Menu

Tisková zpráva – Na ekonomické transformaci regionu se budou podílet i moravskoslezské firmy

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák projednal účast moravskoslezských firem na ekonomické transformaci regionu. Online setkání se účastnili zástupci České manažerské asociace, jejíž Elite Klub sdružuje představitele významných firem v Moravskoslezském kraji. Debata se týkala jeho transformace, připravovaných rozvojových projektů a jejich dopadu na regionální firmy. Mezi důležitými body byla energetika z alternativních zdrojů, teplárenství, využití vodíku v dopravě a budoucnost těžby uhlí.

„Velmi oceňuji konstruktivní přístup moravskoslezských firem sdružených v České manažerské asociaci. Setkání prokázalo, že kraj a soukromý sektor dokážou strategicky spolupracovat. Tato kooperace je víc než nutná, Moravskoslezský kraj prochází dynamickou a zásadní proměnou, která se bez součinnosti s místními podnikateli a velkými firmami neobejde. Setkání potvrdilo, že krajské strategie a vize soukromého sektoru jsou v souladu. Budu rád, když se místní firmy budou na transformaci našeho kraje aktivně podílet a jsme připraveni je v mnohém podpořit,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upozornil, že velkou část projednávaných projektů budou realizovat právě soukromé firmy.

Debata se věnovala hlavně dopadům útlumu těžby černého uhlí v OKD. „Přistupujeme k tomu obezřetně hlavně z důvodu, že na černém uhlí z OKD je závislé vytápění pro zhruba 600 tisíc lidí. To je asi polovina Moravskoslezského kraje. Ekonomicky je na OKD závislých 20 tisíc zaměstnanců přímo a dalších 80 tisíc nepřímo,“ prohlásil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl a energetiku Jakub Unucka. Odpovědí na ekonomická a sociální rizika je dopadová studie s názvem „Odchod od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“, kterou zpracovalo Moravskoslezské energetické centrum.

Hejtman Ivo Vondrák pak představil POHO2030 – rozvojový program pro pohornické území. Jeho realizace se plánuje na území 62 km² mezi městy Karviná, Orlová a Havířov. Garantem programu je krajská akciová společnost MSID. „S koncem těžby je potřeba nastavit směr, kterým se využívání území bude ubírat. Zapojením firem do čerpání fondů určených na transformaci máme jedinečnou, ne‑li jedinou možnost ty zásadní projekty zrealizovat,“ vysvětlil vedoucí rozvojových projektů MSID Petr Birklen. Program zahrnuje přípravu rozvojových ploch pro průmysl, podnikání, rozvoj udržitelné energetiky, uchování hmotného a nehmotného kulturního dědictví, zajištění přírodních hodnot a zpřístupnění území veřejnosti.

POHO2030 je součástí „Transformačního plánu MSK“ financovaného z Operačního programu Spravedlivé transformace. Jedná se o strategický projekt, který nesoutěží s ostatními. Vzniká tak možnost přinést do kraje finanční podporu přes 100 miliard korun. Jeho projektová příprava a realizace bude v letech 2022-2028. Moravskoslezské firmy se mohou zapojit do přípravy výzev projektů.

Účastníci setkání na závěr potvrdili smysluplnost takových setkání. „Naši manažeři dostali inspiraci, kam směřovat své strategické záměry rozvoje. Představitelé kraje zase od nás získali potvrzení, že se najdou v regionu firmy, které mají zájem se na transformaci aktivně podílet,“ uzavřel prezident České manažerské asociace Petr Kazík.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.