koronaweb
Menu

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2021 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2020.

Rada kraje na své schůzi dne 22. 2. 2021 usnesením č. 10/504 schválila podmínky dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021 (KH/01/2021)“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021

Výsledky

Výsledky dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.