Menu

Tisková zpráva – Deváťáci v kraji mají o zhruba čtvrtinu větší zájem o řemesla a technické obory

Zájem budoucích středoškoláků o řemesla a technické obory zvýšila stipendia, která Moravskoslezský kraj vyplácí už čtvrtým rokem. Stipendia se osvědčila, a tak bude kraj v jejich vyplácení pokračovat i v příštím školním roce. Jeden žák může během jednoho ročníku získat až 17 tisíc korun. V krajském rozpočtu je na stipendia v příštím školním roce vyčleněno 13 milionů korun.

„Krajská stipendia mají zvýšit zájem o vybrané obory u absolventů základních škol. Mají pak také motivovat středoškoláky k lepšímu prospěchu a zodpovědnějšímu přístupu ke vzdělávání. Stipendia kraj vyplácí už od školního roku 2017/2018 a pozitivní výsledky jsou více než zřejmé. Zvýšil se zájem o podporované obory a podle ředitelů škol se zlepšil přístup středoškoláků ke studiu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a připomněl, že krajská stipendia jsou vyplácena na středních školách zřizovaných krajem, a to ve vybraných oborech.

„Stipendia mají podpořit obory, které jsou důležité pro rozvoj kraje. Jedná se hlavně o technické obory. Bez nadsázky lze říct, že stipendia v našem kraji zachránila některá řemesla. Zánik hrozil například oborům Klempíř nebo Pokrývač. Před čtyřmi lety se na klempíře hlásilo jen 5 žáků, vloni jich ke studiu nastoupilo 14. O pokrývače byl před stipendii zájem na nule, teď je v tomto oboru celkem 27 žáků, z toho 6 nově přijatých. Výraznější rozdíly jsou i u truhlářů nebo montérů suchých staveb,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a upozornil, že stipendia jsou vyplácena v krajských školách napříč celým krajem. Kromě velkých měst i v Jablunkově, Vítkově, Městu Albrechtice nebo třeba v Rýmařově.

Nárůst zájmu o studium vybraných stipendijních oborů je oproti školnímu roku 2016/2017, kdy stipendia vyplácena nebyla, zřejmý. „Oproti výchozímu roku se počty nově přijatých žáků každoročně zvyšují v průměru o 25 procent. Ve školním roce 2018/2019 jsme dokonce zaznamenali třicetiprocentní navýšení zájmu. Kromě stipendií má v tomto jistě svůj podíl i naše mediální kampaň Řemeslo má respekt,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že původně bylo stipendii podporováno 16 oborů vzdělávání, nyní jich už je 27.

Krajské stipendium obsahuje v závislosti na oboru vzdělání motivační a prospěchovou složku nebo jen prospěchovou složku stipendia. „Motivační stipendium má žáky přimět k zodpovědnosti, pravidelné docházce a celkovému aktivnímu přístupu. Pokud žák plní všechny nastavené podmínky, může získat 700 korun měsíčně. Prospěchové stipendium je odstupňované podle studijních výsledků. Za jedno pololetí může středoškolák dostat jeden, tři nebo dokonce pět tisícovek,“ vyčíslil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Prospěchovou i motivační složkou stipendia mohou být podpořeni žáci 10 oborů vzdělání s výučním listem. Jedná se o obory Nástrojař, Klempíř, Pekař, Řezník – uzenář, Kominík, Tesař, Montér suchých staveb, Zedník, Pokrývač a Malíř a lakýrník.

Prospěchovou složkou stipendia mohou být podpořeni žáci 4 oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) a dalších 13 oborů vzdělání s výučním listem (Karosář, Autolakýrník, Jemný mechanik, Strojník silničních strojů, Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Autoelektrikář, Výrobce potravin, Výrobce potravin, Železničář, Zahradník a Ošetřovatel).

V prvním roce vyplatil MSK na stipendiích 3,1 milionu korun. V následujícím školním roce to bylo 6,6 milionu, ve školním roce 2019/2020 šlo na krajská stipendia 10,4 milionu korun. Pandemie koronaviru stipendia neovlivnila, středoškoláci na ně měli nárok i během distanční výuky. V aktuálně probíhajícím školním roce by mělo být vyplaceno odhadem 13 milionů korun, pro příští školní rok je v krajském rozpočtu na stipendia alokováno rovněž 13 milionů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.