Menu

Tisková zpráva – Lidé v Moravskoslezském kraji třídí odpad rok od roku lépe

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a Elektrooskar. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 14. září 2021 na slavnostním ceremoniálu v prostorách frýdeckého zámku zástupci Moravskoslezského kraje, společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Hygienická opatření v souvislosti s pandemií koronaviru donutila mnoho pracujících, včetně jejich dětí zůstat doma. Samozřejmě začalo mnohonásobně narůstat i množství komunálního odpadu. Je potřeba si důležitost třídění neustále připomínat, abychom se jednou neutopili v odpadcích. V posledních letech cílíme naši kampaň především na děti, např. prostřednictvím startovacích sad pro prvňáčky. Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění každoročně ze svého rozpočtu statisícové částky. Ocenění dnes předaná obcím má jejich zástupce motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ sdělila radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností obsadilo město Frýdlant nad Ostravicí následovaný Jablunkovem a Bohumínem. V obcích nad 2 000 obyvatel dominovaly Hukvaldy, druhá byla obec Trojanovice a třetí Kozlovice. V kategorii obcí od 801 do 2 000 obyvatel patří první příčka obci Morávka, druhé místo obsadil Milíkov a třetí příčku Metylovice. Mezi malými obcemi do 800 obyvatel nejlépe třídili obyvatelé obce Tvrdkov, druhá skončila Nová Pláň, třetí pak obec Krásná.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan roku. Absolutním vítězem této speciální ceny je letos město Příbor. Město Příbor v uplynulém roce velmi intenzivně pracovalo na svém odpadovém hospodářství a zasloužilo se tak o výrazné zlepšení.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje 450 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 32 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu, v některých městech se osvědčilo třídění do pytlů, nebo jsou využívány sběrné dvory, sběrná místa či místní výkupny“ uvedla ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2020 připadlo 21,1 kg vytříděného papíru, 16,5 kg plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy průměrně 52,3 kilogramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje. Všem občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ uvedla na závěr krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že lidé v Moravskoslezském kraji s odpady nakládají rok od roku lépe. Zatímco v roce 2004 vytřídil jeden občan ročně v průměru 20 kilogramů odpadu, před třemi roky to bylo 47 kilogramů.

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2020

Obce do 800 obyvatel

Obce od 801 do 2 000 obyvatel

Obce nad 2 000 obyvatel

Obce s rozšířenou působností

1. Obec Tvrdkov

1. Obec Morávka

1. Obec Hukvaldy

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

2. Obec Nová Pláň

2. Obec Milíkov

2. Obec Trojanovice

2. Město Jablunkov

3. Obec Krásná

3. Obec Metylovice

3. Obec Kozlovice

3. Město Bohumín

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími obec Ostravice a letos poprvé zvítězilo v kategorii obcí s rozšířenou působností město Hlučín.

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění vysloužilých elektrospotřebičů stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích – za rok 2020 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji více než 2 300 tun elektroodpadu“, uvedl regionální manažer ASEKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2020 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv)

Kategorie

Obec / město

Vytříděné elektrospotřebiče

Obce do 2 000 obyvatel

Tvrdkov

27 kg / 1 obyv.

Obce nad 2 000 obyvatel

Ostravice

9 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností

Hlučín

5,8 kg / 1 obyv.

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky, bojlery), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s., který soutěž vyhlašuje, v roce 2020 vysbíral v Moravskoslezském kraji 4 347 tun elektra na 1 328 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 10 000 obyvatel vyhrála obec Tvrdkov s výtěžností 29,96 kg na obyvatele, nad 10 000 obyvatel se na prvním místě umístilo město Frenštát pod Radhoštěm s výtěžností 5,16 kg na obyvatele. V kategorii Skokan roku u měst nad 40 000 obyvatel zvítězilo Statutární město Havířov s meziročním nárůstem sběru o 47 procent. Všichni byli odměněni šekem na 20 000 korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2020 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje)

Kategorie

Obec / město

Výsledek

Města do 10 000 obyvatel

Tvrdkov

výtěžnost 29,96 kg / 1 obyv.

Města nad 10 000 obyvatel

Frenštát pod Radhoštěm

výtěžnost 5,16 kg / 1 obyv.

Města nad 40 000 obyvatel

Havířov

nárůst sběru o 47 %

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.