Menu

Tisková zpráva – Deváťáci mají větší výběr, v kraji vznikají nové středoškolské obory

Mechanik elektrotechnik, to je název nového oboru, který vznikl na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích. Obor je zaměřený na drážní techniku a je zaměřený na žáky, kteří chtějí v budoucnu pracovat v Dopravním podniku Ostrava (DPO). Krajská střední škola navázala spolupráci s DPO, který bude nabízet konzultace prostřednictvím svých zaměstnanců, ale také prostory pro praktickou výuku.

Absolventi nového oboru budou umět o drážní vozidla MHD nejen pečovat, ale seznámí se i se zásadami jejich konstrukce včetně ovládání a řízení. „Přímá spolupráce firmy se střední odbornou školou je skvělým modelem, který je oboustranně výhodný jak pro žáky, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. Absolventi škol tak často nacházejí uplatnění bezprostředně po ukončení studia, firmy si své budoucí zaměstnance vychovávají a zaučují ještě před jejich nástupem do ostrého provozu. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel středních škol takováto propojení vítá, středoškoláci nastupují do zaměstnání připravenější, sebejistější a jsou pro firmy okamžitým přínosem a posilou. Prvky duálního vzdělávaní jsou na našich školách zaváděny už od roku 2017. Jsem rád, že podobných partnerství v našem kraji přibývá,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že zájemci se ke studiu nového oboru mohou hlásit letos poprvé, a to v rámci probíhajícího podávání přihlášek na střední školy.

Výukovým prostorem pro středoškolské studenty se stane například pracoviště údržby v areálu tramvají Moravská Ostrava, stejně jako pracoviště údržby na dalších střediscích. Nový obor bude otevřen pro celkem 30 studentů v ročníku. Studium oboru je čtyřleté, zakončené maturitou, navíc ovšem s možností získat po absolvování třetího ročníku i výuční list.

„Studijní obor přímo na míru Dopravnímu podniku Ostrava je pro nás velkým úspěchem, za kterým stojí měsíce vyjednávání, konzultací a příprav. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo, a od září budeme moci být u vzdělávání i inspirování žáků se zájmem o dopravu v Ostravě napřímo. Naše motivace vycházela z toho, že zaškolování případných zájemců, kteří nemají o drážní technice povědomí, přináší časovou a ekonomickou zátěž. Výchovou v rámci studia ve spojení s průběžným kontaktem v podobě odborné praxe, nebo prezentací podniku přímo ve škole, chceme ve studentech vytvořit pozitivní vztah k firmě s dlouhodobou perspektivou. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout,“ prozradil předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Nový obor Mechanik elektrotechnik se dostal do nabídky ostravské Střední školy technické a dopravní po schválení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Ve spolupráci s nejvýznamnějšími sociálními partnery školy jsme se již delší dobu snažili najít cestu k zalepení jakési díry v nabídce, která zůstala po zániku kdysi lukrativního oboru Elektrická trakce v dopravě a podobných. Drážní technika (tramvaje, trolejbusy, železniční vozidla) vyžaduje vysoké odborné znalosti pro oblast výroby, provozu, servisu i obsluhy. Tím spíše vyžaduje cílenou specializaci, která tady citelně chyběla. Ostravský dopravní podnik je jedním z našich tří nejvýznamnějších partnerů (společně se společnostmi ŠKODA a ČD) a to, že se na nás před dvěma lety s požadavkem řešení této problematiky zástupci vedení obrátili, mělo svou logiku v dlouholeté těsné spolupráci, jejíž základ byl položen již před čtvrtstoletím sloučením tehdejší ISŠ dopravní s učilištěm Dopravního podniku v rámci optimalizace sítě škol,“ řekl ředitel Střední školy technické a dopravní Stanislav Zapletal.

„Dopravní podnik Ostrava si v posledních letech vybudoval pověst nejmodernějšího dopravce v zemi. Má výsledky i vize, posunuje dopravu nejen v regionu dopředu. Modernizuje, inovuje, přináší vlastní projekty a nebojí se výzev jako je například vodíková mobilita. Jsem přesvědčen, že studentům nový obor nabízí jistotu i možnost růstu ve firmě, která má pevné základy a slibnou budoucnost,“ sdělil náměstek primátora města Ostravy pro dopravu Miroslav Svozil.

Kromě nového oboru Střední školy technické a dopravní Ostrava rozšířily svou nabídku také další dvě střední školy zřizované Moravskoslezským krajem. Od září 2022 se na opavské Masarykově střední škole zemědělské otevře obor Chemik. Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě pak nově nabízí obor Rekondiční a sportovní masér.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.