koronaweb
Menu

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2020 usnesením č. 81/7329 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím: e‑podání

Upozornění!
Pro žadatele dotací je připraven metodický seminář, a to v termínu:
18. 3. 2020 v 13:00 hodin v zasedací místnosti F502
Svůj zájem je nutné nahlásit na e-mail: andrea.matejkova@msk.cz

Kontakty

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.