Menu

Na VŠB‑TUO vznikne unikátní technologické zázemí – vědci pomohou firmám s transformací energie

Vybudování unikátního centra nové generace CEETe, jehož úkolem je pomoci průmyslovým subjektům s přechodem na energetiku s využitím nízkouhlíkových zdrojů v souladu s Evropskou zelenou dohodou, zahájili dnes zástupci Centra energetických a environmentálních studií (CEET) VŠB‑TUO poklepem na základní kámen. Budova sestavená z jednotlivých modulů poskytne zázemí pro technologie a metody, které dokáží vrátit zpět do hry odpady jako alternativní paliva, získat z nich užitečné formy energie a chemické produkty. Investice za 350 milionů korun má být dokončena na podzim roku 2023.

Na VŠB‑TUO vznikne unikátní technologické zázemí – vědci pomohou firmám s transformací energie

„Jedná se o unikátní řešení nejen v tuzemsku, ale i Evropě. Většina zahraničních vědeckých center řeší jen určitou část problémů souvisejících s přechodem od doby fosilních paliv k čisté energii. My naopak můžeme stavět na interdisciplinárním výzkumu a propojení všech součástí CEET i dalších pracovišť univerzity. Díky tomu máme technologie, které umí zajistit přeměnu odpadu na užitečné formy energie, tuto energii krátkodobě uložit a následně využít,“ shrnul poslání nové součásti CEET jeho ředitel Stanislav Mišák.

Vědce inspiroval robot Wall-e, CEETe ale sci-fi nebude

CEETe – Centrum energetických a environmentálních technologií explorer má být mobilním průzkumníkem a přicházet s průkopnickými řešeními. Hlavním záměrem projektu je instalovat unikátní kombinace technologií pro termochemickou přeměnu alternativních paliv a způsobů pro akumulaci a distribuci energií pro zajištění energetické soběstačnosti, včetně vodíkového hospodářství. V areálu VŠB-TUO vyroste základní plná varianta s veškerými podmínkami pro výzkum, od základního až po aplikovaný. Jelikož je systém sestavený podobně jako stavebnice Lego z jednotlivých modulů stejné velikosti, bude možné jeho součásti poměrně jednoduše postavit „na míru“ v jiných lokalitách, s nabídkou služeb pro řešení konkrétních problémů.

„CEETe je sice inspirovaný filmovým robotem, ale v tomto případě nepůjde o sci-fi. Ve velmi krátkém čase chceme ukázat, že problematika alternativní energie je realizovatelná pro celou ČR. Rádi bychom řešení uplatňovali na různých lokalitách v tuzemsku, kde jsou například problémy s odpady, nedostatkem energie nebo je potřeba vygenerovat některé chemické produkty, jako například vodík. Jsme schopni podle CEETe i během měsíce naprojektovat řešení například pro sanaci skládky či pro výstavbu chemického provozu,“ doplnil Mišák, podle nějž bude součástí projektu i osvěta v oblasti cirkulární ekonomiky, energetického využití alternativních paliv, nakládání se srážkovou vodou nebo řízení energetických toků.

Služby využijí firmy i veřejná sféra

Projekt je zářným příkladem spolupráce akademické a aplikační sféry. Služby však bude nabízet i pro veřejný sektor. Právě tak zněl požadavek Moravskoslezského kraje, jenž je partnerem projektu.

„V Moravskoslezském kraji jakožto tradičně průmyslovém regionu má energetika mimořádný význam. Její transformace, která má snížit emise skleníkových plynů a zajistit naši klimatickou neutralitu, dopadá na těžbu uhlí, ale i na výrobce energií a tepla, hutnictví nebo například strojírenství. Nové výzkumné centrum má napomoci zachovat naši energetickou stabilitu, bude mimo jiné zkoumat nové zdroje energie. Těší mě, že se do čela těchto aktivit postavili právě vědci z našeho regionu,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Podle prvního náměstka hejtmana pro energetiku a chytrý region Jakuba Unucky byl Moravskoslezský kraj před pár lety průkopníkem v použití zemního plynu pro pohon stovek krajských autobusů. „A totéž hodlá zopakovat i s vodíkem. Naši vizi vodíkového údolí myslíme vážně, finišujeme vodíkovou strategii, staneme se lídrem ve využívání vodíku v dopravě a komunitní energetice. První autobusy na vodík by měly začít jezdit už příští rok na Havířovsku, na Krnovsku se bude ověřovat využívání vodíku na železnici. Děláme vše pro to, aby na vodík v budoucnu jezdila třeba i popelářská auta, protože ta „smrdí“ pod okny obyvatelům nejvíce. To všechno by nešlo bez odborné spolupráce s experty z VŠB-TUO, proto Moravskoslezský kraj podpořil vznik výzkumného centra CEETe a podpisem memoranda potvrdil i další spolupráci při jeho vybudování. Věřím, že centrum v praxi ověří, jakými technologiemi jsou naše vize realizovatelné,“ uvedl Unucka.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.