Menu

Tisková zpráva – Ve Staré Bělé začne rekonstrukce silnice spojující tento ostravský obvod s Polankou nad Odrou a Klimkovicemi

S prvním červnovým dnem začne dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce silnice II/478 spojující ostravské městské obvody Starou Bělou a Polanku nad Odrou s Klimkovicemi. Stavba, která potrvá do poloviny příštího roku, bude rozdělena do dvou částí.

Náklady na rekonstrukci, které přesáhnou 81 milionů korun, budou z 85 procent spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z 5 procent ze státního rozpočtu a 10 procent půjde z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Průtah Starou Bělou by měl být hotov do konce letošního roku. V příštím roce se bude rekonstruovat tato spojnice v Polance nad Odrou až do Klimkovic

„Společně s hlavním zhotovitelem stavby společností STRABAG se budeme snažit co nejméně lidem komplikovat život. Ale bez určitých omezení pro řidiče, obchodníky a obyvatele těchto městských částí se to bohužel neobejde. Prosím je o pochopení, ohleduplnost a trpělivost,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Rekonstrukce průtahu Starou Bělou začne 1. června a uskuteční se ve třech etapách. Automobilová doprava bude odkloněna na objízdné trasy, které budou viditelně značeny, změní se také organizace autobusových linek.

„Obyvatelům Staré Bělé, kteří mají ke svým domům pouze jediný příjezd z rekonstruované Mitrovické ulice, stavbaři samozřejmě umožní se k nim dostat. Výjimkou bude pouze období, kdy se vozovka bude sanovat po celé šíři, a nebude moci na ni vjet vůbec nikdo. Příjezd k nemovitostem nebude možný ani při pokládce živičných vrstev, i když to už půjde spíše o krátkodobé omezení. Obyvatelé pak budou moci zaparkovat auto poblíž své nemovitosti, nebo přijet z jiné strany,“ popsal námětek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka. Upozornil, že hlavní zhotovitel bude obyvatele o všech opatřeních, postupu prací a délce omezení průběžně informovat.

S určitým omezením budou muset počítat také cyklisté. Ti budou muset na dvou místech křížení cyklostezky s opravovanou silnicí sesednout z kola. „Vše bude opět důkladně vyznačeno. Chodci nebudou nijak omezeni, v nutných případech budou pro ně vytvořeny provizorní přechody,“ řekl náměstek hejtmana Radek Podstawka s tím, že vše se projednává s představiteli obce. „Jejich připomínky mají velkou váhu, je možné, že ještě budou upraveny navržené objízdné trasy a organizace autobusové dopravy,“ dodal náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Etapy rekonstrukce ve Staré Bělé

  1. Etapa od 1. 6. 2021 až 30. 6. 2021 bude ohraničena ulicemi Plzeňská a ulicí U Sochy.
  2. Etapa od 1. 7. 2021 až 31. 8. 2021 bude ohraničena ulicí U Sochy po ulici Proskovickou. Křižovatka restaurace U Matěje bude uzavřena o víkendu 28. – 29. srpna.
  3. Etapa od 1. 9. 2021 až 30. 11. 2021 bude ohraničena ulicí Proskovickou a ukončena mostem přes Odru.

Organizace autobusové dopravy

  1. Etapa – linky 59 a 29 budou objíždět kruhový objezd na křižovatce ulic Junácké a U Sochy se zastávkou Stará Bělá kostel.
  2. Etapa – bude posílena linka č. 27 do Proskovic. Linka č. 59 pojede po Blanické ulici na smyčku ve Výškovicích jako linka 55. Linka č. 26 pojede z Junácké ulice po Blanické, U Sochy a Mitrovické zpět na Junáckou a Dubinu.
  3. Etapa – nebude jezdit linka č. 59.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.