Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
NJ D48 D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa od 10. 6. 2021 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 25. 9. 2019 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice – Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část od 30. 9. 2020 ŘSD
NJ I/58 I/58 Mošnov – obchvat od 11. 10. 2022 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2022 / 2023 10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava-Hrabová
most ev. č. 56-048..3, podchod ul. Šídlovecká, omezení provozu
2022/2023 11. 10. 2022 - 15. 12. 2022  ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava, ul. Fryštátská
oprava povrchu, úsek v km 0,720-2,020, omezení provozu
2022 1. 12. 2022 - 31. 12. 2022 ŘSD
OV II/473 Václavovice – hranice okresu FM
oprava povrchu, úsek v km 11,038-11,313, omezení provozu
2022   SSMSK
OV II/479 Ostrava, most ev. č. 479-004,
ul. Opavská, most přes Odru, II. etapa, omezení provozu,
2021/2022 do 15. 12. 2022 MSK IROP
OV MK Ostrava, ul. Na Rovince
oprava povrchu, od Podnikatelská, omezení provozu
2022/2023   OKAS
OV MK Ostrava, lávka nad Bazaly
oprava lávky OV-257L z Nejedlého přes III/4721, omezení provozu na III/4721
2022/2023   OKAS
OV III/46611 Ostrava, Petřkovice
úplná uzavírka, úsek v km 4,930-5,150 (ul. Hraniční – ul. Balbínova)
2022/2023 3. 10. 2022 – 31. 1. 2023 SMO
OV MK Ostrava, Nádražní
výhybka v křižovatce Nádražní × Valchařská, omezení provozu
10/2022   DPO
BR I/45 I/45 Valšov
most ev. č. 45-011, omezení provozu
6-11/2022 do 11/2022 ŘSD
BR I/45 I/45 Brantice
most ev. č. 45-026, omezení provozu
2022 12. 9. 2022 - 14. 12. 2022 ŘSD
BR I/46 Dvorce – průtah II
oprava povrchu, úsek v km 82,920-83,100, omezení provozu
10-11/2022   ŘSD
BR III/45213 Valšov – Roudno
oprava povrchu, úsek v km 0,000-2,300, omezení provozu, po polovinách
2022   SSMSK
BR III/45820 Krnov, ul. Partyzánů
rekonstrukce, modernizace, úplná uzavírka, realizace po etapách
2022/2023 15. 8. 2022 – 12. 12. 2022 SSMSK
FM D48 D48 Horní Žukov
sanace sesuvu v km 66,1, omezení provozu
2022 od 4. 11. 2022 ŘSD
FM I/56 Hodoňovice, protihluková opatření – III. etapa
omezení provozu, úsek v km 4,91-35,57
2022/2023   ŘSD
FM II/486 Hukvaldy, Horní Sklenov
mosty ev. č. 486-011 a 486-012, rekonstrukce mostů, úplná uzavírka v roce 2023, SSZ
2022/2023   SSMSK
FM III/4682 Třinec, ul. Kaštanová
rekonstrukce komunikace, omezení provozu, úplná uzavírka do 31. 8. 2022
2022 11.7. 2022 – 12/2022 SSMSK
KI I/67 Karviná - Louky
silnice I/67, oprava povrchu, úsek v km 5,020-7,950, omezení provozu, SSZ
2022 12. 11. 2022 - 13. 12. 2022 ŘSD
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 – 5/2023  
NJ UK Sedlnice, ul. Gen. Fajtla
výstavba zastávky, omezení provozu
2022   SSMSK
OP I/57 I/57, Opava - Jaktař
úsek v km cca 47,400–48,000, úplná uzavírka
2022 30.10.2022 - 02.01.2023 ŘSD
OP III/4674 Lhota u Opavy
oprava povrchu, úsek v km 0,003-1,042, omezení provozu
2022   SSMSK
OP III/4697
III/46611
Ludgeřovice
okružní křižovatka, omezení provozu
2022   SSMSK
OP III/01130 Opava, ul. Vrchní, Rolnická
oprava povrchu, úseky v km 0,021-0,064, 0,356-0,538 a 1,049-1,469, omezení provozu
2022   SSMSK

Seznam použitých zkratek

BR
Bruntál
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
IROP
Integrovaný regionální operační program
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OVaK
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SMO
Statutární město Ostrava
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
UK
účelová komunikace
VDZ
vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.