Menu

Tisková zpráva – Projekt KAPOOO pomůže zlepšit ovzduší v regionu

Díky grantu z Norských fondů začal Moravskoslezský kraj realizovat Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší (KAPOOO). Jeho cílem je na základě podrobného monitoringu zdrojů znečištění navrhnout co nejefektivnější opatření, která povedou ke snížení emisí, a tím ke zlepšení životního prostředí. Výstupy budou zapracovány do nového akčního plánu, který poslouží pro řízení kvality ovzduší například formou specifických dotací.

Projekt KAPOOO pomůže zlepšit ovzduší v regionu
Projekt KAPOOO pomůže zlepšit ovzduší v regionu

Na projektu s Moravskoslezským krajem spolupracují expertní, výzkumná a metodická pracoviště, která dlouhodobě provádějí na národní úrovni metodický vývoj, monitoring a výzkum v oblasti ochrany ovzduší. Jsou to Český hydrometeorologický ústav, Státní zdravotní ústav, Centrum dopravního výzkumu a výzkumná, analytická a projekční společnost pro oblast životního prostředí, zemědělství, lesnictví a rozvoje území Ekotoxa. Podporu projektu vyjádřila také města Ostrava, Opava a Kopřivnice.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Projekt KAPOOO pomůže zlepšit ovzduší v regionu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.