Menu

Tisková zpráva – Krajští úředníci opět uklízeli přírodu

I letos se zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě zapojili do celorepublikové dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se tradičně pořádá u příležitosti Celosvětového úklidového dne. Po dvou letech se vrátili k přírodní památce Niva Morávky. Sesbírali tu 1,12 tuny odpadu.

Do boje s odpadky se pustilo přes třicet dobrovolníků, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Čekalo je odklízení plechovek, skleněných a plastových lahví, igelitových tašek, obalů, vysloužilého elektra, pneumatik a další odpadků, které se jejich majitelé rozhodli vyhodit do přírody. Nouze nebyla ani o raritní kousky.

„Tato nevšední lokalita díky chování nezodpovědných lidí připomínala spíše smetiště než zvláště chráněnou přírodní památku. Rozhodli jsme se odpady sesbírat, naložit s nimi, jak se patří, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí. Nejde jen o samotný sběr odpadů, ale o aktivitu budující vztah k přírodě a společenskou odpovědnost. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na ekologickou výchovu a osvětu a nehodláme v tomto počínaní polevit, “ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš. Upřesnila, že cílem ochrany této přírodní památky je zachování úseku řeky Morávky jako alpínského toku se štěrkovými náplavami, jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami.

Úklid odpadků je jednou z mnoha aktivit krajského úřadu, které jeho zaměstnanci vykonávají nad rámec svých pracovních povinností. „Těší mě, že našim zaměstnancům není lhostejné, jak vypadá jejich okolí, a že obětují kousek svého pohodlí pro ochranu životního prostředí. Že na tyto aktivity prostě slyší. Už předloni se do akce, kterou jsme zorganizovali na stejném místě, zapojila třicítka dobrovolníků a sesbíranými odpadky naplnili dva velkoobjemové kontejnery,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

V uplynulých čtyřech letech se do této akce zapojilo zhruba 140 dobrovolníků z Moravskoslezského kraje, sesbírali více než 14 tun odpadků.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.