A A A
Menu

Na úřad bez auta!

Ve dnech od 16. do 22. září proběhla již pojedenadvacáté celoevropská kampaň s názvem „Evropský týden mobility“, tentokrát na téma „Bezemisní doprava pro všechny“. Součástí kampaně byl také nám dobře známý „Den bez aut“, v rámci něhož proběhli v řadě měst, obcí a regionů osvětové akce zaměřené na dopravní výchovu a podporu udržitelných forem dopravy – cyklojízdy, pěší výlety, jiné související akce pro děti, dospělé i seniory.

Náš úřad se opět ke kampani připojil, a to v pátek 18. září 2020 v pořadí devátým ročníkem akce:„Na úřad bez auta!“

Smyslem této již zaběhnuté akce bylo, že zaměstnanci, kteří se k akci připojili, nevyužili k dopravě do a z práce svůj osobní automobil, ale dopravili se na úřad jiným alternativním dopravním prostředkem, například na kole, koloběžce, in‑line bruslích nebo veřejnou dopravou, popř. pěšky. Samozřejmě se „počítali“ i zaměstnanci, kteří k cestě do práce využívají veřejnou dopravu nebo alternativní dopravní prostředky pravidelně.

Podpoříili tak myšlenku celého Evropského týdne mobility, jejímž cílem je upozornit na stále narůstající automobilovou dopravu ve městech a ukázat lidem, popřípadě jim nabídnout i jiné, alternativní možnosti dopravy po městě.