koronaweb
Menu

Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021

Termín podání žádosti o dotaci: 19. 4. 2021 – 23. 4. 2021 do 13:00 hodin.

Rada kraje na své schůzi dne 15. 3. 2021 usnesením č. 12/743 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021. 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Věcné záležitosti projektu:

Formální dotazy k podávání žádostí prostřednictvím e‑podání:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021

Podmínky dotačního programu ke stažení:

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.