A A A
Menu

Moravskoslezský kraj pořídil nové byty pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj dokončil projekt Nákup bytů pro chráněné bydlení, jehož součástí bylo zakoupení celkem 5 bytů (jeden v Kopřivnici a čtyři v Krnově), včetně následné rekonstrukce a pořízení nezbytného vybavení. Poskytovateli nových služeb jsou příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje Domov NaNovo a Harmonie.

Cílem projektu bylo vytvořit novou kapacitu sociální služby – chráněné bydlení, díky které může 10 klientů s mentálním postižením žít samostatně. Dochází tak ke zvýšení kvality a dostupnosti této služby.

Moravskoslezský kraj pořídil nové byty pro osoby s mentálním postižením

Samotná rekonstrukce bytů a jejich vybavení proběhla v roce 2019. Klienti se přestěhovali do svých nových domovů na jaře 2020. Na podzim 2020 bylo Moravskoslezskému kraji potvrzeno spolufinancování z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, a to v souhrnné výši 8,778 mil. Kč. Moravskoslezský kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou ve výši 1,309 mil. Kč. Celkové výdaje projektu tak dosáhly 10,087 mil. Kč.