budovu F

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Pohled na budovu F

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Pohled na budovu B

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty Pohled na budovu B

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.