Menu

Tisková zpráva – Opuštěné nebo ohrožené děti mají v Opavě nové útočiště

Děti, o které nemá nečekaně kdo pečovat nebo se ocitly v nebezpečí, ochrání Kopretina. Tak se jmenuje nové Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nachází se v Domově sester Slezské nemocnice v Opavě, provozovat jej bude Centrum psychologické pomoci, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Kopretina spouští provoz 1. března 2022.

„Pro malé děti a jejich zdravý vývoj je nesmírně škodlivé, když se ze dne na den nebo dokonce z hodiny na hodinu ocitnou bez vstřícného zázemí. Může se to stát například po autonehodě, kdy jsou rodiče hospitalizováni a nikdo z širší rodiny nemá možnost se o dítě postarat. Bohužel se stává, že okamžitou pomoc potřebují děti, u kterých se ukáže, že jsou týrané nebo jinak ohrožené. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zkrátka slouží dětem, které jsou nečekaně vytrženy ze svého prostředí a nemá o ně kdo řádně pečovat. Často se jedná o velmi smutné příběhy, proto je potřeba, aby se naše společnost o tyto děti co nejlépe postarala,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že zařízení dětem poskytne ubytování a stravu, pomoc se zvládáním osobní hygieny a další náležitosti běžného života. Dětem se zde ale také dostane sociálně terapeutické péče a psychologické či jiné odborné pomoci, kterou zajistí pracovníci Centra psychologické pomoci.

Zařízení Kopretina bude působit v budově Domova sester v Opavě na Olomoucké ulici. Budova, která patří Slezské nemocnici v Opavě, prošla rekonstrukcí dokončenou v květnu minulého roku. Dvě patra Domova sester (druhé a třetí) využívá Centrum psychologické pomoci. Ve druhém patře sídlí Rodinná a manželská poradna Opava, třetí patro bude sloužit Kopretině, tedy okamžité pomoci dětem.

„Pro děti jsou připravené čtyři plně vybavené byty, zázemí zde může najít až sedm dětských klientů. Je zde i zázemí potřebné pro sociální pracovníky a pracovníky přímé péče, kteří dětem poskytnou základní péči včetně přípravy do školy nebo je například doprovodí k lékaři. Kopretina má i vybavenou jídelnu, kuchyňku, společenskou místnost a hernu. Terapie a další odborné činnosti budou probíhat ve speciální místnosti, takzvaném snoezelenu. Je to prostředí, které má navodit atmosféru důvěry, má dětem napomoci ke zklidnění a otevřenosti tak, aby jim naši pracovníci mohli co nejlépe v jejich těžké situaci pomoci,“ vysvětlila ředitelka Centra psychologické pomoci Renáta Chytrová s tím, že děti budou moci využívat nové venkovní dětské hřiště v areálu Domova sester. Dětem nejrůznějšího věku nabízí herní a sportovní prvky, také zahradní domek na hraní.

Vybudování a vybavení celého zařízení vyšlo na 1,63 milionů korun, součástí projektu bylo i venkovní dětské hřiště. Veškeré náklady pokryl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který Centrum psychologické pomoci zřizuje.

V Moravskoslezském kraji se spolu s Kopretinou nachází celkem 5 zařízení, které poskytují okamžitou pomoc opuštěným nebo ohroženým dětem. „V našem regionu je v takovýchto zařízeních celkem 63 míst pro děti do 18 let. Děti zde pobývají přechodně, než se jejich situace vyřeší a mohou se buď vrátit do své rodiny, nebo přejdou do dětského domova. Někdy to je několik dnů, jindy to mohou být týdny, záleží na individuálních okolnostech a konkrétní situaci. Ze zákona mohou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zůstat maximálně šest měsíců,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že aktuálně je ve všech zařízeních v kraji umístěno 45 dětí. Za posledních 12 měsíců bylo přijato 281 dětí, takže průměrně přichází 23 dětí měsíčně. Počet umístěných dětí se rychle mění, jde o krizové řízení.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou určená pro děti od narození až do dovršení dospělosti. Pečují o ohrožené děti, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, je ohrožen jejich život nebo zdraví a příznivý vývoj, nebo jde o děti týrané, zneužívané nebo zanedbávané. Děti do těchto zařízení přicházejí pouze v případě, že jejich situaci nelze řešit jiným způsobem, například umístěním v širší rodině nebo pěstounské péči na přechodnou dobu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.