Menu

Tisková zpráva – Hejtman podepsal smlouvu o novém úvěru

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák podepsal se zástupci České spořitelny smlouvu o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru. Ta umožní za velmi výhodných podmínek čerpat v letech 2021 až 2024 finanční prostředky v celkovém objemu 3 miliard korun. Tento úvěr bude kraj splácet v letech 2026 až 2035 rovnoměrnými ročními splátkami ve výši 300 milionů korun. Moravskoslezský kraj tak nebude v nejbližších letech zatížen zvýšenými splátkami jistiny.

Úvěr byl přijat za oboustranně výhodných podmínek. Úroková sazba tohoto úvěru se odvíjí od hodnoty plovoucí sazby 6měsíční Pribor, která je ponížena o vysoutěženou zápornou odchylku. Takto levný zdroj financování Moravskoslezský kraj získal zejména díky svému dlouhodobému transparentnímu způsobu hospodaření, o čemž svědčí rating A1 s výhledem stabilním udělený mezinárodní agenturou Moody´s.

O přijetí tohoto úvěru, který kraji umožní i přes koronavirovou pandemii pokračovat v započatých investicích, rozhodli krajští zastupitelé na svém prosincovém jednání.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.