Menu

Tisková zpráva – Havířovská nemocnice otevřela zrekonstruovaný psychiatrický pavilon

Havířovské psychiatrické oddělení prošlo celkovou rekonstrukcí, díky které se navýšil lůžkový fond z původních 26 na 44 lůžek. Modernizace a přístavba pavilonu trvala rok, celkové náklady dosáhly 57 milionů korun.

Předmětem komplexní rekonstrukce byla 2.NP a 3.NP objektu psychiatrie, součástí investiční akce byla také jednopodlažní nástavba a navazující stavební úpravy. Díky této rekonstrukci byl navýšen lůžkový fond havířovského psychiatrického oddělení z původních 26 na 44 lůžek. Vzniklo zde nové zázemí pro psychoterapie hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Rekonstrukce přinesla jak výrazné zlepšení úrovně poskytované psychiatrické péče, tak kvalitnější podmínky pro práci ošetřujícího zdravotního personálu. Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie v celkové výši 57,548 mil. korun byla financována z fondů Evropské unie (85%), státního rozpočtu (5%) a dotace Moravskoslezského kraje (10%).

„Zdravotnictví je jednou z oblastí, do které je bez jakýchkoli pochybností potřeba investovat. Moravskoslezský kraj proto financuje celou řadu důležitých projektů všech svých zdravotnických zařízení. Modernizovaný pavilon psychiatrie zdaleka není jediným projektem, který kraj v Nemocnici Havířov podpořil. Z minulosti mohu připomenout například nové oddělení radiodiagnostiky s magnetickou rezonancí, na kterou šlo z krajské kasy 25 milionů korun. V rozpočtu na příští rok také navrhujeme financování rekonstrukce zdejší dětské JIP, věřím, že návrh krajští zastupitelé schválí a havířovská nemocnice se opět posune o kus dál v kvalitě poskytované péče,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Význam psychiatrie jako klinického oboru neustále roste, potřeba péče o pacienta s různými psychickými či duševními poruchami bude i nadále ve 21. století bohužel na vzestupu. Proto jsem velmi rád, že můžeme v naší spádové oblasti, která je v případě naší akutní psychiatrie nadregionální, nabídnout jak rozšířený lůžkový fond, tak i nové terapeutické prostory a další prvky. V souvislosti s reformou psychiatrie a destigmatizací, multioborovým a moderním přístupem k pacientům, jsme nyní nejen odborně, ale i dispozičně vybudovali akutní psychiatrii 21. století“, uvedl ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.

„Jsem velmi rád, že psychiatrická péče bude poskytována v důstojném prostředí, které jsme se snažili vytvořit pro pacienty co nejútulnější a nejpřátelštější, protože i prostředí léčí a má vliv na psychickou pohodu. Pacienti budou mít k dispozici především dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a balkóny. Vše je vybudováno s ohledem na specifická bezpečnostní opatření, nezbytná na akutním psychiatrickém oddělení. Jak ambulantní, tak hospitalizovaní pacienti se mohou těšit na velkorysé terapeutické zázemí, které jsme zútulnili krásnými velkoformátovými fototapetami ze snímků pořízených dronem z autorské dílny fotografa Martina Friedela, které zachycují místa našeho kraje. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, máme velkou radost z toho, že se původně plánovaný termín rekonstrukce, který byl 1,5 roku, zkrátil o 6 měsíců a my můžeme tyto krásné nové prostory využívat po roce intenzivních stavebních prací již dnes“, řekl primář psychiatrického oddělení Michal Samson.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.