koronaweb
Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část od 30. 9. 2020 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV I/11H I/11H Ostrava-Poruba, most ev. č. 11H-137
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
2021 1. 6.2021 - 15. 12. 2021 ŘSD
OV I/11H I/11H, Ostrava Poruba, oprava vodovodu a kanalizace
omezení provozu, střídavý jednosměrný provoz, úsek v km 2,76-2,93
2021 13. 9. 2021 - 21. 11. 2021  
OV I/11 I/11 Ostrava, ul Rudná (od Shopping parku po MÚK s D1)
oprava povrchu, omezení provozu
2022   ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava, ul. Rudná
křižovatka silnic I/11 x I/56, uzavírka SZ sjezdové rampy
2021 5. 10. 2021 - 29. 10. 2021 ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2021 / 2023   ŘSD
OV I/58 I/58 Ostrava, ul. Plzeňská
oprava povrchu, úsek v km 42,279-44,196, omezení provozu
2022   ŘSD
OV II/478 Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá,
úsek Plzeňská - Svinovská, omezení provozu
2021/2022 1. 6. 2021 - 30. 11. 2021 MSK IROP
OV II/479 Ostrava, most ev. č. 479-004,
ul. Opavská, most ořes Odru, omezení provozu,
I. etapa 2021
II. etapa 2022
15. 7. 2021 - 10. 12. 2021 MSK IROP
OV III/4692 Vřesina, průtah obcí
oprava povrchu, omezení provozu, úseky v km 2,270-2,582 a 2,682-4,220
8-9/2021 6. 9. 2021 - 5. 12. 2021 SSMSK
OV III/4692
III/4693
Vřesina, oprava křižovatky
omezení provozu, úsek III/4692 v km 2,582-2,682
8-9/2021 6. 9. 2021 - 5. 12. 2021 SSMSK
OV II/479 Ostrava, ul. 28. října
Výměna kolejových polí na Hulváckém kopci v křižovatce s ul. U Koupaliště
9-10/2021   DPO
OV MK Ostrava, ulice Čapkova
úsek Radvanická - Fryštátská
2021 2. 8. 2021 - 14. 11. 2021 OKAS
OV MK Ostrava, most OV-101
oprava mostu, ulice Na Náspu přes Černý příkop
omezení provozu, SSZ
2021 1. 8. 2021 - 30. 11. 2021 OKAS
OV II/479 Ostrava, Opavská
pevná jízdní dráha, úsek mezi 17. listopadu - Sokolovská
2021   DPO
OV I/56 Ostrava, Hlučínská
rekonstrkce pevné jízdní dráhy, úplná uzavírka
2021 1. 9. 2021 - 14. 11. 2021 DPO
OV I/56 Ostrava, zastávka Důl Odra
rekonstrukce zastávky, úplná uzavírka,
2021 1. 9. 2021 - 14. 11. 2021 SMO
OV   Ostrava
Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko
9-10/2021   DPO
BR I/11 I/11, Žďárský potok - Stará Ves
omezení provozu, úsek v km 189,236 - 192,694
2021   ŘSD
BR I/45 I/45, Nové Heřminovy - Zátor
omezení provozu, úsek v km 32,561-35,000
2021   ŘSD
BR I/45 I/45 Valšov
most ev. č. 45-011, omezení provozu
2021   ŘSD
BR I/57 I/57, oprava propustků
úsek v km 11,070-25,370
2021   ŘSD
BR II/445 Most ev. č. 445-032 Vrbno, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, 2021 19. 4. 2021 - 30. 11. 2021 SSMSK
BR II/459 II/459, Horní Benešov
úplná uzavírka, úsek v km cca 16,900-17,100, provizorní komunikace
2021 1. 8. 2021 - 30. 10. 2021 MPO
BR III/4593 III/4593, Býkov-Láryšov
oprava povrchu, úsek v km 0,000-2650, úplná uzavírka
2021 11. 10. 2021 - 20. 12. 2021 SSMSK
BR III/37014 Mirotínek
oprava povrchu, úsek v km 0,000-1,980, úplná uzavírka
2021 15. 9. 2021 - 31. 10. 2021 SSMSK
BR II/370 Most ev. č. 370-019 Rýmařov, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka 2021 7. 7. 2021 - 30. 10. 2021 SSMSK
FM D56 D56 MÚK Staříč v km 50,000
úplná uzavírka
2021   ŘSD
FM I/11J I/11J okr. F-M, oprava havarijních propustků
omezení provozu
2021   ŘSD
FM I/11 I/11 Jablunkov, most ev. č. 11-200
oprava mostu, omezení provozu
2021 30. 8. 2021 - 7. 11. 2021 ŘSD
FM I/11 I/11 Jablunkov, mosty ev. č. 11-187, 11-192
rekonstrukce mostů, omezeni provozu, SSZ pro každý most samostatně
2021 4. 10. 2021 - 7. 11. 2021 ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek, mosty ev č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3 a 48-051.4
rekonstrukce ramp, úplná uzavírka severní rampy
2021 15. 3. 2021 - 30. 11. 2021 ŘSD
FM I/56 I/56 Frýdek-Místek - Pstruží
omezení provozu, úseky v km 56,000-61,330 a 63,792-65,770
2021 1. 8. 2021 - 11. 11. 2021 ŘSD
FM I/56 I/56 okr. F-M, instalace lanových svodidel
omezení provozu, úsek v km 56,0-66,0
2021 13. 9. 2021 - 15. 12. 2021 ŘSD
FM II/473 Most ev. č. 473-006, Frýdek-Místek
