koronaweb
Menu

Návštěva velvyslance Portugalska

V úterý 25. února 2020 přijal hetman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák portugalského velvyslance Luise de Almeida Sampaio.

Na úvod jednání hejtman představil měnící se strukturu regionu, který je v současné době silně orientován na automobilový průmysl, ale i IT sektor a seznámil velvyslance s hlavními nástroji, které Moravskoslezský kraj používá při přeměně regionu, ať už se jedná o subjekty Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezské investice a development, Pakt zaměstnanosti nebo identifikování strategických projektů kraje zařazených do RESTARTu - národního programu pomoci strukturálně postiženým regionům. Zvláště zdůraznil zájem kraje na zavádění informačních technologií v průmyslové výrobě v kontextu průmyslu 4.0, digitalizace, rozvoje mechatroniky a v neposlední řadě i Energie 4.0.

Objasnil, že vedení kraje vidí velkou perspektivu ve vodíkových technologiích, kdy konstatoval: „Chceme zavést zcela bezemisní dopravu, což je pro náš kraj, který trápí časté smogové situace, primárním úkolem. Ve vodíkové mobilitě spatřujeme budoucnost, protože i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá, a tak vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci mnoho lidí a které pomůže kraji v budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí.“

V reakci na to velvyslanec Sampaio sdělil, že v Portugalsku řeší obdobné problémy, kdy velkou pozornost věnují obnovitelným zdrojům energie, pro něž mají příhodné přírodní podmínky a vzhledem ke společným zájmům navrhl uspořádat v rámci portugalského předsednictví Rady Evropské unie v 1. pololetí roku 2021 v Ostravě konferenci, která by se zabývala možnostmi přechodu na nové zdroje energie. Hejtman Ivo Vondrák tuto myšlenku přivítal a ujistil portugalského velvyslance o její všestranné podpoře ze strany Moravskoslezského kraje.

Na závěr jednání oba představitelé společně konstatovali, že pro realizaci těchto záměrů je velmi důležitá také změna vzdělávacího systému, jenž se musí postupně přizpůsobit, aby mohl držet krok nejen z hlediska změn forem, ale zejména obsahu výuky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.