Menu

Tisková zpráva – Studenti se vrátí na stáže ve firmách

Moravskoslezský kraj opět přispěje na stáže žáků a studentů ve firmách. Po dvou letech, kdy tuto spolupráci mezi podniky v regionu a vzdělávacími institucemi omezila pandemie koronaviru, si firmy opět mohou požádat o peníze pro stážisty i odborníky, kteří se stážistům budou věnovat. Celkem kraj firmám rozdělí 5 milionů korun.

„Tento dotační program vyhlašujeme už od roku 2017. Chceme tímto způsobem posílit propojení vzdělávání s praxí. Zaměstnavatelé, kteří se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitní pracovní síly, dostávají příležitost zaučit si šikovné stážisty. Stáže jsou přínosné i pro mladé lidi, žáci a studenti si ověří teorii ze školy v reálném provozu, nasbírají zkušenosti i dovednosti a tím si i zlepší uplatnitelnost na trhu práce,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

O dotaci si mohou požádat všechny podnikatelské subjekty v regionu, které chtějí nabídnout zázemí pro odborné stáže žákům středních škol, ať už maturitních nebo učňovských oborů, ale také studentům vyšších a vysokých škol. „Od roku 2017 jsme podpořili celkem 139 projektů, mezi firmy jsme už na stážisty rozdělili přes 21 a půl milionu korun. Dalších pět milionů máme připraveno do tento rok. Tyto peníze mohou firmy využít na mzdy stážistů, ale i mentorů, kteří se mladým lidem odborně věnují a denně je v rámci praxe provázejí. Mladí lidé mohou stáže absolvovat v celé řadě odborností, od zdravotnictví a lázeňství přes technická zaměření jako jsou strojírenství, energetika nebo například doprava, až po umělecké obory, mezi kterými jsou třeba design či restaurátorství,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška s tím, že krajský úřad žádosti o příspěvky na stáže bude přijímat od 29. března do 19. dubna 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.