Menu

Tisková zpráva – Téměř 15 milionů korun půjde z krajské kasy na podporu seniorů, rodin a lidí s handicapem

Přes 130 projektů, které pomáhají lidem řešit složitou situaci v sociální oblasti, finančně podpoří Moravskoslezský kraj. Krajští zastupitelé dnes rozhodli o tom, že 15 milionů korun půjde na podporu aktivního stárnutí seniorů, osob se zdravotním postižením, rodinnou politiku a sociálně právní ochranu dětí, prevenci kriminality či osob, kterým hrozí sociální vyloučení.

„Kraj musí aktivně podporovat lidi, kteří se bez pomoci ostatních neobejdou. O tom je podpora v sociální oblasti, tady každá koruna dává smysl. Je nezbytné podporovat preventivní aktivity, ať už v oblasti partnerských vztahů či kriminality, tak přímo činnosti, které se věnují seniorům, zdravotně znevýhodněným, rodinám či sociálně vyloučeným osobám. Vnímám, že tato podpora se vrací a občané v Moravskoslezském kraji jsou vnímavější a sociálně zodpovědnější,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Zdravé stárnutí a prorodinná politika

O krajskou dotaci mohly požádat organizace se zkušenostmi v činnostech pro osoby starší 60 let. „Chceme podpořit aktivní trávení volného času seniorů, ukázat jim, že věk je jen číslo. Mohou využít organizované výlety za poznáním, kulturou, využít sportovních aktivit či vzdělávání, zkrátka chceme umožnit našim starším spoluobčanům trávit čas aktivně a ve společnosti vrstevníků. Letos jsme proto mezi 44 projektů rozdělili přes 3 miliony korun,“ řekl námětek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že podpořené projekty mají posílit nejen aktivity v oblasti zdraví a vzdělávání, ale i mezigenerační vztahy a nově i dobrovolnictví u seniorů.

Další prostředky z krajského rozpočtu podpoří konání sportovních her s mezinárodní účastí v Ostravě. Rada seniorů České republiky na uspořádání VI. ročníku sportovních her obdrží příspěvek 250 tisíc korun.

Zapojit se do aktivního života mají starším lidem pomoci i Senior Pasy, na které letos Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěje 505 tisíc korun. „Lidé nad 55 let mohou díky Senior Pasům využívat slevy na cestování, sportovní a relaxační aktivity či vstupy na turistické atraktivity. Prostřednictvím webových stránek www.seniorpasy.cz si mohou vyhledat informace o plánovaných akcích nejen v našem regionu, ale i v celém Česku. Senior pasy si mohou občasné vyřídit zdarma přes internet nebo například v Senior Pointech v kraji. Aktuálně Senior Pas v Moravskoslezském kraji vlastní přes 29 tisíc lidí, kteří mohou čerpat výhody u 463 registrovaných poskytovatelů. Ani stávající uživatelé nepřijdou zkrátka, každoročně je do projektu zapojeno 150 nových subjektů poskytujících slevu na území Moravskoslezského kraje,“ upřesnil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a dodal, že do aktivního života chce kraj zapojit i rodiny s dětmi, a to prostřednictvím Rodinných pasů. „Podobné výhodné nabídky volnočasových aktivit nebo i v běžných denních nákupech mohou využívat rodiny s minimálně jedním dítětem do 18 let. Těm je určen Rodinný pas, o který mohou rodiny rovněž zdarma požádat,“ upozornil náměstek hejtmana Jiří Navrátil. Do projektu Rodinné pasy je zapojeno téměř 4,5 tisíce rodin, které mohou využívat výhody u 3721 registrovaných poskytovatelů.

Moravskoslezský kraj také podporuje organizace zaměřené na služby pro rodiny, prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice, na rozvoj náhradní rodinné péče, podporu ohrožených dětí, či podporu dobrovolnictví pro rodiny s dětmi a osoby do 60 let se zdravotním postižením. Na 35 projektů v této oblasti půjde z krajského rozpočtu téměř 4,5 milionu korun. „Příspěvek od kraje využijí organizace například na podporu stability a autonomie rodiny, poradenské činnosti vedoucí k úspěšnému zapojení dospívajících dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do pracovního procesu, na propagaci pěstounské péče a také na poskytování krizové pomoci ambulantní formou, poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci nebo na podporu dobrovolnictví,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Pomoc potřebným

Na podporu 51 projektů, jejichž smyslem je například vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, zmírňování následků sociálního vyloučení nebo prevence kriminality, kraj přispěje více než 6 milionů korun. „Kromě seniorů či rodin se snažíme zapojit do běžného společenského prostředí i osoby se zdravotním postižením. Důležité je podpořit destigmatizaci těchto osob nebo aktivity pro pečující v domácím prostředí. Nesmíme zapomínat také na ty, kterým z nejrůznějších důvodů hrozí sociální vyloučení. Nejčastěji jde o projekty ve vyloučených oblastech. Podporujeme také prevenci kriminality. Krajské peníze tak jdou například na osvětové akce, probační a výchovné programy, pobytové letní tábory nebo třeba resocializační programy pro dospělé,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.