Menu

Tisková zpráva – Nový ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje

Po velmi úspěšném a rekordním jubilejním 15. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje následuje již 16. ročník. Do letošního ročníku soutěže mohou zájemci přihlásit svá stavební díla do 15. března 2022 (nově možnost podat i elektronickou přihlášku) a zúčastnit se soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje 2021.

Každoročními vyhlašovateli této akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

„Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje je nejen přehlídkou nejzajímavějších realizovaných projektů na území našeho regionu. Je také důkazem toho, že se náš kraj dynamicky vyvíjí, a že v něm působí nadaní lidé, kteří jdou naproti nejmodernějším trendům v architektuře a stavitelství. Ocenění, ale i všechny nominace jsou pro zúčastněné velkou motivací. Držím palce všem projektantům, aby právě jejich práce odbornou komisi zaujala. Rád bych také poděkoval všem investorům, i díky nim se náš kraj mění před očima,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že vítězem loňského ročníku byla rekonstrukce krajského Muzea Těšínska.

„Každá stavba má svůj příběh. Často může být tento příběh komplikovaný, dlouhý, plný vzrušení a překvapení. Od záměru zrealizovat stavbu, až po okamžik jejího dokončení, je zapotřebí absolvovat mnohdy trnitou cestu. Dokončené stavby jsou však poté svědectvím odvahy investorů, kreativity architektů, nápaditosti projektantů a řemeslné zručnosti zhotovitelů. Velmi mě těší, že díky této soutěži můžeme informovat širokou veřejnost o zajímavých stavbách, které vznikají v našem regionu. Věříme, že navážeme na úspěšné minulé ročníky a finále soutěže se stane důstojnou oslavou stavebnictví v Moravskoslezském kraji.“, podotkl technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, pan Ing. Pavel Ševčík.

Přihlášky mohou zasílat architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy a zapsat tak do soutěže dokončené a zkolaudované stavby v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2020 do konce roku 2021. Hodnocení probíhá v rámci šesti kategorií:

1. Kategorie – Stavby občanské vybavenosti
2. Kategorie – Bytové domy
3. Kategorie – Rodinné domy
4. Kategorie – Průmyslové stavby
5. Kategorie – Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby
6. Kategorie – Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje

Hlavním záměrem této akce je nejen seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu, ale také prezentovat a propagovat projekty, stavby, přiblížit jejich nejlepší stavební díla a jejich tvůrce.

„Je vidět, že si soutěž získala prestižní pozici mezi staviteli. Širší záběr soutěže, jež vyhodnocuje stavby v šesti kategoriích, kdy porota hodnotí kromě architektonického výrazu také originalitu řešení, funkčnost stavby a ekonomické parametry, přitahuje soutěžící možnostmi ukázat, že stavitelství je nejen o pěkné fasádě či rovné silnici, ale že má poslání vytvářet příjemné životní prostředí pro lidi, kteří stavby užívají anebo je vnímají ve svém okolí“, zmínil zástupce ostravské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pan Ing. Svatopluk Bijok.

Mezi oceněnými stavbami loňského jubilejního ročníku byly například tyto stavby: v kategorii „Novostavba“ Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín; hlavní cenu v kategorii „Rekonstrukce“ obdržela rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska, která se může také pochlubit oceněním „GRAND PRIX“. Vítěznou stavbou v kategorii „Veřejná prostranství“ se stalo náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka a dalším stavebním dílem, které získalo hlavní cenu v kategorii „Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské“, byla optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice. Ocenění v kategorii „Průmyslové stavby“ získalo sídlo společnosti POLNA corp., s.r.o., Třinec. Dále pak hlavní cenu v kategorii „Stavby mimo území MSK“ získala Smetanova obchodní galerie a městské podzemní garáže, Vsetín.

„V tomto oboru pracuji již dlouhou dobu a jsem moc rád, kolik nových, hodnotných realizací každoročně vzniká. Z naší odborné soutěže je patrná obrovská
energie – odhodlání investorů, erudice projektantů a profesionalita i skrytá dřina stavebních firem. Důkazem jsou stále vysoká čísla přihlášených staveb a jsem moc pyšný na to, kolik energie a odhodlání vnášejí investoři do realizací nových staveb, které jsou nejen kvalitní, účelné, praktické, ale především šetrné k životnímu prostředí. Moc se těším na to, jaká zajímavá díla nám přinese již 16. ročník této soutěže.“,
řekl předseda Obce architektů Ostrava architekt Martin Chválek.

Nejlepší stavební díla bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX.

 „Do naší soutěže se od prvního ročníku konaného v roce 2007 celkově přihlásilo již 560 staveb. Z toho 283 si odneslo ocenění v konkrétní kategorii a hlavní cenu „GRAND PRIX“ získalo již patnáct společností. Určitě stojí za to si prohlédnout přihlášené a oceněné stavby minulých ročníků na webuStavba Moravskoslezského kraje.“, připomněl zástupce organizátora, pan Luděk Lokaj.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.