koronaweb
Menu

Ukrajinští občané mohou jezdit regionálními autobusy a vlaky zdarma pouze do konce září 2022

Bezplatná přeprava Ukrajinců potrvá jen do konce září, od 1. října si budou muset jízdné platit.

Bezplatná přeprava se vztahuje na:

  1. osoby prokazující se:
    • hraniční průvodkou s vlepeným vízovým kódem pro vízum strpění „D/VS/U“ n­ebo vízovým kódem pro vízum dočasné ochrany „D/DO/667–669“ vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
    • cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění – kód „D/VS/U“ nebo vízem dočasné ochrany – kód „D/DO/667–669“ vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
  2. děti do 15 let v jejich doprovodu.

Bezplatné cestování mohou občané Ukrajiny za výše uvedených podmínek využít ve spojích zařazených v ODIS:

Podmínky pro odbavení:

Cestující v regionální autobusové dopravě se při nástupu do vozidla prokáží řidiči některým z výše uvedených dokladů, těmto cestujícím se nebudou vydávat žádné evidenční jízdní doklady.

Cestující v Městské hromadné dopravě v Ostravě se prokáží některým z výše uvedených dokladů při přepravní kontrole cestujících ve vozidlech. V autobusové a trolejbusové dopravě v době od 20:00 do 4:00 hod., kdy je možný nástup do vozidla pouze předními dveřmi, předloží ke kontrole některý z výše uvedených dokladů řidiči.

Cestující v městské hromadné dopravě ostatních měst se při nástupu do vozidla prokáží řidiči některým z výše uvedených dokladů, těmto cestujícím se nebudou vydávat žádné evidenční jízdní doklady.

Cestujícím v železniční dopravě budou v prvních pěti dnech od vyznačení víza vydávány v pokladnách nebo u vlakové obsluhy po předložení některých z výše uvedených dokladů evidenční jízdenky. Po uplynutí této doby budou cestující přepravování bezplatně pouze po předložení některého z výše uvedených dokladů.

Bližší informace o dopravě na tel. čísle: 597 608 508 a na webových stránkách koordinátora ODIS (Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.