Menu

Pátrací služba Českého červeného kříže

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě.

Cлужба Pозшуку

Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

Cílem služby je:

Podmínky využití Pátrací služby ČČK

O spolupráci lze požádat při ztrátě kontaktu s rodinnými příslušníky z důvodu:

Pátrací služba ČČK nabízí své služby občanům ČR, ale i cizincům, a to v souladu se základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Žádosti jsou přijímány pouze od rodinných příslušníků.

Kontakty:

ua.tracing@cervenykriz.eu
00 420 777 144 271 (16.00-18.00)
Stránky Českého červeného kříže

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.