Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj a společnost Teva závazky dobrovolné dohody i přes koronavirus dodržely

Moravskoslezský kraj a společnost Teva Czech Industries se i vloni zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec svých zákonných povinností a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Své sliby splnily, i když kvůli pandemii koronaviru nebyla naplněna finanční výše některých závazků.

„Jedním ze způsobů, jak lépe chránit životní prostředí v regionu, je zodpovědný přístup velkých podniků, které se snaží na minimum snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí využitím nejmodernějších technologií, a jsou ochotny udělat i něco navíc nad rámec svých zákonných povinností. Cením si toho, že se už 7 podniků v dobrovolných dohodách s Moravskoslezským krajem zavázalo k dalším krokům, které situaci v našem regionu zlepšují. Společnost Teva je jedním z nich a podle hodnocení závazků minulého roku své sliby i přes složitou epidemickou situaci splnila,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj podle dobrovolné dohody financuje z krajského rozpočtu například nadlimitní čištění komunikací II. a III. tříd v regionu a ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, kteří žijí v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. „Kvůli onemocnění covid‑19 jsme museli zvýšit finanční příspěvky do zdravotnictví, a proto jsme nemohli nadlimitně čistit silnice tak, jak jsme si přáli. Podle původních plánů se uskutečnil pouze první cyklus čištění v květnu, ty ostatní jsme s výjimkou emisně nejzatíženější Ostravy museli redukovat. Podařilo se nám uskutečnit ozdravné pobyty pro 296 předškoláků a 314 žáků prvního stupně základních škol,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj i loni ze svého rozpočtu přispěl na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7,5 tisíce korun. Žadatelům o kotlíkovou dotaci jsme navíc z krajského rozpočtu poslali už skoro 60 milionů korun. Vloni jsme proplatili 4,2 milionu korun. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. Znamená to, že tato instituce, minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Závazky dobrovolné dohody splnila také Teva Czech Industries s. r. o. „V roce 2020 jsme investovali především do nové kryogenní jednotky, a to celkem 21 milionů korun,“ sdělil jednatel opavské společnosti Teva Czech Industries Richard Szrajber. „V současné době provádíme další technické úpravy a instalace doplňujících zařízení tak, aby zařízení při svém provozu bezpečně garantovalo emisní limity. Další téměř 4 miliony korun jsme vložili do úprav technologií, které vedou ke snížení emisí oxidu dusíku při spalování zemního plynu. Naše kotelna nyní plní nejpřísnější limity pro tyto škodliviny a spolu s předchozím ukončením využívání topného oleje došlo k velmi výraznému poklesu emisí. Nad rámec dohody jsme zvýšili stupeň regenerace rozpouštědel jejich recyklací a snížili tak spotřebu surovin. Další finanční prostředky jsme věnovali například na výsadbu nových stromů v areálu společnosti nebo na řadu interních vzdělávacích aktivit v oblastech prevence a zdraví zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany životního prostředí v domácnostech a místních komunitách,“ doplnil Richard Szrajber.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.