Menu

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027

Zastupitelstvo svým usnesením č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019 schválilo novou Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027 (dále jen Strategie). Tato krajská koncepce je zpracována jako střednědobý dokument dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a určuje ve stanoveném období zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a jednotlivých částí jeho území a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů.

Strategie vychází z dlouhodobé vize, určuje prioritní témata rozvoje, stanovuje strategické oblasti změn, kterých chce kraj dosáhnout, navrhuje opatření a typové aktivity, i návrhy strategických projektů, které mají k dosažení cílů vést.

Více než roční spolupráce probíhala s předními experty a zkušenými odborníky v prioritních tématech, kteří byli zapojeni formou pracovních skupin, podíleli se na obsahové části a formulaci strategických cílů, opatření a typových aktivit. Zaměření Strategie je zároveň opřeno o dlouhodobou vizi vedení kraje, koncepce a strategické dokumenty na krajské, národní a evropské úrovni, analytické podklady a studie, šetření, názory a podněty obyvatel Moravskoslezského kraje. Je tedy společnou dohodou o tom, kam má kraj směřovat, jaké typy aktivit má podporovat a realizovat.

Více se taktéž dozvíte na stránkách hrajeMSKrajem, kde se mimo jiné můžete do plánování budoucnosti kraje zapojit i vy.

Hrajemskrajem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.