oprava dilatací, omezení provozu
2021 20. 9. 2021 - 27. 10. 2021 SSMSK
FM III/4732 Most ev. č. 4732-2 Bruzovice,
rekonstrukce mostu, omezení provozu, silniční provizorium, SSZ
2021 19. 4. 2021 - 31. 10. 2021 SSMSK
FM III/4848 Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek-Místek
bez dopravních omezení
2021 v realizaci MSK IROP
FM III/48416 Metylovice, I. etapa
oprava povrchu, úsek v km 2,420-4,360, po polovinách, omezení provozu
2021 26. 7. 2021 - 31. 10. 2021 SSMSK
FM III/48310 Most ev. č. 48310-2 Kunčice p. O., rekonstrukce mostu, úplná uzavírka 2021 1. 8. 2021 - 12. 12. 2021 SSMSK
KI I/11 I/11, Havířov, průtah
omezení provozu
2021  do 27. 10. 2021 ŘSD
KI I/48 I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100..1 a 48-100..2
omezení provozu
2021 29. 3. 2021 - 30. 11. 2021 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná - Koukolná
oprava povrchu, omezení provozu, úsek v km 13,953-17,059
9/10 2021   ŘSD
KI III/4728 Orlová
oprava povrchu, úsek v km 0,400-1,000, SSZ
2021   SSMSK
KI III/4735 Horní Bludovice
oprava povrchu, vybrané úseky, SSZ
2021   SSMSK
KI III/4743 Životice - Pacalůvka
oprava povrchu, úsek v km 0,000-0,540, SSZ
2021   SSMSK
KI III/4711 Oprava mostu ev. č. 4711-1 Bohumín přes nádraží,
sanace podhledu nosné konstrukce proti pádu betonu na železniční trať, částečné omezení provozu, výluky na trati
9-12/2021   SSMSK
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 - 2022  
NJ I/47 I/47 Vražné, most ev. č. 47-049
oprava mostu, omezení provozu, úplná uzavírka
2021 2. 8. 2021 - 30. 12. 2021 ŘSD
NJ II/482 Kopřivnice
okružní křižovakta s ul. Francouzská, 2021 přeložky sítí, omezení provozu
2021/2022   SSMSK
NJ II/483 Most ev. č. 483-001 Hodslavice, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka 2021 1. 5. 2021 - 30. 11. 2021 SSMSK
NJ III/4808 Most ev. č. 4808-8 Skorotín,
sanace, úplná uzavírka,
2021 17. 5. 2021 - 31. 10. 2021 SSMSK
NJ III/04736 Suchdol nad Odrou
přestavba propustku na most, staničení km 2,230, úplná uzavírka do 31. 10. 2021
2021 do 31. 12. 2021 SSMSK
NJ III/44014 Luboměř
rekonstrukce propustku, staničneí km 11,900, omezení provozu
2021 do 31. 12. 2021 SSMSK
NJ III/46429 Most ev. č. 46429–1 Sedlnice, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka 2021 7. 7. 2021 - 31. 10. 2021 SSMSK
OP I/46 I/46 Hořejší Kunčice
úsek v km 92,655-93,7002, omezení provozu
2022   ŘSD
OP I/46 I/46 Kobeřice, most ev. č. 46-078
rekonstrukce mostu, omezení provozu, provizorium, SSZ
2021 8. 3. 2021 - 27. 10. 2021 ŘSD
OP I/57 I/57 Skrochovice - Holasovice
oprava povrchu, omezení provozu, úsek v km 38,884-42,237
2022   ŘSD
OP II/460 Most ev. č. 460-006 Velké Heraltice,
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
2021 do 30. 11. 2021 SSMSK
OP II/462 Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice
úplná uzavírka, úsek v km 8,430-9,486
2021/2022 19. 7. 2021 - 30. 11. 2022 MSK IROP
OP III/4429 Silnice III/4429 - rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná, Vítkov
omezení provozu dle etapy realizace, ulice Oderská, Poštovní, Švermova
2021 1. 3. 2021 - 6. 12. 2021 SSMSK
OP III/46611
III/4697
Ludgeřovice
oprava propustku, omezení provozu
2021 do 31. 10. 2021 SSMSK
OP III/4698 Darkovice, průtah
oprava povrchu, úsek v km 0,807-2,438, omezení provozu
2021 30. 8. 2021 - 31. 10. 2021 SSMSK
OP III/01125 Nové Sedlice
oprava opěrné zdi, úsek v km cca 2,500-5,150, omezení provozu, SSZ
2021 28. 6. 2021 - 31. 12. 2021 SSMSK

Seznam použitých zkratek

BR

Bruntál

DPO

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

FM

Frýdek-Místek

KI

Karviná

MK

místní komunikace

MSK

Moravskoslezský kraj

MUK

mimoúrovňová křižovatka

NJ

Nový Jičín

OKAS

Ostravské komunikace, a. s.

OP

Opava

OV

Ostrava-město

OZ

Opěrná zeď

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSMSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

SSZ

Světelné signalizační zařízení (semafor)

Správa železnic, státní organizace

IROP

Integrovaný regionální operační program

VDZ

vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.