Menu

Tisková zpráva – IVC v Třinci převede Moravskoslezský kraj hasičům. Od státu získá nemovitosti, které budou sloužit veřejnosti

Svým rozsahem v Česku ojedinělou směnu majetku dnes schválili moravskoslezští krajští zastupitelé. Nemovitý majetek v hodnotě přesahující 200 milionů korun mezi sebou smění Moravskoslezský kraj, Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj převede do vlastnictví ČR vlastnické právo k nemovitým a movitým věcem tvořící Integrované výjezdové centrum v Třinci, které potřebují pro svou činnost moravskoslezští hasiči. Naopak z vlastnictví České republiky budou na kraj převedeny nemovitosti v hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, o který požádaly obce, města a další organizace.

„Jde o nemovitosti v katastrech těchto obcí, které by obce a města využily ve veřejném zájmu pro svůj rozvoj, ale nemají zákonný nárok na jejich bezúplatný převod. Musely by je buď koupit v přímém prodeji, anebo by se musely účastnit veřejné elektronické aukce. A tam už hrozí nebezpečí spekulativní koupě,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že směněny budou také nemovitosti, o které mají zájem různé spolky vykonávající veřejně prospěšnou činnost, například Slezská Diakonie, Armáda spásy či Slezská univerzita.

Náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania dodal, že poté, co kraj získá majetek do svého vlastnictví, bezúplatně tyto nemovitosti převede jednotlivým žadatelům. „Za podmínky, že budou nadále využity k veřejně prospěšným účelům,“ zdůraznil náměstek hejtmana Jaroslava Kania.

Upozornil, že jde už o druhou trojstrannou směnu majetku tak velkého rozsahu. „Podobným způsobem převedl Moravskoslezský kraj v roce 2020 Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně krajským hasičům. Směnou získal od státu nemovitosti důležité pro všechny občany – školy, dětská centra a další budovy určené pro občanskou vybavenost. Hasiči pak nejmodernější budovu, která jim usnadní jejich náročnou práci, díky směně se jim snížila i administrativní zátěž,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.